1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

– Biết một số các bước cơ bản khi desgin một CSDL 1-1 giản.

Bạn đang xem: Tin học 12 bài thực hành 1

1.2. Nội dung

Hoạt động 1: Tìm gọi nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí lí sách,… của tủ sách trường THPT.

Hướng dẫn giải

Các em cần tìm hiểu:

Cách thức phục vụ mượn gọi tại chỗ, mượn về nhà, nội quy thư viện.

Sổ quan sát và theo dõi sách trong kho.

Sổ theo dõi tình hình sách đến mượn.

Số sách được mượn mỗi lần, thời hạn mượn sách.

Lập kế hoạch dự trù cài sách, thanh lí sách, các đại lý vật hóa học của thư viện…

Các tổ chức triển khai và thực hiện quản lí sách.

Xem thêm: Các Ứng Dụng Chỉnh Sửa Ảnh, Top 5 Ứng Dụng Chỉnh Sửa Ảnh Phổ Biến

Cụ thể:

– Nội quy: Không với túi sách, báo vào chống đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư cùng với thủ thư. Chỉ gọi tại chỗ không được sở hữu tài liệu ra phía bên ngoài phòng phát âm thư viện.

– Thẻ thư viện:

*

– Phiếu mượn:

*

– Sổ quản lí lí mượn năng lượng điện tử:

*

Hoạt cồn 2: Kể tên các vận động chính của thư viện

Hướng dẫn giải

– quản lí lí sách gồm:

– Mượn trả sách gồm:

Cho mượn: kiểm soát thẻ đọc, phiếu mượn, tím sách vào kho, ghi mượn trả

Nhận sách trả: chất vấn thẻ đọc, phiếu mượn, đối chiếu sách trả với phiếu mượn, ghi sổ mượn/trả, ghi sự cố sách hết thời gian sử dụng hoặc hỏng, nhập sách về kho

– tổ chức triển khai thông tin về sách và tác giả: trình làng sách theo nhà đề, chăm đề, tác giả, sách mới,…

– cách thức giải quyết vi phạm nội quy

Hoạt hễ 3: Hãy liệt kê các đối tượng người sử dụng cần quản lí lí khi xây dựng CSDL quản lí lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê những thông tin đề nghị quản lí.

Hướng dẫn giải

– thông tin người mượn:

Số thẻ mượn.Họ và tên.Số minh chứng thư.Quê quán.Địa chỉ hiện tại tại.

– tin tức về sách:

Mã sách.Tên sách.Nhà xuất bản.Năm phạt hành.Tác giả.Số lượng còn lại

– tin tức về mượn:

Số thẻ mượn.Mã sách.Số lượng mượn.Tình trạng.Số tiền đặt cọc.

– tin tức về nhân viên:

Mã nhân viên.Tên nhân viên.Lương.Quê quán.Trình độ học vấn.

Hoạt đụng 4: Theo em, database nêu trên (bài 3) cần những bảng nào? từng bảng cần có những cột nào?


*

*

*

*

*

*

*

*

Hướng dẫn giải

– database nêu trên về tối thiểu cần có những phiên bản sau:

Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.Sách: Có những cột Masach, Tensach, Tacgia.Mượn: Có những cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

3. Luyện tập

Câu 1: Thành phần bao gồm của hệ QTCSDL:

A. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn

B. Bộ truy nã xuất tài liệu và cỗ bộ thống trị tập tin

C. Bộ làm chủ tập tin và bộ truy xuất dữ liệu

D. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu

Câu 2: Ngôn ngữ có mang dữ liệu bao hàm các lệnh được cho phép làm gì?

A. Khai báo thứ hạng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, các ràng buộc trên tài liệu của CSDL

B. Đảm bảo tính chủ quyền dữ liệu

C. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên tài liệu của CSDL

D. Ngăn ngăn sự truy vấn bất phù hợp pháp

Câu 3: Ngôn ngữ thao tác làm việc dữ liệu bao hàm các lệnh, các lệnh này chất nhận được làm gì?

A. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

B. Nhập, sửa xóa dữ liệu

C. Cập nhật, dữ liệu

D. Câu b với c

Câu 4: Hãy lựa chọn câu thể hiện sự ảnh hưởng giữa các thành phần nằm trong một hệ CSDL

Cho biết: Con bạn → 1, Cơ sở tài liệu → 2, Hệ QTCSDL → 3, ứng dụng ứng dụng → 4

A. 2→1→3→4

B. 1→3→4→2

C. 1→3→2→4

D. 1→4→3→2

Câu 5: Chức năng của hệ QTCSDL

A. Cung cấp bí quyết tạo lập CSDL

B. Cung cấp cho cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm kiếm với kết xuất thông tin

C. Cung cấp cho công cụ kiểm soát điều khiển việc truy vấn vào CSDL

D. Các câu trên gần như đúng

4. Kết luận

Qua bài thực hành này, những em cần giành được những mục tiêu sau:

Biết xác định những công việc cần có tác dụng trong họat đụng quản lí một công việc cần làm.Biết một số quá trình cơ bản khi xây dựng một CSDL solo giản.

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chăm mục Giải công dân 6(12) Giải technology 6(19) Giải khoa học tự nhiên 6(40) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải tiếng Anh 6(36) Giải tin học tập 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải từng trải hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) biên soạn văn 6 tập 1(30) soạn văn 6 tập 2(36) giờ Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải công nghệ 6(13) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(45) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải tiếng Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải thử khám phá hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) soạn văn 6 tập 1(37) biên soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(13) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải tiếng Anh 6(87) Giải tin học tập 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải từng trải hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) biên soạn văn 6 tập 1(33) biên soạn văn 6 tập 2(30)Bài học tập Địa lý 10(43)Bài học Địa lý 11(29)Bài học tập Địa lý 12(44)Bài học tập Địa lý 7(61)Bài học tập Địa lý 8(43)Bài học Địa lý 9(44)Bài học GDCD 10(16)Bài học tập GDCD 11(15)Bài học GDCD 12(10)Bài học GDCD 7(18)Bài học tập GDCD 8(21)Bài học tập GDCD 9(18)Bài học tập Hóa 10(39)Bài học Hóa 11(47)Bài học Hóa 12(45)Bài học tập Hóa 8(43)Bài học Hóa 9(56)Bài học lịch sử 10(40)Bài học lịch sử 11(25)Bài học lịch sử 12(27)Bài học lịch sử 7(29)Bài học lịch sử hào hùng 8(31)Bài học lịch sử 9(34)Bài học tập Ngữ Văn 10(81)Bài học Ngữ Văn 11(85)Bài học tập Ngữ Văn 12(69)Bài học tập Ngữ Văn 7(101)Bài học Ngữ Văn 8(101)Bài học tập Ngữ văn 9(110)Bài học viên 10(33)Bài học viên 11(48)Bài học viên 12(47)Bài học sinh 7(61)Bài học viên 8(64)Bài học viên 9(63)Bài học Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học tập Tin học tập 10(33)Bài học Tin học tập 11(27)Bài học Tin học 12(24)Bài học Tin học 7(23)Bài học tập Tin học tập 8(20)Bài học tập Tin học tập 9(26)Bài học Toán 10(38)Bài học Toán 11(44)Bài học tập Toán 12(62)Bài học tập Toán 6(67)Bài học tập Toán 7(54)Bài học tập Toán 8(75)Bài học Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1(61)Bài học Toán lớp 2(92)Bài học tập Toán lớp 3(75)Bài học tập Toán lớp 4(63)Bài học tập Toán lớp 5(57)Bài học vật lý 10(40)Bài học đồ lý 11(33)Bài học đồ vật lý 12(41)Bài học thứ lý 7(30)Bài học thứ lý 8(29)Bài học đồ dùng lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa truyền thống Việt Nam(30)Đề thi & Kiểm tra Lớp 10(269)Đề thi & Kiểm tra Lớp 11(182)Đề thi & Kiểm tra Lớp 12(1.356)Đề thi & Kiểm tra Lớp 6(334)Đề thi và Kiểm tra Lớp 7(499)Đề thi & Kiểm tra Lớp 8(202)Đề thi và Kiểm tra Lớp 9(357)Đề thi tiểu học(155)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ iWatch(11)Family và Friends 1(62)Family and Friends 2(80)Family and Friends 3(80)Family & Friends 4(84)Family & Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều hoạt động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều tiếng Anh 2(2)Giải cánh diều giờ Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều giờ Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều thoải mái và tự nhiên và xã hội 2(26)Giải chân trời sáng tạo Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng sủa tạo vận động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời sáng chế toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng chế toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời sáng tạo Tự nhiên cùng xã hội 2(29)Giải liên kết Đạo đức 2(15)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải kết nối toán 2 tâp 1(32)Giải liên kết toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT đồ dùng lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử vẻ vang 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK tiếng Anh 10 mới(96)Giải SGK giờ Anh 11 mới(85)Giải SGK giờ Anh 12 mới(98)Giải SGK tiếng Anh 5 mới(67)Giải SGK giờ Anh 6 mới(52)Giải SGK giờ Anh 7 mới(98)Giải SGK giờ Anh 8 mới(104)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới(104)Giải SGK tiếng Anh lớp 3(68)Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – cải cách và phát triển năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK trang bị lý 12(39)Giải SGK thiết bị lý 7(30)Giải SGK đồ gia dụng lý 8(28)Giải SGK vật lý 9(57)Giải Tập phiên bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ quản lý và điều hành iOS(18)Học Blog(6)Học giờ Anh(105)Hướng dẫn sở hữu phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML với CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh nắm Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài bao gồm tiền tệ(46)Lý thuyết xác suất thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món ăn chính(101)Nghe Nhạc(1)Nghị luận văn học tập lớp 10(67)Nghị luận văn học tập lớp 11(96)Nghị luận văn học tập lớp 12(92)Nghị luận văn học lớp 7(36)Nghị luận văn học tập lớp 8(50)Nghị luận văn học lớp 9(131)Nghị luận làng hội lớp 10(11)Nghị luận làng mạc hội lớp 11(12)Nghị luận làng mạc hội lớp 12(42)Nghị luận làng hội lớp 7(19)Nghị luận làng mạc hội lớp 8(2)Nghị luận xã hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp phép tắc đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại cảm ứng thông minh Oppo(9)Thủ thuật smartphone Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu học hành Tiểu học(1.040)Tư liệu giờ Anh Lớp 6(24)Tư liệu giờ đồng hồ Anh tè học(24)Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề(43)Văn mẫu lớp 6(305)Văn diễn tả lớp 7(8)Văn thuyết minh lớp 8(35)Văn thuyết minh lớp 9(15)Văn từ sự lớp 6(30)Văn tự sự lớp 7(4)Văn từ sự lớp 8(9)Xã hội học tập đại cương(30)