Tổng phù hợp kiến thức và kỹ năng tân oán lớp 4 là ôn tập lại những dạng toán thù cơ bạn dạng cùng đặc trưng làm việc lịch trình toán lớp 4. Đây là bước đệm để những em học tập giỏi tân oán lớp 5.Bài học tập này xeototai.net sẽ tổng hòa hợp kỹ năng và kiến thức toán thù lớp 4các bài xích toán thù, văn bản kiến thức trọng tâm để những nhỏ ôn tập cùng củng nắm kiến thức.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán lớp 4

1. Ôn tập về số tự nhiên.

1.1. Số cùng chữ số

- Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có một chữ số (trường đoản cú 0 mang đến 9)

Có 90 số tất cả 2 chữ số (từ bỏ 10 mang lại 99)

Có 900 số tất cả 3 chữ số (trường đoản cú 100 mang đến 999)

Có 9000 số có 4 chữ số (từ bỏ 1000 đến 9999)

- Số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại nhất là số 0. Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất không có

- Hai số tự nhiên và thoải mái liên tiếp hơn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 Điện thoại tư vấn là số chẵn. Hai số chẵn tiếp tục hơn kỉm nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số bao gồm chữ số tận cùng là một trong, 3, 5, 7, 9 Hotline là số lẻ. Hai số lẻ liên tục rộng kém nhau 2 đơn vị.

1.2. Hàng với lớp

*

Hàng solo trăm, hàng chục, hàng đơn vị đúng theo thành lớp solo vị

Hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn thích hợp thành lớp nghìn

1.2.1. Cách gọi số tự nhiên và thoải mái.

Để hiểu các số thoải mái và tự nhiên ta hiểu trường đoản cú trái sang buộc phải, giỏi từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng phải chăng.

Các chữ số từ bỏ cần sang trái theo thứ tự ở trong sản phẩm đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng ngàn nghìn, ...

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm ngàn thích hợp thành lớp đơn vị.

Hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng nghìn nghìn thích hợp thành lớp ngàn.

1.3. Phxay cộng

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

0 + a = a + 0 = a

(a - n) + (b + n) = a + b

(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

Nếu một hạng được gấp lên n lần mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng lên một số đúng bằng (n - 1) lần số hạng được vội vàng lên

Nếu số hạng bị giảm xuống n lần, đồng thời những số hạng còn lại được không thay đổi thì tổng đó bị giảm xuống một số đúng bằng (1 -) số hạng bị giảm sút.

Tổng của những số chẵn là một trong những chẵn

Tổng của một số trong những lẻ cùng một số chăn uống là một vài lẻ

Tổng của hai số tự nhiên thường xuyên là một số trong những lẻ

1.4. Phép trừ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

Nếu số bị trừ cùng số trừ cùng tăng hoặc giảm n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng không đổi

Nếu số bị trừ được cấp lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tạo thêm một trong những đúng bởi (n - 1) lần số bị trừ

Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được vội lên n lần thì hiệu bị giảm sút (n - 1) lần số trừ

Nếu số bị trừ được tăng thêm n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đơn vị

1.5. Phép nhân

a x b = b x a

a x (b x c) = (a x b) x c

a x 0 = 0 x a = 0

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b - c) = a x b - a x c

Trong một tích nếu vượt số được cấp lên n lần đôi khi có một vượt số không giống bị sụt giảm n lần thì tích không đổi.

Trong một tích trường hợp quá số được gấp lên n lần đôi khi, những quá số sót lại giữ nguyên thì tích được cấp lên n lần cùng ngược trở lại trong một tích tất cả một quá số bị giảm sút n lần, những quá số còn lại không thay đổi thì tích cũng bị sụt giảm n lần (n > 0)

Trong một tích, trường hợp có ít nhất một quá số chẵn thì tích kia chẵn

Trong một tích, trường hợp một vượt số được tạo thêm a đơn vị chức năng các vượt số còn sót lại không thay đổi thì tích được thêm a lần tích các thừa số còn lại.

Trong một tích những thừa số số đông lẻ với tất cả tối thiểu 1 thừa số tất cả tận cùng là 5 thì tích tất cả tận thuộc là 5.

1.6. Phép chia

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

0 : a = 0

a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

Trong phnghiền phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc giảm xuống n lần (n > 0) mặt khác số chia giữ nguyên thì thương cũng tăng lên (bớt đi) n lần.

Trong một phxay phân tách, trường hợp tăng số phân chia lên n lần (n > 0) đồng thời số bị phân chia giữ nguyên thì thương giảm đi n lần với ngược chở lại.

Trong một phxay phân chia, số chia với số bị phân tách thuộc tăng hoặc bớt n lần thì thương thơm không đổi.

Trong một phép phân tách bao gồm dư, nếu số bị phân chia và số phân chia cùng được gấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng rất được vội (giảm) n lần.

1.7. Dãy số

*

1.8. Dấu hiệu phân chia hết cho: 2, 3, 5, 9

*

Dấu hiệu phân chia hết đến 2: Các số gồm tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết đến 2

Dấu hiệu chia không còn cho 5: Các số tất cả tận thuộc là 0, 5 thì phân chia hết mang lại 5

Dấu hiệu phân chia hết mang đến 3: Các số gồm tổng các chữ số phân tách không còn cho 3 thì phân chia không còn mang đến 3.

Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9: Các số có tổng những chữ số phân chia hết mang lại 9 thì phân chia không còn mang lại 9.

2. Ôn tập về phân số với các phxay tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

*

*

2.2. Tính chất cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với thuộc một vài thoải mái và tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số đang đến.

Nếu phân chia cả tử số cùng mẫu số của một phân số cùng với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã mang đến.

2.3. So sánh các phân số

a) So sánh những phân số cùng mẫu mã số

Trong nhị phân số gồm thuộc mẫu số:

Phân số nào có tử số nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ nhiều hơn.Phân số như thế nào tất cả tử số Khủng hơn thì phân số đó lớn hơn.Nếu tử số cân nhau thì nhì phân số đó đều nhau.

b) So sánh các phân số thuộc tử số

Trong hai phân số gồm thuộc tử số:

Phân số như thế nào tất cả mẫu số nhỏ nhiều hơn thì phân số kia lớn hơn.Phân số như thế nào có chủng loại số bự hơn thì phân số đó nhỏ nhiều hơn.Nếu mẫu mã số đều nhau thì nhì phân số đó cân nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

Muốn nắn so sánh nhị phân số không giống mẫu mã số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu mã số hai phân số kia rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

2.4. Các phxay tính phân số

a) Phxay cộng phân số

Muốn cùng nhị phân số tất cả cùng mẫu số, ta cùng hai tử số với nhau với không thay đổi chủng loại số.

Muốn nắn cùng nhì phân số không giống chủng loại số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Xem thêm: Sách Chie Cô Bé Hạt Tiêu Tập 1, Truyện Tranh Chie Cô Bé Hạt Tiêu

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ hai phân số gồm cùng chủng loại số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất mang lại chủng loại số của phân số vật dụng hai và giữ nguyên chủng loại số.

Muốn trừ nhì phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu mã số hai phân số, rồi trừ hai phân số kia.

c) Phnghiền nhân phân số

Muốn nắn nhân hai phân số ta đem tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân với chủng loại số.

d) Phxay phân chia phân số

Muốn nắn chia một phân số cho 1 phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân cùng với phân số sản phẩm công nghệ nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành mẫu mã số, mẫu mã số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị đo khối lượng

*

Để đo trọng lượng các đồ gia dụng nặng hàng chục, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ki-lô-gam, người ta cần sử dụng đều đơn vị: yến, tạ, tấn.

Để đo cân nặng những vật nặng trĩu hàng chục, hàng trăm ngàn, hàng nghìn gam, người ta sử dụng đông đảo đối kháng vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị đo trọng lượng đều vội 10 lần đơn vị bé hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng phần đa kém 1/10 lần đơn vị to hơn ngay tức khắc trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài phần đa cấp 10 lần đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ lâu năm hầu như kỉm 1/10 lần đơn vị chức năng to hơn ngay tức khắc trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích: m2, km2, dm2, cm2

1km2 = 1 000 000m2

1mét vuông = 100dm2

1mét vuông = 10 000cm2

1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - núm kỷ

Chụ ý:

một năm = 365 ngày

một năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon tía, tháng năm, tháng bảy, tháng 8, mon mười, mon mười nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, mon mười một có: 30 ngày.

Tháng hai có 28 ngày (vào khoảng thời gian nhuận bao gồm 29 ngày).

1 phút ít = 60 giây

1 giờ = 60 phút ít = 3600 giây

4. Ôn tập về số vừa đủ cộng

4.1. Bài tân oán tra cứu số vừa phải cộng

Một vài kiến thức và kỹ năng đề nghị nhớ

Muốn search số trung bình cùng của đa số số, ta tính tổng của các số đó, rồi mang tổng đó phân chia đến số các số hạng.

Ví dụ: Tìm vừa phải cùng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số mức độ vừa phải cùng của dãy cách mọi : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết vừa phải cộng cùng số hạng không giống.

*
*

5. Ôn tập dạng tìm kiếm hai số khi biết tổng cùng hiệu

*

6. Ôn tập search nhị số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ của nhì số đó.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng cùng tỉ

*

6.2. Tìm hai số lúc biết hiệu với tỉ

*

7. Ôn tập dạng toán đặt tính của phxay nhân, phân chia, cùng, trừ.

7.1 Phép nhân

Khi thực hiện phxay tính ta tiến hành từ bỏ buộc phải qua trái

Ta lần lượt bao gồm các tích riêng lần đầu, 2, 3… khi để tính lưu giữ phải để trực tiếp sản phẩm các chữ số

7.2 Phnghiền chia

Thực hiện tại phnghiền tính theo sản phẩm từ từ trái qua phải.

Có đầy đủ 3 phnghiền tính trong phxay chia gồm: Chia tiếp nối nhân rồi sau cùng trừ.

Trong phnghiền chia bao gồm dư thì số dư khi nào cũng nhỏ tuổi rộng số phân chia.

7.3 Phxay cộng

Quy tắc: Muốn cùng nhị số tự nhiên và thoải mái ta hoàn toàn có thể làm cho nlỗi sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một mặt hàng đặt trực tiếp cột cùng nhau.

Cộng những chữ số làm việc từng mặt hàng theo sản phẩm công nghệ từ bỏ trường đoản cú bắt buộc sang trái, có nghĩa là từ sản phẩm đơn vị chức năng mang lại hàng chục, hàng trăm, hàng trăm, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn nắn trừ hai số thoải mái và tự nhiên ta có thể có tác dụng nhỏng sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia sao để cho những chữ số sinh sống cùng một mặt hàng đặt thẳng cột cùng nhau.

Trừ những chữ số ngơi nghỉ từng mặt hàng theo thứ trường đoản cú tự buộc phải sang trái, tức là trường đoản cú sản phẩm đơn vị chức năng cho hàng trăm, hàng trăm ngàn, hàng ngàn, …

8. Ôn tập hình học

Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2

Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi đang tạo thêm a x 2

Nếu bớt chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ sút lên a x 2 đối kháng vị

Nếu bớt chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi đang bớt lên a x 2 solo vị

Nếu vội một chiều như thế nào kia của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích S sẽ tăng lên từng ấy lần.

Nếu bớt 1 chiều như thế nào đó của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích S đang giảm xuống số lần

Trong hình vuông, trường hợp tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi vẫn tăng thêm 4 x a 1-1 vị

Trong hình vuông vắn trường hợp cạnh tạo thêm a lần thì diện tích tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và ăn diện tích hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

*

8.1.2. Diện tích hình bình hành

*

8.2. Hình thoi và ăn mặc tích hình thoi.

8.2.1. Hình thoi

*

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD gồm AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD cùng hình tam giác COD rồi ghnghiền với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

*

Dựa vào mẫu vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi tích của độ nhiều năm hai tuyến phố chéo chia mang đến 2 (cùng đơn vị đo)

*

(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai tuyến đường chéo)

Trên đó là bàitổng đúng theo kiến thức và kỹ năng toán thù lớp 4 nhằm mục đích giúp những em ôn tập, củng nỗ lực kỹ năng ship hàng đến học tập tân oán lớp 5. Các em tđắm đuối gia thêm khóa đào tạo tân oán online của xeototai.net để tìm hiểu các kiến thức hay nhé.