Pascal | Nhtràn lên một trong những thoải mái và tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của nó


Nhập vào một số tự nhiên và thoải mái N. Hãy tính tổng các chữ số của chính nó.

Bạn đang xem: Tính tổng các chữ số của n

Ví dụ: N = 1682 Tong cac chu so cua N la: 17 ( = 1 + 6 + 8 + 2 )

Yêu cầu: Input: N là số nguyên ổn ngẫu nhiên, N có chức năng là số lớn

Output: S, la tổng những chữ số của N

Hướng dẫn:

- Gán tổng S với cái giá trị ban đầu là 0

- Sử dụng để đưa từng chữ số của số thoải mái và tự nhiên N bởi cách:

Lặp trong những lúc mà N còn > 0 thì

+ Gán k là chữ số sau cuối của N.

+ Tiến hành giảm chữ số ở đầu cuối của N đi bởi bài toán rước N chia mang lại 10.

Xem thêm: Cuộc Sống Của Các Quán Quân Cuộc Đua Kỳ Thú 2015 ", Chung Kết ‘Cuộc Đua Kỳ Thú’ Gây Nhiều Tranh Cãi

+ Cộng dồn S: = S + k

Lặp lại cho tới khi N = 0 thì dừng

Cmùi hương trình:

Program tong;Uses crt;Var n , s , k: integer; // Khai bao bien su dungBegin Write(‘ Nhap N:’); // Thong bao nhap lieu Readln(N ); // Nhap gtri cho N S := 0; While ( N 0 ) do // Lap trong những khi N con ≠ 0 Begin k := N hack 10; // Lay chu so hang don vi o cuoi cung N := N div 10; // Cat chu so hang don vi da duoc lay ra S := S + k; // Tinc tong cong don vao S End; Writeln( ‘Tong cac chu so cua ’,N,’ la :’, S); // Xuat ket qua Readln;End.
quý khách hàng thấy bài viết này như thế nào?:
Select ratingGive sầu Pascal | Nhtràn lên một trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của nó 1/10Give Pascal | Nhtràn vào một vài tự nhiên và thoải mái N. Hãy tính tổng những chữ số của chính nó 2/10Give sầu Pascal | Nhập lệ một vài tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của chính nó 3/10Give Pascal | Nhtràn lên một trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 4/10Give sầu Pascal | Nhtràn lên một số tự nhiên và thoải mái N. Hãy tính tổng những chữ số của nó 5/10Give Pascal | Nhtràn lên một số tự nhiên và thoải mái N. Hãy tính tổng các chữ số của chính nó 6/10Give Pascal | Nhtràn vào một số trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 7/10Give Pascal | Nhập lệ một vài tự nhiên và thoải mái N. Hãy tính tổng các chữ số của chính nó 8/10Give Pascal | Nhtràn vào một vài tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của chính nó 9/10Give Pascal | Nhtràn vào một vài thoải mái và tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của chính nó 10/10
Average: 8.7 (176 votes)

*

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation và having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to persize effectively & efficiently in team và individually. Always enthusiastic & interseted to lớn study new technologies

Skype ID: tthanhthuyPhone/Zalo: (+84) 944 225 212WhatsApp: (+84) 944 225 212Line Messenger: (+84) 944 225 212Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401
More about Tommy Tran

Quảng cáo việc làm


Thích hợp các quý khách nữ mảng thợ may làm việc tại ncầu NGA


Advertisement


*

*

*

*


Quảng Cáo Bài Viết


*

Trạng thái của Drupal 8: Sau anh tài Freeze


Over the last year, we"ve sầu been covering the Drupal community"s progress towards releasing Drupal 8.


*

Thông tin Git cơ sở: An Intro for Beginners


Git is a version control system that"s used extensively by the Drupal community. It lets you and your team manage snapshots of your project.


*

Lễ ký kết kết thuộc sát cánh thân MGID - Haravan - Asia Mar Tech Group


Ngày 8.9.2019, vẫn ra mắt lễ cam kết kết cùng sát cánh thân MGID - Haravan - Asia Mar Tech Group trên MPLEX Studio & Theatre, 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP..HCM


BLOG POSTS


Monthly archive


Wordpress Freelancer


Cloud of tags


Apple CMS Drupal Drupal 7 Theme Drupal 8 Drupal front-kết thúc development Drupal Modules Drupal news Drupal SEO Viet Nam Drupal Tutorials Drupal Web Development Facebook Facebook Marketing Facebook Messenger Facebook Timeline Google học SEO Máy tính bảng iPad iPhone iPhone 4S Mac OS Microsoft MySquốc lộ Samsung seo trang web Seo trang web, seo trang web gia re Social Network Tip Website giá tốt Bình Dương

Big Data


C/C++


Database


Donate


Pascal