Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Bến Tre là một Tỉnh thuộc Tây Nam Bộ của nước ta, có trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Bến Tre. Tỉnh Bến Tre có dân số khoảng 1.288.463 và biển số xe là 71. Tỉnh Bến Tre có 10 huyện, thị xã.

Đang xem: Tỉnh bến tre có bao nhiêu huyện

Xem các địa điểm du lịch tại Tỉnh Bến Tre

*

Bản đồ hành chính Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 2.394,6 km2 thì Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu huyện, thị xã, xã phường thị trấn nhỉ? Có lẽ bạn chưa biết Tỉnh Bến Tre có tới 10 cấp quận huyện thị xã, trong đó Tỉnh Bến Tre có 165 cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:

1. Thành phố Bến Tre có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thành phố Bến Tre

Thành phố Bến Tre có 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 7 xã và 10 phường: Phường Phú Khương, Phường Phú Tân, Phường 8, Phường 6, Phường 4, Phường 5, Phường 1, Phường 3, Phường 2, Phường 7, Xã Sơn Đông, Xã Phú Hưng, Xã Bình Phú, Xã Mỹ Thạnh An, Xã Nhơn Thạnh, Xã Phú Nhuận, Xã Mỹ Thành.

2. Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 22 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 21 xã: Thị trấn Châu Thành, Xã Tân Thạch, Xã Qưới Sơn, Xã An Khánh, Xã Giao Long, Xã Giao Hòa, Xã Phú Túc, Xã Phú Đức, Xã Phú An Hòa, Xã An Phước, Xã Tam Phước, Xã Thành Triệu, Xã Tường Đa, Xã Tân Phú, Xã Quới Thành, Xã Phước Thạnh, Xã An Hóa, Xã Tiên Long, Xã An Hiệp, Xã Hữu Định, Xã Tiên Thủy, Xã Sơn Hòa.

3. Huyện Chợ Lách có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Chợ Lách

Huyện Chợ Lách có 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 10 xã: Thị trấn Chợ Lách, Xã Phú Phụng, Xã Sơn Định, Xã Vĩnh Bình, Xã Hòa Nghĩa, Xã Long Thới, Xã Phú Sơn, Xã Tân Thiềng, Xã Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Hòa, Xã Hưng Khánh Trung B.

4. Huyện Mỏ Cày Nam có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Mỏ Cày Nam

Huyện Mỏ Cày Nam có 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 16 xã: Thị trấn Mỏ Cày, Xã Định Thủy, Xã Đa Phước Hội, Xã Tân Hội, Xã Phước Hiệp, Xã Bình Khánh Đông, Xã An Thạnh, Xã Bình Khánh Tây, Xã An Định, Xã Thành Thới B, Xã Tân Trung, Xã An Thới, Xã Thành Thới A, Xã Minh Đức, Xã Ngãi Đăng, Xã Cẩm Sơn, Xã Hương Mỹ.

Xem thêm: Phù Dao Hoàng Hậu Diễn Viên

5. Huyện Giồng Trôm có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Giồng Trôm

Huyện Giồng Trôm có 22 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 21 xã: Thị trấn Giồng Trôm, Xã Phong Nẫm, Xã Phong Mỹ, Xã Mỹ Thạnh, Xã Châu Hòa, Xã Lương Hòa, Xã Lương Quới, Xã Lương Phú, Xã Châu Bình, Xã Thuận Điền, Xã Sơn Phú, Xã Bình Hoà, Xã Phước Long, Xã Hưng Phong, Xã Long Mỹ, Xã Tân Hào, Xã Bình Thành, Xã Tân Thanh, Xã Tân Lợi Thạnh, Xã Thạnh Phú Đông, Xã Hưng Nhượng, Xã Hưng Lễ.

6. Huyện Bình Đại có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Bình Đại

Huyện Bình Đại có 20 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 19 xã: Thị trấn Bình Đại, Xã Tam Hiệp, Xã Long Định, Xã Long Hòa, Xã Phú Thuận, Xã Vang Quới Tây, Xã Vang Quới Đông, Xã Châu Hưng, Xã Phú Vang, Xã Lộc Thuận, Xã Định Trung, Xã Thới Lai, Xã Bình Thới, Xã Phú Long, Xã Bình Thắng, Xã Thạnh Trị, Xã Đại Hòa Lộc, Xã Thừa Đức, Xã Thạnh Phước, Xã Thới Thuận.

7. Huyện Ba Tri có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Ba Tri

Huyện Ba Tri có 24 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 23 xã: Thị trấn Ba Tri, Xã Tân Mỹ, Xã Mỹ Hòa, Xã Tân Xuân, Xã Mỹ Chánh, Xã Bảo Thạnh, Xã An Phú Trung, Xã Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Nhơn, Xã Phước Tuy, Xã Phú Ngãi, Xã An Ngãi Trung, Xã Phú Lễ, Xã An Bình Tây, Xã Bảo Thuận, Xã Tân Hưng, Xã An Ngãi Tây, Xã An Hiệp, Xã Vĩnh Hòa, Xã Tân Thủy, Xã Vĩnh An, Xã An Đức, Xã An Hòa Tây, Xã An Thủy.

8. Huyện Thạnh Phú có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Thạnh Phú

Huyện Thạnh Phú có 18 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 17 xã: Thị trấn Thạnh Phú, Xã Phú Khánh, Xã Đại Điền, Xã Quới Điền, Xã Tân Phong, Xã Mỹ Hưng, Xã An Thạnh, Xã Thới Thạnh, Xã Hòa Lợi, Xã An Điền, Xã Bình Thạnh, Xã An Thuận, Xã An Quy, Xã Thạnh Hải, Xã An Nhơn, Xã Giao Thạnh, Xã Thạnh Phong, Xã Mỹ An.

Xem thêm:

9. Huyện Mỏ Cày Bắc có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Mỏ Cày Bắc

Huyện Mỏ Cày Bắc có 13 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị trấn và 13 xã: Xã Phú Mỹ, Xã Hưng Khánh Trung A, Xã Thanh Tân, Xã Thạnh Ngãi, Xã Tân Phú Tây, Xã Phước Mỹ Trung, Xã Tân Thành Bình, Xã Thành An, Xã Hòa Lộc, Xã Tân Thanh Tây, Xã Tân Bình, Xã Nhuận Phú Tân, Xã Khánh Thạnh Tân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *