Hướng dẫn cách tra cứu quá trình đóng BHXH

Hiện nay, nhiều NLĐ không biết Đơn vị sử dụng lao động có tham gia BHXH cho mình theo đúng quy định hay không, mức lương có chính xác không. BHXH Việt Nam đã triển khai tra cứu trực tuyến quá trính đóng của NLĐ tham gia BHXH cụ thể là thời gian đóng, mức đóng, đơn vị công tác, …. EFY Việt Nam hướng dẫn cách tra cứu online quá trình đóng của NLĐ như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang: baohiemxahoi.gov.vn

– Tích chọn Tra cứu trực tuyến

Bước 2: Thực hiện tra cứu thông tin người tham gia theo các chỉ tiêu thông tin:

– Tỉnh/TP: Căn cứ vào địa chỉ đơn vị đóng BHXH

– Cơ quan BHXH quản lý

– Từ tháng – Đến tháng: Thời gian muốn tra cứu quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN

– Số CMTND

– Họ tên

– Mã số BHXH

– SĐT nhận OTP: Số điện thoại của NLĐ đã đăng ký thông tin cá nhân với cơ quan BHXH

– Mã xác thực (hiển thị trên màn hình)

– Bấm chọn lấy mã OTP

Bước 3: Nhận mã OTP theo số điện thoại NLĐ đã đăng ký với cơ quan BHXH => Bấm Tra cứu

Trường hợp NLĐ chưa đăng ký số điện thoại, đề nghị lập mẫu TK1-TS theo Quyết định 888bổ sung thông tin nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Bước 4: Kết quả tìm kiểm có 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Không tra cứu được quá trình tham gia BHXH của NLĐ

*

Lưu ý: Dữ liệu quá trình đóng của NLĐ đang được cơ quan BHXH hoàn thiện hoặc có thể do dữ liệu về thông tin cá nhân của một số NLĐ (số CMTND, ngày tháng năm sinh, số sổ, họ tên) chưa đầy đủ, chính xác nên trong trường hợp không tìm ra thông tin mà đã nhập đủ các thông số yêu cầu thì NLĐ liên hệ với đơn vị sử dụng lao động đang tham gia phối hợp với cơ quan BHXH chỉnh sửa dữ liệu.

Trường hợp 2: Tra cứu được quá trình tham gia BHXH của NLĐ

*

Như vậy, thông qua việc tra cứu quá trình đóng online, NLĐ có thể biết được đơn vị có tham gia BHXH hay không? Dữ liệu quá trình tham gia BHXH giúp NLĐ kiểm tra các thông tin về thời gian đóng, mức đóng, ngày tháng năm sinh, chức danh có chính xác hay không để phối hợp với đơn vị, cơ quan BHXH làm hồ sơ chỉnh sử dữ liệu chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *