Script has been disabled on your browser, please enable JS khổng lồ make this ứng dụng work.

Bạn đang xem: Viện y tế công cộng tuyển dụngsiêng môn: Kế toán, Kiểm toán; Lập trình; không giống - đặc thù công việc: Toàn thời gian

Căn cứ:

Luật Viên chức;

Thông bốn số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của cỗ Tài chính quy định nút thu, chính sách thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển chọn dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Viện Y tế chỗ đông người TP. Hồ Chí Minhthông báo planer tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Tiêu chí tuyển dụng:

68 fan (19 nghiên cứu viên; đôi mươi Kỹ thuật viên bên trên đại học, đại học và trung cấp; 02 bác bỏ sĩ; 02 Điều chăm sóc trung cấp; 03 kế toán tài chính viên đại học, cđ và trung cấp; 03 Kỹ sư công nghệ thông tin; 19 chuyên viên).

2. Vẻ ngoài tuyển dụng:

Thi tuyển.

3. Tiêu chuẩn chỉnh chung:

Người đăng ký dự tuyển chọn viên chức của Viện Y tế Công Cộng tp.hcm phải đáp ứng một cách đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp đăng cam kết dự tuyển chọn và có đủ các điều khiếu nại như sau:

Có quốc tịch việt nam và trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có đơn đk dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo cân xứng với vị trí bài toán làm;

Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

4. Tiêuchuẩncụ thể (theo vị trí bài toán làm):

STT

Vị tríviệc làmcần tuyển

Số lượng

Tiêu chuẩn về chuyên môn đào tạo

Đơn vịdự kiến thao tác làm việc sau khi trúng tuyển

1.

Nghiên cứu viên

Nước sạch với vệ sinh

môi trường

2

Trình độ Đại học chăm ngành môi trường.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo pháp luật tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bản theo nguyên tắc tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông media hoặc tương đương.

Khoa
Sức khỏe mạnh Môi trường

2.

Nghiên cứu giúp viên

Giám giáp môi trường

lao động

2

Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành môi trường.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo luật tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào sản xuất hoặc tương đương trở lên.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo cơ chế tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và truyền thông hoặc tương đương.

Khoa
Sức khỏe mạnh Môi trường

3.

Nghiên cứu vớt viên về bệnh dịch không lây

2

Trình độ siêng môn: bác sĩ Y học tập dự phòng; cử nhân Y tế công cộng.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo lý lẽ tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo luật tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông media hoặc tương đương.

Khoa
Sức khỏe cộng đồng

4.

Nghiên cứu giúp viên Dịch tễ

1

Trình độ chăm môn: chưng sĩ Y học tập dự phòng; bác sĩ đa khoa.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo biện pháp tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bạn dạng theo phép tắc tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và media hoặc tương đương.

Khoa
Dịch tễ

5.

Nghiên cứu viên giáo dục sức khỏe

3

Trình độ chuyên môn: bác sĩ Y học dự phòng; bác sĩ đa khoa; Thạc sĩ Y tế công cộng; cn Y tế công cộng.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo mức sử dụng tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra hoặc tương đương trở lên.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo cơ chế tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và media hoặc tương đương.

Khoa
Giáo dục cải thiện Sức khỏe

6.

Nghiên cứu giúp viên khám căn bệnh nghề nghiệp

1

Trình độ chăm môn: bác sĩ Y học dự phòng.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo dụng cụ tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo nên hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo cách thức tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và truyền thông media hoặc tương đương.

Khoa
Sức khỏe Lao đụng - bệnh nghề nhiệp

7.

Nghiên cứu viên về bệnh nghề nghiệp

1

Trình độ chăm môn: cn Y tế công cộng.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo nguyên lý tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo phép tắc tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và truyền thông media hoặc tương đương.

Khoa
Sức khỏe Lao rượu cồn - bệnh dịch nghề nhiệp

8.

Nghiên cứu viên sức mạnh trường học

1

Trình độ chuyên môn: cn Y tế công cộng.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo chính sách tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bạn dạng theo chế độ tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và truyền thông hoặc tương đương.

Khoa
Sức khỏe khoắn trường học

9.

Nghiên cứu vớt viên bình an thực phẩm

3

Trình độ đh chuyên ngành công nghệ thực phẩm hoặc technology sinh học.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo phép tắc tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo cách thức tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông hoặc tương đương.

Khoa
Dinh dưỡng - an ninh thực phẩm

10.

Nghiên cứu vớt viên Dinh dưỡng

3

Trình độ chuyên môn: bác sĩ Y học tập dự phòng; bác sĩ nhiều khoa; cn Y tế công cộng.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo điều khoản tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào chế tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo luật pháp tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông media hoặc tương đương.

Khoa
Dinh chăm sóc - bình yên thực phẩm

11.

Kỹ thuật viên (trên đại học) chăm ngành Hóa, Sinh học, Môi trường, đồ lý hạt nhân

1

Trình độ: Thạc sĩ chăm ngành đồ vật lý hạt nhân nguyên tử.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo nguyên lý tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo hoặc tương tự trở lên.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo phương pháp tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và media hoặc tương đương.

Khoa
Xét nghiệm

12.

Kỹ thuật viên (Đại học) siêng ngành Hóa, Sinh học, Môi trường, đồ lý hạt nhân

4

Trình độ đại học chuyên ngành Sinh học, công nghệ Sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ môi trường.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo điều khoản tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo phép tắc tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và truyền thông media hoặc tương đương.

Khoa
Xét nghiệmhoặc
Trung trung ương Kiểm nghiệm ATTP khu vực phía nam

13.

Kỹ thuật viên (Đại học) chăm ngành Xét nghiệm, Xét nghiệm y học tập dự phòng

3

Trình độ đại học chuyên ngành xét nghiệm hoặc xét nghiệm y học.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo chế độ tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ra hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo lao lý tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông media hoặc tương đương.

Khoa
Xét nghiệm

14.

Kỹ thuật viên (Trung cấp) chuyên ngành Xét nghiệm, Xét nghiệm y học tập dự phòng

1

Trình độ chăm môn: kỹ thuật viên xét nghiệm y học tập dự phòng.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 1 (A1) theo vẻ ngoài tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo thành hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo vẻ ngoài tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông hoặc tương đương.

Khoa
Xét nghiệm

15.

Kỹ thuật viên (Đại học) siêng ngành Vi sinh, Sinh học tập phân tử

2

Trình độ đh chuyên ngành technology sinh học.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo khí cụ tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào sinh sản hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo lý lẽ tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và media hoặc tương đương.

Trung trung ương Kiểm nghiệm ATTP khu vực phía nam

16.

Xem thêm: Bé Học Tiếng Anh Theo Chủ Đề » Tiếng Anh Trẻ Em, Tiếng Anh Trẻ Em Theo Chủ Đề » Tiếng Anh Trẻ Em

Kỹ thuật viên (Đại học) chăm ngành Hóa phân tích

6

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật; cn hóa học.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo dụng cụ tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo hoặc tương tự trở lên.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bạn dạng theo nguyên lý tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và media hoặc tương đương.

Khoa
Xét nghiệmhoặc
Trung chổ chính giữa Kiểm nghiệm ATTP khoanh vùng phía Nam

17.

Bác sĩ

2

Trình độ siêng môn: bác bỏ sĩ Y học dự phòng.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo biện pháp tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào sản xuất hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo biện pháp tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông media hoặc tương đương.

Khoa
Sức khỏe khoắn Lao động - dịch nghề nghiệp

18.

Điều dưỡng

2

Trình độ siêng môn: Trung cung cấp điều dưỡng.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 1 (A1) theo nguyên lý tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo dụng cụ tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và media hoặc tương đương.

Khoa
Sức khỏe khoắn Lao đụng - bệnh nghề nhiệp

19.

Kỹ thuật viên về Dinh dưỡng bình yên thực phẩm

1

Trình độ chăm môn: Trung cấp cho kiểm tra quality lương thực thực phẩm.

Trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo lao lý tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo nên hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bản theo lao lý tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và truyền thông media hoặc tương đương.

Khoa
Dinh dưỡng - an toàn thực phẩm

20

Kế toán viên (Đại học)

1

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính Tài bao gồm ngân hàng.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo nguyên lý tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo chính sách tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và media hoặc tương đương.

Phòng
Tài bao gồm Kế toán

21.

Kế toán viên (Cao đẳng, Trung cấp)

2

Trình độ siêng môn: Cử nhân cđ tài chính kế toán; Trung cấp kế toán doanh nghiệp.

Trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo luật pháp tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo phương tiện tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và truyền thông hoặc tương đương.

Phòng
Tài chính - Kế toán

22.

Kỹ sư công nghệ thông tin

3

Trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.

Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo công cụ tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo qui định tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và media hoặc tương đương.

Phòng Thống kêtin học

23.

Chuyên viên cai quản chất lượng thực phẩm nhập khẩu

11

Trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật hóa học, Bảo quản.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo điều khoản tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo dụng cụ tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông hoặc tương đương.

Phòng
Kiểm tra bên nướcvề ATTP nhập khẩu

24.

Chuyên viên đo lường hệ thống ISO

3

Trình độ chăm môn: cn Sinh học; Cử nhân/Kỹ sư công nghệ sinh học.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo công cụ tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo hiện tượng tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông hoặc tương đương.

Phòng
Quản lýchất lượng

25.

Kỹ thuật viên thống kê giám sát hệ thống ISO

1

Trình độ chăm môn: cử nhân Cao đẳng technology thực phẩm.

Trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo pháp luật tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bản theo phép tắc tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và truyền thông media hoặc tương đương.

Phòng
Quản lýchất lượng

26.

Chuyên viên làm chủ đào tạo, bồi dưỡng

1

Trình độ siêng môn: cử nhân sư phạm ngữ văn.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo lao lý tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo nên hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo hiện tượng tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông media hoặc tương đương.

Trung trung tâm Đào tạo, tu dưỡng Cán bộ cai quản ngành Y tế phía Nam

27.

Chuyên viên hành bao gồm quản trị

4

Trình độ chăm môn: Kỹ sư technology kỹ thuật môi trường; Kỹ sư technology thực phẩm; Cử hào kiệt chính ngân hàng.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo cách thức tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào chế tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bạn dạng theo chế độ tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và truyền thông media hoặc tương đương.

Phòng
Quản trị
Vật tư chuyên dụng

28.

Kỹ thuật viên (Trung cấp) điện, nước

1

Trình độ chuên môn: Trung cung cấp điện công nghiệp.

Trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo lao lý tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra hoặc tương đương.

Trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo vẻ ngoài tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và truyền thông media hoặc tương đương.

Phòng
Quản trị
Vật bốn chuyên dụng

TỔNGCỘNG

68

5. Những môn thi và hiệ tượng thi:

Môn kiến thức chung: Thi viết thời hạn 120 phút;

Môn chăm môn, nhiệm vụ chuyên ngành:

Thi viết thời hạn 180 phút;

Thi thực hành thời hạn 60 phút;

Môn ngoại ngữ (tiếng Anh): Thi viết thời gian 60 phút;

Môn tin học tập văn phòng: Thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

6. Hồ sơ đăng ký thituyển:

Mỗi thí sinh gia nhập thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, yếu tắc gồm:

Đơn đk dự tuyểnviên chức (theo mẫu số 1 quy định tại

Bản Sơ yếu hèn lý lịch tự thuật bao gồm dán hình ảnh màu khuôn khổ 4cm x 6cm, có xác thực của tổ chức chính quyền nơi cư trú trong thời hạn 06 mon tính mang lại ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu, CMND (hoặc Căn cước Công dân) bao gồm công chứng;

Bản sao những văn bằng xuất sắc nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, bên trên Đại học cân xứng với địa điểm tuyển dụng. Trường hợp tất cả văn vật chứng chỉ vày cơ sở đào tạo nước ngoài cấp yêu cầu được công bệnh dịch thuật quý phái tiếng Việt;

Bản sao bao gồm công chứng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp có văn bằng chứng chỉ vị cơ sở đào tạo nước ngoài cấp buộc phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Giấy ghi nhận thuộc đối tượng người dùng ưu tiên (nếu có) : Giấy hội chứng nhận gia đình liệt sĩ, thẻ mến binh, thẻ bệnh binh… đối với từng đối tượng tương ứng;

02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 6 tháng;

02 phong bì gồm dán tem với ghi rõ chúng ta tên, địa chỉ, điện thoại người nhận;

Thành phần làm hồ sơ dự tuyển chọn đựng trong bao hồ sơ tuyển dụng, xung quanh bao hồ sơ ghi rõ bọn họ tên và tương đối đầy đủ các thông tin quy định(không trả lại làm hồ sơ dự tuyển).

7. Thời hạn và vị trí nhận hồ sơ:

Địa điểm: Phòng tổ chức Hành chính, Viện Y tế công cộng TP.HCM. Số 159, mặt đường Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. HCM;

Không nhấn hồ sơ qua mặt đường bưu điện.

8. Lệ tầm giá tuyển dụng:

9. Thời hạn thi tuyển: Dự loài kiến tháng 06/2018.

10. Lưu ý:

Thí sinh rất có thể xem thông tin và download tạiwww.iph.org.vn- website của Viện Y tế công cộng TP. HCM:

Nội dung ôn thi:

---

(*) giữ ý: Ứng viên vui vẻ nêu rõ nguồn tuyển dụng
YBOX.VNtrong thư cover letter. Do hạn chế về khía cạnh thời gian nên chỉ có thể các ứng viên được chọn lọc vào vòng sau mới được contact và bội nghịch hồi. Khôn cùng mong chúng ta thông cảm.

Rà soát đối chiếu làm báo cáo, đẩy cổng thông tin BHYT về Vật tứ y tế, Trang đồ vật Y tế, nhân lực nhân viên y tế, ngân sách khám chữa...
Trình độ học tập vấn: xuất sắc nghiệp cử nhân hậu các chuyên ngành Bảo hiểm, Y tế công cộng, Tài chính Ngân hàng.... - gớm nghiệm: Có ít nhất 01...

Phòng khám nhiều khoa – trường Đại học Y tế nơi công cộng tuyển dụng nhân viên thu ngân năm 2020Phòng khám đa khoa – ngôi trường Đại học tập Y tế công cộng tuyển dụng nhân viên thu ngân năm 2020


Kết quả vấn đáp của toàn bộ ứng viên được niêm yết công khai tại Bảng tin của trường Đại học tập Y tế công cộng trong vòng 05 ngày làm việc...

Trung trọng tâm Y tế yên ổn Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020Trung vai trung phong Y tế yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020


Được sự đồng ý của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trung vai trung phong Y tế yên ổn Định tuyển dụng viên chức trạm y tế cung cấp xã trực thuộc Trung trung tâm Y tế...

Sở Y tế Đồng Nai tuyển dụng chưng sĩ y học dự phòng và cử nhân y tế công cộng
Sở Y tế Đồng Nai tuyển dụng chưng sĩ y học dự trữ và cn y tế công cộng


Bệnh viện Truyền máu – ngày tiết học thành phố hồ chí minh tuyển dụng
Bệnh viện Truyền ngày tiết – huyết học tp hcm tuyển dụng


Bệnh viện Truyền máu – máu học tp.hcm tuyển dụng những vị trí quá trình như sau: – cử nhân Điều dưỡng: 05 người. – cn Xét...

Trung trọng điểm y tế dự trữ TP. Hcm tuyển dụng
Trung vai trung phong y tế dự phòng TP. Sài gòn tuyển dụng


Trung trọng điểm y tế dự trữ TP. Tp hcm cần tuyển gấp: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – bác bỏ sĩ nhiều khoa, nội, nhi, lây nhiễm hoặc BS YHDP: 06 chỉ...

Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều, yêu cầu Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều, đề nghị Thơ tuyển chọn dụng viên chức năm 2019


Trung chổ chính giữa Y tế quận Ninh Kiều, đề nghị Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: * địa điểm tuyển dụng: – bác bỏ sĩ đa khoa/bác sĩ y học dự...

Sở Y tế Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017Sở Y tế Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển chọn viên chức ngành Y tế năm 2017


Sở Y tế điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển chọn viên chức y tế năm 2017. Trong quy trình thực hiện, nếu tất cả vướng mắc những đơn vị, thí sinh...
Bệnh viện Mắt thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: 1. Vị trí đề xuất tuyển dụng: 01 cử nhân y tế chỗ đông người 2. Tiêu chuẩn chỉnh và điều kiện: – Tốt...
*