Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa thông thường mùa vui hiện nay đã về ngày xuân mơ mong ấy đang đến đầu tiên với khói bay trên sông, kê đang gáy trưa bên sông một trưa nắng mang lại bao chổ chính giữa hồn. Rồi dặt dìu ngày xuân theo én về Người người mẹ nhìn bầy con nay đã về mùa xuân mơ ước ấy sắp tới đầu tiên Nước đôi mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh thú vui phút giây như đã long lanh. ôi tiếng phút yêu quê nhà làm sao vào xuân vui đầu tiên. ôi tiếng phút vào tay anh thứ nhất một cuộc đời êm ấm. Tự đây bạn biết quê tín đồ Từ đây tín đồ biết thương người Từ đây tín đồ biết yêu fan . Giờ đồng hồ dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường, mùa vui hiện nay đã về. Ngày xuân mơ mong ấy xưa có về đâu với khói bay trên sông, kê đang gáy trưa bên sông một trưa nắng và nóng thôi bây giờ mênh mông.

Bạn đang xem: Lời bài hát mùa xuân đầu tiên


Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: gạo bị mọt có ăn được không

Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.