•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"khói","thịt","xông">">
Emily Luu
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"khói","thịt","xông">">
Emily Luu
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"khói","thịt","xông">">
Emily Luu
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"khói","thịt","xông">">
đế bánh pizza•một số loại phô mai(nhỏng hình phía dứoi)•ớt chuông