Tôi nghỉ ngơi miền xa, Ttách quen thuộc đất kỳ lạ đa phần đông lắm hạ, Nối tiếp đi qua Thiếu trơn bầy bà, Đời không đủ can đảm cho tới Đành viết mang lại tôi, nhạc tình sao lắm lời Đơn vị thường xuyên Lúc ... nằm tại đất giặc Thèm vào hãi hùng ...giờ đồng hồ hát môi em Tiếng hát ngọt mượt ...Người nâng lính khổ Viết bởi câu ca ...Vì tiền tuyệt tha thiết Xin đối lập một lần bên tôi Cho tôi yêu thương bằng hình dáng kia không thôi bệnh Đến cùng với tôi, hãy đến với tôi Đừng yêu lính bằng lời Đêm ở miền xa, Trời cao đất hạ, Chợt lên ý lạ, yêu cầu viết văn uống cmùi hương, góp giờ hậu pmùi hương Ngoài kia súng nổ Đốt lửa tối black Tầm đạn cầm giờ em

Bạn đang xem: Lời bài hát kẻ ở miền xa


Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mua Honda Winner X Trả Góp 0 Đồng Sẽ Phù Hợp Với Ai? Cơ Hội Sở Hữu Honda Winner 150 Ngay Trong Tầm Tay

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.