*
Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ

Vũ Đức Đam

Bạn đang xem: Vũ đức đam là con vũ khoan

bạn dạng quyền nằm trong Cổng tin tức điện tử chủ yếu phủ. Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ" hoặc "www.xeototai.net.vn" khi desgin lại thông tin từ những nguồn này.
*

• giáo dục và đào tạo phổ thông: 10/10 • trình độ nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, tài chính • học tập hàm, học vị: Phó Tiến sỹ tài chính thế giới với Quan hệ kinh tế tài chính quốc tế • Lý luận thiết yếu trị: thời thượng • nước ngoài ngữ: giờ đồng hồ Anh, giờ Pháp

10/1990 - 02/1992

nhân viên Ban cách tân và phát triển kỹ thuật cùng Quan hệ đối ngoại, Tổng doanh nghiệp Bưu bao gồm viễn thông Việt Nam.


3/2003 - 8/2005

Ủy viên Ban hay vụ thức giấc ủy, Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh giấc (từ mon 4/2004).


8/2005 - 11/2007

lắp thêm trưởng bộ Bưu bao gồm - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết tw Đảng khóa X từ thời điểm tháng 4/2006).


11/2007 - 5/2008

Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó túng bấn thư thường trực Tỉnh ủy thức giấc Quảng Ninh.


Xem thêm: Phim Cặp Đôi Đài Truyền Hình Phim14, Phim Cặp Đôi Đài Truyền Hình Thuyết Minh

8/2010 – 8/2011

Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng (Ủy viên trung ương Đảng khóa XI từ thời điểm tháng 01/2011), túng thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.


8/2011 – 11/2013

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng bao gồm phủ, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng chính phủ.


11/2013 - 10/2019

Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ.


10/2019 - 12/2019

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng chính phủ nước nhà kiêm túng thiếu thư Ban Cán sự đảng bộ Y tế.


12/2019 - 7/2020

Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng bao gồm phủ, Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ kiêm túng thiếu thư Ban Cán sự đảng bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ Y tế.


Từ 7/2020 - nay

Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chủ yếu phủ, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần trang bị XIII của Đảng, được thai lại vào Ban Chấp hành tw Đảng.


*

bạn dạng quyền trực thuộc Cổng thông tin điện tử chủ yếu phủ. Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử chủ yếu phủ" hoặc "www.xeototai.net.vn" khi kiến thiết lại tin tức từ các nguồn này.