Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinch vào từng kỳ hoặc trong từng một niên độ kế toán. Sổ cái có thể in theo tháng nếu doanh nghiệp có nhiều chứng từ phát sinh, in theo năm nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít chứng từ phát sinc rộng. Trên báo cáo tài thiết yếu có từng nào tài khoản tổng thể thì cần in bấy nhiêu sổ cái.

Bạn đang xem: Mẫu sổ cái theo thông tư 200


Mẫu sổ cái theo thông bốn 200

Đơn vị:……………………

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

(Dùng mang đến vẻ ngoài kế toán Nhật ký chung)

Năm…

Tên thông tin tài khoản …………..

Số hiệu………

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiNhật ký chung

Số hiệu

Số tiền
Số hiệuNgày thángTrang sổSTT dòngTK

đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
– Số dư đầu năm

– Số tạo ra vào tháng

– Cộng số gây ra tháng

– Số dư cuối tháng

– Cộng luỹ kế từ trên đầu quý

– Sổ này còn có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

Xem thêm: How To Get To Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức : Ngày Hội Truyền Thống

– Ngày msống sổ:…

Cách lập mẫu sổ cái theo vẻ ngoài nhật ký chung

Khác với sổ nhật ký bình thường là thể hiện tổng tổng thể các các bước khiếp tế phát sinh. Thì đối với sổ cái lại thể hiện riêng rẽ cho nội dung từng tài khoản cả một chu kỳ phát sinh.

Ví dụ nlỗi hình dưới trên đây là sổ cái tài khoản 111 – tiền mặt.

*

Nội dung đầu kỳ: Thể hiện số dư tiền còn tồn lại từ năm trmong chuyển sang

Bài viết liên quan