Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu Diesel

Ngày 28/03/2017, Thủ tướng chính phủ đã có văn bản số 436/TTg-CN gửi đến các bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công thương, Công An về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại Quyết định số 49/2011-QĐ-TTg.

Theo đó, các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu Diesel được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Ô tô đã được Bộ giao thông vận tải chứng nhận thỏa mãn quy định về khí thải thì được thực hiện các thủ tục liên quan.

Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô phải có kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô nêu trên, bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31 tháng 12 năm 2017, sau thời điểm này nếu không hoàn thành phải tái xuất hoặc xuất khẩu; đồng thời báo cáo Bộ giao thông vận tải kế hoạch trên. Bộ giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện lộ trình trên. Các bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Công thương, giải quyết các thủ tục về hải quan, đăng kiểm, đăng ký và các thủ tục liên quan theo quy định.

Cũng tại văn bản này, Thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, giám sát thực hiện cảu các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp và nhập khẩu ô tô đảm bảo từ 01 tháng 01 năm 2018 tất cả các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4.  Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có kế hoạch cung ứng, phân phối xăng dầu mức 4, 5 trên thị trường đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô mới theo quy định của Quyết định số 49/2011-QĐ-TTg.

Trước đó, từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Theo đó, các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 như sau: Tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 1/1/2017; Tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 1/1/2022.

Các loại xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 từ ngày 1/1/2017.

Tiêu chuẩn khí thải mức 3, mức 4 và mức 5 là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 3, Euro 4 và Euro 5 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế châu Âu của Liên Hợp quốc hoặc trong chỉ thị của Liên minh Châu Âu áp dụng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Viết bình luận