Tỉnh bến tre có từng nào huyện, thị xã?

Tỉnh Bến Tre là một Tỉnh thuộc tây-nam Bộ của nước ta, gồm trung vai trung phong hành chính đặt ở Thành phố Bến Tre. Tỉnh bến tre có dân số khoảng 1.288.463 và biển lớn số xe là 71. Tỉnh bến tre có 10 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Tỉnh bến tre có bao nhiêu huyện


Xem các địa điểm du kế hoạch tại thức giấc Bến Tre

*
Bản thứ hành chính Tỉnh Bến Tre

Tỉnh tỉnh bến tre có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 2.394,6 km2 thì Tỉnh tỉnh bến tre có bao nhiêu huyện, thị xã, làng mạc phường thị trấn nhỉ? chắc rằng bạn không biết Tỉnh bến tre có cho tới 10 cấp cho quận thị trấn thị xã, trong số đó Tỉnh tỉnh bến tre có 165 cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:


1. Thành phố Bến Tre gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại thành phố Bến Tre

Thành phố bến tre có 17 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao gồm 7 xã với 10 phường: Phường Phú Khương, Phường Phú Tân, Phường 8, Phường 6, Phường 4, Phường 5, Phường 1, Phường 3, Phường 2, Phường 7, thôn Sơn Đông, xóm Phú Hưng, xóm Bình Phú, buôn bản Mỹ Thạnh An, thôn Nhơn Thạnh, xóm Phú Nhuận, buôn bản Mỹ Thành.

2. Thị trấn Châu Thành bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Châu Thành

Huyện Châu Thành tất cả 22 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 21 xã: thị xã Châu Thành, làng mạc Tân Thạch, xã Qưới Sơn, làng mạc An Khánh, thôn Giao Long, xã Giao Hòa, làng mạc Phú Túc, xã Phú Đức, thôn Phú An Hòa, xã An Phước, buôn bản Tam Phước, xóm Thành Triệu, buôn bản Tường Đa, thôn Tân Phú, buôn bản Quới Thành, làng Phước Thạnh, làng mạc An Hóa, buôn bản Tiên Long, làng mạc An Hiệp, làng mạc Hữu Định, làng Tiên Thủy, thôn Sơn Hòa.

3. Thị xã Chợ Lách gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Chợ Lách

Huyện Chợ Lách tất cả 11 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn cùng 10 xã: thị xã Chợ Lách, làng mạc Phú Phụng, buôn bản Sơn Định, thôn Vĩnh Bình, xã Hòa Nghĩa, thôn Long Thới, xóm Phú Sơn, xóm Tân Thiềng, buôn bản Vĩnh Thành, thôn Vĩnh Hòa, xóm Hưng Khánh Trung B.

4. Thị xã Mỏ Cày Nam có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Mỏ Cày Nam

Huyện Mỏ Cày Nam tất cả 17 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 16 xã: thị xã Mỏ Cày, xóm Định Thủy, xóm Đa Phước Hội, làng mạc Tân Hội, thôn Phước Hiệp, xã Bình Khánh Đông, làng An Thạnh, làng mạc Bình Khánh Tây, thôn An Định, làng mạc Thành Thới B, thôn Tân Trung, làng An Thới, làng mạc Thành Thới A, thôn Minh Đức, buôn bản Ngãi Đăng, làng Cẩm Sơn, Xã hương Mỹ.

Xem thêm: Phù Dao Hoàng Hậu Diễn Viên

5. Thị trấn Giồng Trôm bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Giồng Trôm

Huyện Giồng Trôm có 22 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 21 xã: thị xã Giồng Trôm, thôn Phong Nẫm, buôn bản Phong Mỹ, làng Mỹ Thạnh, xã Châu Hòa, thôn Lương Hòa, xã Lương Quới, làng mạc Lương Phú, buôn bản Châu Bình, xóm Thuận Điền, xã Sơn Phú, làng Bình Hoà, làng mạc Phước Long, buôn bản Hưng Phong, làng mạc Long Mỹ, xã Tân Hào, buôn bản Bình Thành, xã Tân Thanh, làng mạc Tân Lợi Thạnh, thôn Thạnh Phú Đông, buôn bản Hưng Nhượng, xã Hưng Lễ.

6. Thị trấn Bình Đại tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Bình Đại

Huyện Bình Đại có 20 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 19 xã: thị trấn Bình Đại, làng Tam Hiệp, làng mạc Long Định, làng mạc Long Hòa, thôn Phú Thuận, làng mạc Vang Quới Tây, xã Vang Quới Đông, làng mạc Châu Hưng, thôn Phú Vang, xóm Lộc Thuận, xã Định Trung, buôn bản Thới Lai, làng Bình Thới, thôn Phú Long, làng mạc Bình Thắng, làng Thạnh Trị, làng Đại Hòa Lộc, xã Thừa Đức, làng mạc Thạnh Phước, thôn Thới Thuận.

7. Huyện bố Tri có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại Huyện ba Tri

Huyện cha Tri có 24 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 23 xã: thị xã Ba Tri, buôn bản Tân Mỹ, làng Mỹ Hòa, xã Tân Xuân, làng mạc Mỹ Chánh, xóm Bảo Thạnh, làng mạc An Phú Trung, buôn bản Mỹ Thạnh, làng Mỹ Nhơn, làng Phước Tuy, xóm Phú Ngãi, xóm An Ngãi Trung, làng Phú Lễ, Xã an bình Tây, thôn Bảo Thuận, làng Tân Hưng, xóm An Ngãi Tây, buôn bản An Hiệp, buôn bản Vĩnh Hòa, buôn bản Tân Thủy, làng mạc Vĩnh An, làng An Đức, thôn An Hòa Tây, buôn bản An Thủy.

8. Thị xã Thạnh Phú bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Thạnh Phú

Huyện Thạnh Phú gồm 18 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 17 xã: thị trấn Thạnh Phú, thôn Phú Khánh, làng mạc Đại Điền, làng mạc Quới Điền, xóm Tân Phong, xã Mỹ Hưng, làng An Thạnh, làng Thới Thạnh, buôn bản Hòa Lợi, làng mạc An Điền, làng Bình Thạnh, xã An Thuận, xã An Quy, làng Thạnh Hải, xóm An Nhơn, buôn bản Giao Thạnh, làng mạc Thạnh Phong, xóm Mỹ An.

9. Thị xã Mỏ Cày Bắc gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Mỏ Cày Bắc

Huyện Mỏ Cày Bắc bao gồm 13 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị xã và 13 xã: làng mạc Phú Mỹ, thôn Hưng Khánh Trung A, buôn bản Thanh Tân, làng Thạnh Ngãi, xóm Tân Phú Tây, thôn Phước Mỹ Trung, làng Tân Thành Bình, buôn bản Thành An, thôn Hòa Lộc, buôn bản Tân Thanh Tây, xóm Tân Bình, xóm Nhuận Phú Tân, buôn bản Khánh Thạnh Tân.