Kết quả thí nghiệm của Menđen đúng hay sai? Để khẳng định, Menđen giải thích thí nghiệm kai hai cặp tính trạng trên cơ sở khoa học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Lý thuyết

3. Menden giải thích kết quả thí nghiệm

Mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định.A: hạt vànga: hạt xanhB: vỏ trơnb: vỏ nhănCác cặp nhân tố di truyền phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp tự do trong quá tình thụ tinh.Sơ đồ lai:

P (t/c): AABB x aabb

G: AB ab

F1: AaBb (100% vàng, trơn)

F1 x F1: AaBb x AaBb

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2: 

 ABAbaBab
ABAABBAABbAaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb
aBAaBBAaBbaaBBaaBb
abAaBbAabbaaBbaabb

=> Tỉ lệ KG -KH:

9 A - B - : 9 vàng, trơn

3 A - bb: 3 vàng, nhăn

3 aaB - : 3 xanh, trơn

1 aabb: 1 xanh, nhăn

4. Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) giúp tạo ra nhiều kiểu gen, kiểu hình ở đời con cháu.

Bạn đang xem: Lai hai cặp tính trạng tiếp theo

=> Xuất hiện biến dị tổ hợp phong phú ở những loài sinh vật giao phối.

=> Cung cấp nguyên liệu quan trọng cho chọn giống và tiến hóa.

 


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Xem thêm: Khắc Cốt Ghi Tâm Các Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Đẹp Cho Nữ Chất & Ảo Lung Linh


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa? Tại sao ở những loài sinh sản giao phối, biến dị tổ hợp lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau.

Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn.

a. AaBb

b. AaBB

c. AABb

d. AABB

 


=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng tiếp theo
sh9a

Bài cùng chủ đề


Giải bài 1 sinh 9: Menđen và Di truyền học
Giải bài 2 sinh 9: Lai một cặp tính trạng
Giải bài 3 sinh 9: Lai một cặp tính trạng tiếp theo
Giải bài 4 sinh 9: Lai hai cặp tính trạng
Giải bài 5 sinh 9: Lai hai cặp tính trạng tiếp theo
Giải bài 7 sinh 9: Bài tập chương 1

Một số bài khác


Giải sinh học 9 bài 62: Thực hành Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
Giải sinh học 9 bài 56-57: Thực hành Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
Giải sinh học 9 bài 51-52: Thực hành Hệ sinh thái
Giải sinh học 9 bài 45-46: Thực hành Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Giải sinh học 9 bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
Giải sinh học 9 bài 38: Thực hành Tập dượt thao tác giao phấn
Giải sinh học 9 bài 27: Thực hành Quan sát thường biến

Giải các môn học khác


Ngữ văn 9
Giải sgk địa lí 9
Giải sgk lịch sử 9
GDCD 9
Toán 9 tập 1
Toán 9 tập 2
Soạn văn 9 tập 1 giản lược
Giải sgk GDCD 9
Soạn văn 9 tập 1
Soạn văn 9 tập 2
Văn mẫu lớp 9
Soạn văn 9 tập 2 giản lược
Tiếng Anh 9
Giải sgk sinh học 9
Giải sgk hoá học 9
Giải sgk vật lí 9
Tập bản đồ địa lí 9
Mĩ thuật 9 Đan Mạch
...
=>Xem nhiều môn hơn

Bình luận


DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN


CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ


CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN


CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ


CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI


CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC


SINH VẬT VÀ DI TRUYỀN

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG


CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI


CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG


CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


*