Giải bài 10: Ôn tập chương II - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 58. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và câu trả lời các thắc mắc trong bài học. Phương pháp làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu. Mong muốn các em học sinh nắm tốt kiến thức bài bác học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


C. Chuyển động luyện tập

Thực hiện những yêu mong sau

Câu 1: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Định nghĩa phân thức đại số. Một nhiều thức có phải là phân thức đại số không? một vài thực bất kể có phải là một trong phân thức đại số không?


Câu 3: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Phát biểu các đặc điểm cơ bản của phân thức đại số. Viết dạng tổng quát.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 đại số 8


Câu 4: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Phát biểu những quy tắc: cộng hai phân thức cùng chủng loại thức, cộng hai phân thức khác mẫu mã thức. Viết phương pháp tổng quát.


Câu 5: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Phát biểu các quy tắc: trừ nhị phân thức cùng mẫu thức, trừ hai phân thức khác mẫu mã thức. Viết công thức tổng quát.


Câu 8: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Giả sử $fracA(x)B(x)$ là 1 phân thức của thay đổi x. Hãy nêu đk của biến đổi để giá trị của phân thức được xác định. 


Làm các bài tập trắc nghiệm

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

A. $frac1x$ = $fracx^2x$; B. $frac7x5$ = $frac57x$; C. $frac4x + 19$ = $frac9x + 14$; D. $fracx^2 - 255x - x^2$ = $fracx + 5-x$.


Câu 2: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Đa thức M trong đẳng thức $frac(1 – x)^3M$ = $fracx^2 + x + 1x$ là:

A. X – 1; B. X(1 – x); C. X(x + 1); D. X + 1.


Câu 3: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Kết quả của phép tính $frac3x + 8x + 7$ - $fracx - 3x + 7$ là:

A. $frac2x - 5x + 7$; B. $frac2x + 11x + 7$; C. $frac2x - 11x + 7$; D. $frac4x + 5x + 7$.


Câu 4: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Kết quả của phép tính $frac27 - y^3y + 3$.$fracy^2 - 9y^2 – 6y + 9$ là:

A. $frac9 + 3y + y^2y - 3$; B. –(9 + 3y + y$^2$); C. 9 + 3y + y$^2$; D. $frac-(9 + 3y + y^2)y + 3$.


Câu 5: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Kết quả của phép tính $frac3 – 3z(1 + z)^2$ : $frac6z^2 - 6z + 1$ là:

A. $frac1(z + 1)^2$; B. $frac-12(z + 1)$; C. $frac12(z + 1)^2$; D. $frac-12(z + 1)^2$.


Làm các bài tập trường đoản cú luận

Câu 1: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) ($frac2x + 12x – 1$ - $frac2x – 12x + 1$) : $frac4x10x – 5$; b) ($frac1x^2 + 1$ - $frac2 – xx + 1$) : ($frac1x$ + x – 2);

c) $frac1x – 1$ - $fracx^3 - xx^2 + 1$ . ($frac1x^2 – 2x + 1$ - $frac11 - x^2$);

d) ($fracx^2 + xyx^3 + x^2y + xy^2 + y^3$ + $fracyx^2 + y ^2$) : ($frac1x – y$ - $frac2xyx^3 - x^2y + xy^2 – y^3$).

Xem thêm: Lời Bài Hát Nụ Hôn Và Nước Mắt Nhạc Hoa, Lời Bài Hát: Nụ Hôn Và Giọt Nước Mắt


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Cho biểu thức ($fracx + 12x - 2$ + $frac3x^2 - 1$ - $fracx + 32x + 2$).$frac4x^2 - 45$.

a) Hãy tìm điều kiện của x để quý hiếm của biểu thức được xác định.

b) chứng tỏ rằng khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào quý giá của biến chuyển x.


=> Xem giải đáp giải

Câu 3: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Một phân thức có mức giá trị bằng 0 khi giá trị của tử thức bằng 0 còn giá trị của chủng loại thức khác 0. Tìm những giá trị của x để quý hiếm của phân thức $fracx^2 – 10x + 25x^2 – 5$ bằng 0.


=> Xem trả lời giải

D. E. Vận động vận dụng với tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Tìm đk của x để giá trị của biểu thức ($frac5x + 2x - 10$ + $frac5x - 2x + 10$).$fracx^2 - 100x^2 + 4$ được xác định. Tính quý giá của biểu thức trên x = 2016.


=> Xem trả lời giải

Câu 2: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Viết từng phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức và một phân thức cùng với tử thức là một trong những hằng số, tìm cực hiếm nguyên của x để cực hiếm của phân thức cũng chính là số nguyên.

a) $frac3x^2 – 4x – 17x + 2$; b) $fracx^2 – x + 2x – 3$.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 3: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Tính quý hiếm của phân thức $fracx^2 – 10x + 25x^2 – 5x$ tại x = 1,12 và có tác dụng tròn kết quả đến chữ số thập phân máy ba.


=> Xem trả lời giải

Từ khóa tìm kiếm kiếm google:


Giải bài 10: Ôn tập chương II, Ôn tập chương II trang 58 vnen toán 8, bài bác 10 sách vnen toán 8 tập 1, giải sách vnen toán 8 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 8


Soạn văn 8 tập 1
Soạn văn 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1 giản lược
Soạn văn 8 tập 2 giản lược
Toán 8 tập 1
Toán 8 tập 2
Giải sgk hoá học 8
Giải sgk đồ lí 8
Giải sgk sinh học 8
Giải sgk giờ Anh 8
Giải sgk lịch sử hào hùng 8
Giải sgk địa lí 8
Giải sgk GDCD 8

Trắc nghiệm lớp 8


Trắc nghiệm thiết bị lí 8
Trắc nghiệm hóa 8
Trắc nghiệm lịch sử 8
Trắc nghiệm sinh học tập 8
Trắc nghiệm tiếng Anh 8
Trắc nghiệm địa lí 8
Trắc nghiệm ngữ văn 8
Trắc nghiệm toán 8
Trắc nghiệm GDCD 8

Giải VNEN lớp 8


VNEN ngữ văn 8 tập 1
VNEN ngữ văn 8 tập 2
VNEN văn 8 tập 1 giản lược
VNEN văn 8 tập 2 giản lược
Toán VNEN 8 tập 1
Toán VNEN 8 tập 2
Tiếng anh 8 - mới
VNEN GDCD 8
VNEN công nghệ 8
Khoa học tự nhiên và thoải mái 8
Khoa học tập xã hội 8

Tài liệu tìm hiểu thêm lớp 8


Văn mẫu mã lớp 8
Tập phiên bản đồ địa lí 8

Bình luận


Phần đại số

Chương I. Phép nhân cùng phép chia các đa thức


Chương II. Phân thức đại số


Phần hình học

Chương I. Tứ giác


Chương 2. Diện tích


*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com