(VNF) – Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 2/2018 được niêm yết ở mức 4,8% đến 7,4%, trong đó lãi suất tiết kiệm dao động từ 4,9% đến 7,4%; lãi suất tiền gửi dao động từ 4,8% đến 7,3%.

*

Lãi suất tiết kiệm Sacombank mới nhất tháng 2/2018 đối với khách hàng cá nhân

Lãi suất tiết kiệm Sacombank mới nhất tháng 2/2018 cao nhất lên đến 7,4%, thấp nhất bằng 4,9% đối với khách hàng cá nhân nhận lãi cuối kỳ.

Đang xem: Lãi suất ngân hàng sacombank 2018

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng sẽ nhận được mức lãi suất tiết kiệm cao nhất bằng 7,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,3%.

Đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,05%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9, 10, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6, 7, 8 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3, 4, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%.

Cũng trong tháng 2 này, Sacombank quy định mức lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân nhận lãi hàng tháng dao động từ 4,9% đến 6,83%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,39%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,47%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 4 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,46%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,12%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,11%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,09%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 8 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,69%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,27%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,25%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,24%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,69%.

Xem thêm: Bảng Giá Xe Ngày Hôm Nay Tháng 4/2021 Tại Đại Lý, Giá Xe Máy Tại Đại Lý

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,78%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,77%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,83%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Lãi suất tiền gửi Sacombank mới nhất tháng 2/2018 đối với khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền tại Sacombank và nhận lãi cuối kỳ, mức lãi suất tiền gửi cao nhất lên tới 7,3%, thấp nhất bằng 4,8%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,2%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 7,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24, 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 7,3%.

Đối với trường hợp khách hàng doanh nghiệp gửi tiền và nhận lãi hàng tháng, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Sacombank bằng 6,95%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,89%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,18%.

Xem thêm: Những Kinh Nghiệm Mua Ô Tô Trả Góp Như Thế Nào ? Cách Tính Mua Xe Trả Góp

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,32%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,36%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,95%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24, lãi suất tiền gửi bằng 6,83%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,62%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *