Để góp quý khách dễ dãi trong việc xem ngày tốttháng 4 năm 2017 cũng giống như thuận nhân tiện trong việc so sánh các ngày trong thời điểm tháng 4/2017 với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng đúng theo tất một ngày dài đẹp vào tháng 42017 cũng tương tự đưa ra các ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường phù hợp quý các bạn không bắt buộc xem ngày tốt tháng 4 năm 2017 giỏi xem ngày đẹp tháng bốn năm 2017 chính vì đã có dự định tiến hành công việc vào một ngày ví dụ trong mon 4, quý bạn vui mắt tìm cho ngày tương ứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn hiện tượng Xem ngày giỏi xấu để thấy một ngày vậy thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 4 năm 2017

Xem ngày tốt tháng 5 năm 2017


Xem ngày xuất sắc tháng 6 năm 2017


Xem phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2023

Bạn phấn kích nhập chính xác thông tin của mình!


Nam
Nữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 4 NĂM 2017


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng ngay cạnh Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng giáp Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng sát Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng tiếp giáp Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng ngay cạnh Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng gần kề Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày liền kề Tý, tháng cạnh bên Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng gần kề Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng sát Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng ngay cạnh Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng tiếp giáp Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng ngay cạnh Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng tiếp giáp Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 3


Xem thêm: Nghệ Sĩ, Gia Đình Nén Đau Thương Ở Tang Lễ 'Sầu Nữ' Út Bạch Lan

Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng gần cạnh Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng sát Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng gần cạnh Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày liền kề Tuất, tháng liền kề Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng tiếp giáp Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng giáp Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng sát Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng ngay cạnh Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng cạnh bên Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng gần kề Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng liền kề Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng gần kề Thìn, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Ất Tỵ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày tiếp giáp Thân, mon Ất Tỵ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Ất Tỵ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Ất Tỵ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Ất Tỵ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đó là Tổng hợp ngày xuất sắc tháng 4 năm 2017 mà shop chúng tôi muốn giữ hộ đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Rứa nên, khi nắm bắt được ngày giỏi xấu hồi tháng 4/2017 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng đắn nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2022

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày giỏi theo từng mục đích công việc

♦ coi ngày giỏi xuất hành năm 2022

♦ xem ngày giỏi cắt tóc năm 2022

♦ xem ngày tốt cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ năm 2022

♦ coi ngày thiết lập xe máy, xe hơi năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ coi ngày chuyển nhà năm 2022

♦ coi ngày giỏi treo bảng biển

♦ coi ngày tốt khai trương mở siêu thị năm 2022

♦ xem ngày xuất sắc mua điện thoại cảm ứng thông minh

Bài viết liên quan