*

Ghi chú: Sẽ không có tờ tin vấn QuickNotes trong tháng 7. Xin hóng xem tin tức trong tờ báo tới vào tháng 8.

Bạn đang xem: Tổng giám đốc em muốn lấy anh

Ghi vào Lịch Lịch MCPS (PDF) Lịch Trường học

Các chương trìng giáo khoa trên đài truyền hình Our Schools Today (Học Đường Ngày Nay Của Chúng Ta) , mà phổ biến các chương thơm trình giáo khoa bên trên đài truyền hình cable của MCPS, Băng tần 34, giúp các phụ huynh phát âm biết về các vấn đề quan trọng của trường học. Cmùi hương trình này có vào sáu ngôn ngữ. Take 10 (10 Phút Lắng Nghe) Nghe những bàn luận về các học sinc, trường học và cộng đồng của chúng ta. Xin chớ bỏ qua10 phút này! Cmùi hương Trình Giáo Khoa Truyền Hình MCPS

Các Xuất bản Thông báo hằng năm về kế hoạch: Bản tin này gồm các dữ kiện về các tiến triển của các buổi họp yểm trợ bốn mục đích của trường học. Citizens Budget (2.4MB PDF): Các điểm chính về các đề nghị của Tổng Giám đốc mang đến ngân quỹ điều hành Parent Connection (Nhịp Cầu Liên Lạc với Phụ Huyn ): Một xuất bản phát hành mỗi tam cá nguyệt đến các phụ huynh của các học sinc MCPS. Có vào sáu ngôn ngữ Navigating the System (Hướng Dẫn về Các Trường Học): Hướng dẫn các phụ huynh về các Trường Công Lập Quận. Có trong nhiều ngôn ngữ. Schools at a Glance (Nhìn Thoáng qua Trường Học): Tài liệu với biết tin về số học sinc ghi danh, bố trí nhân viên, địa ốc, chương trình, độ lượng kết quả và phí tổn điều hành. Những lên tiếng sẽ gồm toàn thể các trường học, với tóm lược mang đến quận và theo trình độ. Special Education at a Glance (Nhìn Thoáng qua Chương Trình Giáo Khoa Đặc Biệt): tin tức về số học sinc trong cmùi hương trình giáo khoa nổi trội tại mỗi trường học của MCPS, gồm số học sinc ghi danh, nhân viên cấp dưới, chương thơm trình, và độ lượng kết quả.. Summer Search: Tập san 2006 về các chương trình mùa hè với bên trên 100 môn học, các chương trình giáo khoa và nghệ thuật, và các chương thơm trình đại học. Các xuất bản khács

Các Móc Nối đến các vấn đề chú trung khu khác Ngân Quỹ Điều Hành Niên Học 2007 Thực đối kháng ăn uống Sáng và Trưa Carver: Trái tim của Kế hoạch Cộng đồng Đại học, Nghề nghiệp, Tài trợ và những tin tức không giống Các số điện thoại thường được hiểu Lịch Trình Các Ngày ra Trường Bản Tin về Các Môn Học của Trung Học Đệ Nhị Cấp Trên Trang Mạng Trang Mạng dành mang lại Phụ huyn Chương thơm Trình Học Htrần Liên lạc với chúng tôi


Nổ Lực Tiếp Tế Cần Người Tình Nguyện Để Phân Loại, Đóng Thùng Những Vật Liệu Được Tặng

Những học sinh nào muốn có giờ công vụ học sinch vào mùa hè có thể tình nguyện giúp đỡ cho kế hoạch Drive sầu for Supplies, kế hoạch này thu thập và không lấy phí những vật liệu trường học đã dùng nhưng mà vẫn còn xuất xắc từ những ngnạp năng lượng tủ, bàn học, và tủ sách tại trường học

Các học sinh trung học đệ nhất và đệ nhị cấp có thể giúp với chương trình này bằng cách xếp, đóng thùng và cân những vật liệu được khuyến mãi. Công việc này sẽ được tổ chức tại phòng ăn ở trường trung học Rockville từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7. Các học sinh có thể tình nguyện bất cứ lúc nào tốt ngày nào trong tuần. Các học sinc tiểu học cũng có thể tình nguyện, tuy vậy phải có một phụ huynh giám sát. Những em muốn tình nguyện phải điền solo tình nguyện, có trên trang mạng MCPS.

Những tổ chức từ thiện mà khiến lợi ích mang lại các trẻ em sẽ đi thu thập vật liệu sau buổi họp báo Drive for Supplies và lễ mừng vào Ngày 17 tháng 7 lúc 10 giờ sáng. Để thêm bỏ ra tiết hay để ghi danh với cơ sở, xin đọc văn uống phòng Student Affairs tại 301-279-4957..

Drive sầu for Supplies www.xeototai.net/departments/studentaffairs/sao/supplies/


Lúc niên học gần chấm dứt, học sinc cần nhớ nạp những giờ công vụ học sinc khóa thứ nhì mang lại phối hợp viên SSL cho đến ngày 9 tháng 6. Những giờ này phải được trình bên trên solo “Verification Form”, có bên trên trang mạng SSL. Phiếu học bạ tháng 6, được nhờ cất hộ qua bưu điện vào ngày 23 tháng 6, phản chiếu số giờ công vụ học sinh hot nhất.

Học sinch phải có 60 giờ công vụ trcầu lúc ra trường và các em có thể bắt đầu tạo dựng những giờ này vào mùa hè sau lớp 5

Danh sách các tổ chức được chấp thuận có trên trang mạng SSL. Các học sinch muốn rước giờ công vụ với nhóm ko có vào danh sách phải điền đơn đọc là Application for Special Activity size. Đơn phải được học sinh, phụ huynh học sinch và người thay mặt của tổ chức từ thiện chỗ em sẽ làm việc ký thương hiệu. Đơn phải được chấp thuận trước Khi học sinc khởi đầu làm việc; các 1-1 này có thể được fax đến văn phòng SSL tại 301-517-8166 để được chấp thuận. Các học sinc có đến ngày 30 tháng 9 để nạp các giờ SSL vào mùa hè mang đến trường học.

Tất cả các đối chọi SSL có tại trường trung học đệ nhất và đệ nhị cấp, và bên trên trang Web MCPS. Xin qúi vị hiểu văn uống phòng SSL tại 301-279-3454 nếu có ý hỏi.

Student Service Learning www.mcpsssl.org


Ghi danh tiếp tục suốt tháng 6 và 7 mang đến các chương trình học hè vào vùng tại các trường tiểu và trung học. Thời hạn cuối để ghi danh cho khóa đầu là ngày 21 tháng 6 (đến các trường tiểu và trung học) ; thời hạn cuối mang đến khóa thứ nhì là ngày 14 tháng 7 (trung học đệ nhị cấp thôi). Lễ ra trường của trường hè là Ngày 16 tháng 8 lúc 10 sáng tại trường trung học đệ nhị cấp Kennedy. Đơn ghi danh có tại trường và bên trên trang mạng. Xin qúi vị đọc vnạp năng lượng phòng trường học hè tại 301-279-3202 nếu có thắc mắc.

Trường trung học đệ nhị cấp có chương thơm trình học hè Extended Year Program mang đến các học sinch muốn tăng triển kỹ năng học, trau củ dồi căn uống bản và nâng cao kiến thức về chương trình học. Chương trình này có những lớp học về phát âm và toán, sẽ được tổ chức từ Ngày 29 Tháng 6 đến Ngày 28 tháng 7. Phụ huynh có thể phát âm bất cứ trường trung học đệ nhất cấp nào để lấy thêm chi tiết.

Summer School Information www.xeototai.net/info/summerschool


Phụ huynh bắt buộc khuyến khích con tập sự môn thi SAT vào mùa hè này. Một chương thơm trình chuẩn bị đến môn thi SAT có bên trên trang mạng, bởi vì College Board- phát hành SAT, dành đến các học sinch MCPS miễn phí. Môn học cung cấp đầy đủ bài thi để giúp các học sinh chuẩn bị thành công cho những phần toán, gọi và viết của SAT. Những học sinh lớp 12 có thể tmê mệt dự môn thi này với một khẩu lệnh bởi vì thầy chuẩn bị môn thi SAT cung cấp, vnạp năng lượng phòng thầy cố vấn, tuyệt trung trung tâm nghề nghiệp/đại học.

SAT Prep Course www.xeototai.net/curriculum/hsi/SAT_page.shtm


Những học sinh ghi danh tại nhiều trường học mùa hè hay chương thơm trình giải trí mùa hè sẽ được cung cấp những bữa nạp năng lượng là một phần của chương trình thức ăn mùa hè của Montgomery County. Chương trình được sáng tạo 30 năm về trcầu để bảo đảm là các trẻ em từ những quần thể vực với lợi tức thấp có thể được tiếp tục nhận những bữa nạp năng lượng dinh dưỡng vào những tháng mùa hè lúc những bữa nạp năng lượng sáng và trưa tại trường ko có.

Những bữa nạp năng lượng miễn phí sẽ được phân phát tại 80 vị trí khắp quận. Những bữa ăn này sẽ được phát hằng ngày vào tuần, trừ ngày 4 tháng 7, xuất phát từ Ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 8, cho các trẻ em dưới 19 tuổi và cho các em với trọng điểm thần yếu dưới 21 tuổi.

Những trung trọng điểm cộng đồng khác, như nhà bái, những nhóm cộng đồng và những nhà thuê, cũng sẽ phân phát các bữa ăn uống. Phụ huynh được khuyến khích kiểm lại với người giám thị của những khu vực này hầu biết nếu bữa ăn uống trưa sẽ có tại đây.

Để thêm bỏ ra tiết, xin qúi vị đọc Division of Food and Nutrition Services tại 301-840-8170. Một danh sách của những chỗ phân phát bữa nạp năng lượng có trên trang mạng Maryl& State Department of Education.

Maryl& State Department of Education Nutrition Programs www.marylandpublicschools.org/msde/programs/schoolnutrition


Các lớp học mang đến niên học 2006-07 bắt đầu vào Ngày 28 Tháng 8, và ngày học cuối cùng của các học sinch là Ngày 14 Tháng 6. Trong niên học, có nhiều ngày tan trường sớm cho các học sinc và những ngày lễ mà trường sẽ đóng cửa mang lại các học sinh, thầy giáo, và nhân viên khác tại trường

Niên Học Trong Tương Lai: 2006-2007 www.xeototai.net/info/calendars/vietnamese/


Hướng dẫn vào mùa hè được tổ chức đến các học sinc sắp lên lớp 9 và những học sinch mới vào ngày thứ năm 24 tháng 8 tại các trường trung học đệ nhị cấp của MCPS. Ngày 24 tháng 8 là nữa ngày trả lời cho các hoc̣ sinch gặp thầy giáo và hiệu trưởng, viếng thăm các lớp học và trở buộc phải quen thuộc với trường học trmong ngày tựu trường của các em vào ngày 28 tháng 8. Buổi giải đáp có thể giúp thời gian mà có thể được xem là khó khăn uống trở yêu cầu may mắn đến các em học sinh rộng.

Xem thêm: Nhan Sắc Hoài Sa Trước Khi Chuyển Giới, Hoài Sa Lên Đường Thi Hoa Hậu Chuyển Giới

Nhiều trường trung học đệ nhất cấp cũng tổ chức nữa ngày trả lời mang đến các học sinch sắp học lớp 6 và các học sinh mới vào ngày 24 tháng 8. Phụ huynh sẽ được thông báo vào đầu tháng 8 nếu trường học em tmê mệt dự. Ngoài ra, một vài trường tổ chức buổi hướng dẫn vào tháng 6 hay 7 để chia sẻ về trường trung học đệ nhất cấp mang đến các học sinc sắp lên lớp 6. Phụ huynh sẽ nhận thơ tế bào tả cmùi hương trình khuyên bảo tại trường và mang đến biết lúc nào em phải đến trường. Yêu mong qúi vị liên lạc với trường trung học em nếu qúi vị có thắc mắc.


Tập thử và tập luyện cho các môn thể thao bắt nguồn vào ngày 15 tháng 8 mang đến các học sinch trung học đệ nhị cấp nào muốn tmê mệt dự đến các môn thể thao vào mùa thu. Các thể thao mùa thu gồm các lớp trung học, football, field hockey, soccer, soccer và volleyball mang lại học sinh nữ; tennis đến học sinc nữ, cross country và golf mang đến học sinh phái nam và nữ.

Các học sinch phải được khám sức khỏe hằng năm để chơi thể thao tại trình độ trung học đệ nhị cấp. Đơn về sức khỏe, có tại trường, phải được học sinh, phụ huynh và bác sĩ hay y tá ký tên.

Các học sinh cũng sẽ cần đối kháng mang lại phép với chữ ký của cha mẹ nếu muốn tđắm đuối dự trong các buổi tập thử và tập luyện. Yêu ước liên lạc trường trung học vào vùng để xin đối kháng.

Athletics www.xeototai.net/departments/athletics/


Những Cmùi hương Trình Hội nghị Chulặng Đề Cho Giới Trẻ Vào Mùa Hè Chú Tâm Đến Các Học Sinc Người Nam Mỹ

Những học sinch người Nam Mỹ lớp 10 và 11 (Lớp ra trường trong năm 2007 và 2008) nào muốn đạt những khả năng để chuẩn bị mang đến đại học và nghề nghiệp được khuyến khích nạp đơn xin đến một trong nhị chương thơm trình hội nghị chuyên đề cho giới trẻ Nam Mỹ trong mùa hè này.

Hội nghị là một cmùi hương trình ba ngày, nhì đêm được tổ chức tại đại học Marymount vào Ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 và tại trường đại học University of Maryland, Baltimore County vào Ngày 13 đến ngày 15 tháng 7. Các học sinh của Montgomery County có thể chọn hội nghị nào em muốn tđê mê dự. Xe chăm chở sẽ đón học sinh tại những vị trí đón của các trường MCPS.

Chương trình gồm cơ hội bàn luận về những chính sách vào thế giới và gặp những nhà chăm nghiệp người Nam Mỹ vào chính phủ, hội từ thiện và các phạm vi bốn nhân. Sẽ có phần trình bày về cách chọn lựa, chuẩn bị và trả tiền mang đến đại học với những thầy cố vấn ghi danh đại học, và những buổi họp chú trọng tâm về nghề nghiệp. Một vài học sinch sẽ nhận học bổng với sự tmê say dự của các em trong chương thơm trình.

Những học sinh đủ điều kiện phải điền đối kháng bên trên trang mạng, gồm một bài viết, và điếm học trung bình ít nhất là 2.5. Đơn sẽ được chấp thuận theo thứ tự. Học phí là $10 mang đến những học sinc được chấp thuận tsay đắm dự hội nghị.

Xin đọc Hispanic College Fund at 202-296-5400 để thêm đưa ra tiết.

Hispanic Youth Symposium www.hispanicyouth.org


Montgomery County Board of Education yêu cầu công chúng đề cử những người cho công việc xuất sắc của họ dành mang đến chương thơm trình giáo dục công lập vào dịp giải thưởng hằng năm lần thứ 10. Giải thưởng vày Bộ bảo trợ để nhận diện và tỏ sự cảm tạ đến cá nhân, nhóm và tổ chức mà đã đóng góp rất nhiều đến giáo dục công lập tại Montgomery County

Những đề cử sẽ được chấp thuận theo những phần sau đây:Cá nhân vào cộng đồng; nhóm trong cộng đồng; tmùi hương mãi; nhân viên cấp dưới MCPS; tình nguyện mang lại các dịch vụ trường. Sẽ có đến bố giải thưởng mang đến mỗi phần.

Bất cứ người nào xuất xắc nhóm nào cũng có thể nạp những đề cử. Những đối chọi đề cử có tại các trường học trong vùng, vnạp năng lượng phòng Board of Education tuyệt trang mạng MCPS. Để nhận những đơn đề cử qua bưu điện xuất xắc để thêm đưa ra tiết, xin phát âm văn uống phòng bộ tại 301-279-3301. Các đối chọi điền dứt phải giữ hộ đến vnạp năng lượng phòng Board of Education trước 5 giờ chiều vào ngày 7 tháng 7, 2006.

Xin nhờ cất hộ solo điền ngừng đến: Montgomery County Board of Education, Carver Educational Services Center, Room 123, 850 Hungerford.

Distinguished Service Awards www.xeototai.net/boe/community/awards/


Trang mạng của MCPS tiến lên rộng bằng cách bao quát những thông báo bằng nhiều ngôn ngữ ngoài Anh ngữ. Phụ huynh có thể tìm các trang mạng- có bằng tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Trung hoa, Triều tiên, và Việt Nam, cũng như Anh ngữ- để biết về những tin tức hot nhất về trường học, lịch, chương thơm trình giáo khoa và thông báo khẩn cấp, những khulặng nhủ về cách giúp bé tại nhà, và những móc nối với những nguyên ổn liệu ích lợi khác.

Information in Other Languages www.xeototai.net/languages/


Ngày1-12 Tháng 6 : Các môn thi bù tại trường trung học đệ nhị cấpNgày 3 Tháng 6: Thi SAT Ngày 7 Tháng 6: Ngày kiểm điểm bài thiNgày 8-13 Tháng 6: Thi cuối năm Ngày 13 Tháng 6: Họp Board of Education, Carver Educational Services Center, 10 giờ sángNgày 14 Tháng 6: Ngày học cuối cùng của học sinh; học sinh rã trường sau giờ nạp năng lượng trưaNgày 23 Tháng 6: Phiếu học bạ nhờ cất hộ về nhàNgày 26 Tháng 6: Buổi họp Board of Education, Carver Educational Services Center, 6:30 giờ chiều

TRANG WEB CHÍNH MCPS | VỀ MCPS | TRƯỜ̀NG HỌC | CỘNG ĐỒNG | PHỤ HUYNH | NHÂN VIÊN | HỌC SINH

© 2005-2006 Montgomery County Public Schools, Rockville, Marylvà Nói với Bạn | Ngưng nhận bản tin vắn | Ghi danh nhận tờ tin vắn | Sửa đổi bỏ ra tiết cá nhân Vấn đề Kỹ thuật | Ý kiến | FAQ

Bài viết liên quan