– Hotline: (+84) 91 797 9076- E-mail: truyenthong
hvnh.edu.vn

– Trang thông tin tuyển sinh:http://tuyensinh.hvnh.edu.vn

– Trang thông tin điện tử:http://hvnh.edu.vn

1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1.1. XÉT TUYỂN THẲNG

Học viện dự kiến dànhtối đa 5% chỉ tiêucho phương thức xét tuyển này. Học viện Ngân hàng xét tuyển thẳng đối với các đối tượng được xét tuyển thẳng vào trường theo quy địnhhiện hành.

Đang xem: Khoa tài chính học viện ngân hàng

1.2. XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI THPT NĂM 2021

Học viện Ngân hàng dànhtối thiểu 60% chỉ tiêucho phương thức xét tuyển này.

Tiêu chí xét tuyển: dựa trên kết quả thi THPT năm 2021

Điểm xét tuyển= Điểm thi Môn 1 + Điểm thi Môn 2 + Điểm thi Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Môn 1, môn 2, môn 3 là 03 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển.Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành

Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Thí sinh có tổng điểm thi THPT 2021 của 03 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyểnđạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Học viện(sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT 2021). – XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

1.3.XÉT TUYỂN DỰA TRÊN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ

Học viện dự kiến dànhtối đa 10% chỉ tiêucho phương thức này.

Tiêu chí xét tuyển: dựa trên năng lực ngoại ngữ của thí sinh

Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ6.0 trở lên, TOEFL iBT từ72 điểm trở lên, TOEIC (4 kỹ năng) từ665 điểm trở lên, chứng chỉ tiếng Nhật từN3 trở lên(riêng đối với ngành Kế toán định hướngNhật Bản và Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản). Chứng chỉ còn thời hạn tại thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển.

Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng:

+ Đối với thí sinh có thi THPT 2021 môn Tiếng Anh: Thí sinh có tổng điểm thi THPT 2021 của 03 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Học viện(sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT 2021) – XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

+ Đối với thí sinh không thi THPT 2021 môn Tiếng Anh: Thí sinh có tổng điểm thi THPT 2021 của 02 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển (không bao gồm môn Tiếng Anh) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Học viện(sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT 2021).

1.4.XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ THPT)

Học viện dự kiến dànhtối đa 25% chỉ tiêucho phương thức xét tuyển này.

Nội dung

Thí sinh hệ chuyên trường THPT chuyên quốc gia

Thí sinh hệ không chuyên trường THPT chuyên quốc gia và thí sinh hệ chuyên trường THPT chuyêntỉnh/thành phố

Thí sinh hệ không chuyên (các đối tượng thí sinh còn lại)

Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

Điểm trung bình cộng 03 năm học của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ7.0 trở lên

Điểm trung bình cộng 03 năm học của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ7.5 trở lên

Điểm trung bình cộng 03 năm học của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ8.0 trở lên

Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên(nếu có). Trong đó:

M1, M2, M3: là điểm trung bình cộng 03 năm học của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân (sau dấu phẩy hai số).Điểm ưu tiên về khu vực và đối tượng theo quy chế tuyển sinh năm 2021

Nguyên tắc xét tuyển

Căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu

Ngưỡng đảm bảo chất lượng

Thí sinh có tổng điểm thi THPT 2021 của 03 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Học viện(sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT 2021)

Ví dụ:Thí sinh xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả học tập THPT theo tổ hợp A00 (toán, lý, hóa)

M1 (toán) = (ĐiểmTB toán cả năm lớp 10 + ĐiểmTB toán cả năm lớp 11 + Điểm TB toán cả năm lớp 12)/3

M2 (lý) = (ĐiểmTB lý cả năm lớp 10 + ĐiểmTB lý cả năm lớp 11 + Điểm TB lý cả năm lớp 12)/3

M3 (hóa) = (ĐiểmTB hóa cả năm lớp 10 + ĐiểmTB hóa cả năm lớp 11 + Điểm TB hóa cả năm lớp 12)/3

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + điểm ưu tiên (nếu có)

1.5.QUY ĐỊNH CHÊNH LỆCH ĐIỂM XÉT TUYỂN GIỮA CÁC TỔ HỢP; CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤ SỬ DỤNG TRONG XÉT TUYỂN

– Điểm xét tuyển thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh. Học viện Ngân hàngáp dụng chung một mức điểm xét tuyểngiữa các tổ hợp cho từng ngành đào tạo.Tất cả các môn trong tổ hợp xét tuyển đều tính hệ số 1.

– Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theođiều kiện phụ: ưu tiên thí sinhcó nguyện vọng cao hơn.

1.6.TỔ CHỨC TUYỂN SINH

Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn của Bộ Giáo dục& Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Học viện.

2.CHỈ TIÊU TUYỂN SINH- MÃ NGÀNH- TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu năm 2021

Kết quả thi THPT

Phương thức khác

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01, D01, D07, D09

90

60

7310101

Kinh tế

A00, A01, D01, D07

90

60

7340101_AP

Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao*)

A00, A01, D01, D07

60

40

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

150

100

7340101_IU

Quản trịkinh doanh (CityU 3+1)

A00, A01, D01, D07

20

10

7340101_IV

Quản trịkinh doanh (CityU 4+0)

A00, A01, D01, D07

55

35

7340120

Kinh doanh quốc tế

A01, D01, D07, D09

190

130

7340201_AP

Tài chính- ngân hàng (Chất lượng cao*)

A00, A01, D01, D07

150

100

7340201

Tài chínhNgân hàng

A00, A01, D01, D07

390

260

7340201_I

Tài chính- ngân hàng (Sunderland)

A00, A01, D01, D07

60

40

7340301_AP

Kế toán (Chất lượng cao*)

A00, A01, D01, D07

90

60

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D07

150

100

7340301_I

Kế toán (Sunderland)

A00, A01, D01, D07

60

40

7340301_J

Kế toán (định hướng Nhật Bản)

A00, A01, D01, D07

20

10

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01, D07

60

40

7340405_J

Hệ thống thông tin quản lý (Định hướng Nhật Bản)

A00, A01, D01, D07

20

10

7380107_A

Luật kinh tế

A00, A01, D01, D07

30

20

7380107_C

Luật kinh tế

C00, D14, D15

90

60

7480201

Công nghệthông tin

A00, A01, D01, D07

30

20

Mã quy ước Tổ hợp các môn xét tuyển:

A00(Toán, Vật lí, Hóa học),A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh),D01(Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh),D07(Toán, Hóa học, Tiếng Anh),D09(Toán, Lịch sử, Tiếng Anh),D14(Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh),D15(Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh),C00(Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí).

3.CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Chương trình Cử nhân Chất lượng cao là chương trình có tiêu chuẩn đầu vào và chuẩnđầu ra cao hơn so với chương trình đào tạo đại trà tương ứng.

Số lượng tuyển sinh: 500

(Quản trị kinh doanh: 100,Tài chính – Ngân hàng: 250,Kế toán: 150)

– Chương trình đào tạo ưu việt, hiện đại và được kiểm chứng quốc tế. Hầu hết cácmôn học chuyên ngành được giảng dạy bằng Tiếng Anh.

Xem thêm: Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều By Tuyết Tuyết, Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều Chap 1 Next Chap 2

– Giảng viên: Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia trong nước và quốc tế, đượctuyển chọn về chuyên môn, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm.

– Sinh viên có cơ hội thực tập nghề nghiệp tại các tổ chức, doanh nghiệp trong nướcvà quốc tế ngay trong quá trình học tập

– Sinh viên được đảm bảo nền tảng chuyên môn vững chắc, kỹ năng làm việc chuyênnghiệp, khả năng sử dụng Tiếng Anh thành thạo (tương đương IELTS 6.0), có khả nănglàm việc trong môi trường quốc tế cạnh tranh cao.

Ghi chú:Các năm trước thí sinh phải trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng mới có thể đăng kí chương trình Chất lượng cao. Năm nay là năm đầu tiên chương trình Chất lượng cao đưa mã tuyển sinh riêng để thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào chương trình ngay từ đầu.

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂNQUỐC TẾ

Sinh viên Học viện Ngân hàng có thể được trải nghiệm môi trường Anh ngữ thật sự với các chương trình được học tập và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh như:

– Chương trình Cử nhân quốc tế chất lượng cao CityU, Hoa Kỳ (NHH 7340101_IU) người học chuyển tiếp học tập năm cuối tại Mỹ có cơ hội ở lại thêm 1 năm để trải nghiệm môi trường việc làm và được nhận song bằng gồm: 01 bằng cử nhân QTKD Học viện Ngân hàng và 01 bằng cử nhân QTTC City University of Seattle.(NHH 7340101_IV) đào tạo kết hợp 30% hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và 70% giáo dục Việt Nam, sinh viên tốt nghiệp được nhận01 bằng cử nhân QTKD Học viện Ngân hàng.Với nhữngthí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0,khi trúng tuyển sẽ vào thẳng năm thứ 2.

– Chương trình cử nhân quốc tế Sunderland (NHH 7340201_IvàNHH 7340301_I) được Học viện Ngân hàng nhập khẩu 100% mô hình giáo dục Đại học Sunderland (Vương quốc Anh),sinh viên có cơ hội được nhận song bằng gồm: 01 bằng cử nhân của Học viện Ngân hàng và 01 bằng cử nhân của Đại học Sunderland. Với nhữngthí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0,khi trúng tuyển sẽ vào thẳng năm thứ 2. Chương trình bao gồm các môn học có tính thực tiễn cao, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn, kĩ năng làm việc thực tế và ngoại ngữ thành thạo. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp năm cuối tại các trường Đại học tại Singapore, Anh, Úc.

– Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhânsong bằngthường được nhậnvào học các chương trình thạc sỹtại các trường đại học danh tiếng như: Birmingham, Sunderland, Manchester (UK); CityU, Cornell, Chicago, Michigan (USA). Ngoài ra, còn có cơ hội chuyển tiếp học chương trình thạc sỹ kế toán tài chính và quản trị Berlin (Đức) hoặc thạc sĩ Tài chính UWE (Anh) ngay tại Học viện.

– Ngoài ra, sinh viên Học viện Ngân hàng có thể được trải nghiệm môi trườngNhật Bảnvới các chương trình Việt- Nhật (NHH 7340301_JvàNHH 7340405_J): được học tập và giảng dạy theo mô hình giáo dục Nhật Bản, ngoại ngữ học hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Sinh viên tốt nghiệp chương trình sẽ được trường đối tác của Học viện tại Nhật Bản hỗ trợ chuyển tiếp học bậc cao hơn hoặc trải nghiệm môi trường làm việc tại Nhật Bản.

5.CÁC CHƯƠNG TRÌNHTRAO ĐỔI SINH VIÊN

Dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa Học viện Ngân hàng và các trường đối tác,sinhviên từ năm thứ 2 của Học viện Ngân hàng có chứng chỉngôn ngữ Anhquốc tếIELTS từ 6,5điểm trở lên (hoặc tương đương) có cơ hộiđi trao đổi học tập từ 01 học kỳ đến 01 năm tại trường đại học đối tác, và ngược lại sinh viên trường bạn sẽ đến học tập với thời gian tương ứng tại Học viện Ngân hàng.

Chương trình mang tới cho sinh viên cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục toàn cầu và trải nghiệm những nền văn hóa quốc tế. Đồng thời, việc tham gia các chương trình trao đổi sinh viên sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sinh viên trong quá trình phát triển hoàn thiện bản thân sau này.

(1)ĐH Kinh tế & Luật Berlin, CHLB Đức

(2)ĐH Khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan

(3)ĐH Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga

(4)ĐH Handong, Hàn Quốc

Kết thúc chương trình trao đổi, sinh viên được nhận bảng điểm học tập do trường Đại học đối tác cấp, các môn học chuyên ngành được chuyển đổi về tín chỉ của Học viện Ngân hàng. Sinh viên được ưu tiên lựa chọn ở ký túc xá của trường hoặc được hỗ trợ tìm kiếm chỗ ở bên ngoài nếu cần.

6.CƠ HỘI HỌC BỔNG, NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH VÀ QUI ĐỊNH HỌC PHÍ

Hàng năm, sinh viên Học viện Ngân hàng được nhận số lượng lớn học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận được rất nhiều loại học bổng khác bao gồm:

* Học bổng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: khoảng 20 triệu/năm học

* Học bổng của Ngành ngân hàng: khoảng 10 triệu/năm học

* Học bổng của các tổ chức tín dụng, công ty kiểm toán, doanh nghiệp: 3-10 triệu/năm học

* Học bổng đầu vào 100% và 50% học phí đối với các ngành thuộc hệ đại học chính quy liên kết quốc tế

Bên cạnh đó, sinh viên khó khăn có thể nhận được sự hỗ như vay vốn ngân hàng, học bổng quỹ tình thương, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí…

Tham khảo các mức học bổng hiện có của Học viện Ngân hàng.

Bên cạnh đó,sinh viên khó khăn có thể nhận được sự hỗ trợcủa phòng Quản lý người học như vay vốn ngân hàng, học bổng quỹ tình thương, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí…

7. HỌC PHÍ:

– Học phí học hệ đại học chính quy (Học viện Ngân hàng cấp bằng) tham khảo năm học 2020-2021 là 9,8 triệu/năm học.

– Mức học phí năm học 2021-2022 Học viện Ngân hàng sẽ áp dụng theo quy định mới về khung học phí của Chính phủ.

Xem thêm:

– Hệ đại học chính quy định hướng Nhật Bản: 108 triệu đồng/4 năm học (sinh viên tốt nghiệp được cấp 01 bằng của HVNH)

– Hệ đại học chính quy chương trình Chất lượng cao: khoảng 130 triệu/4 năm học (sinh viên tốt nghiệp được cấp 01 bằng của HVNH)

– Hệ đại học chính quy chương trình liên kết quốc tế cấp 02 bằng:

+ Liên kết với Đại học CityU (Hoa Kỳ):

Đối với sinh viên học năm cuối học tại ĐH CityU (mã ngành: 7340101_IU): học phí là 120 triệu đồng cho 03 năm đầu học tại Học viện Ngân hàng; học phí năm cuối tại trường ĐH CityU, Seattle khoảng 630 triệu đồng (sinh viên tốt nghiệp được cấp 02 bằng của Đại học CityU và HVNH)

Đối với sinh viên học 4 năm tại Học viện Ngân hàng (mã ngành: 7340101_IV): học phí là 160 triệu (sinh viên tốt nghiệp được cấp 01 bằng của HVNH)

+ Liên kết với Đại học Sunderland (Vương quốc Anh):

Đối với sinh viên học năm cuối học tại nước ngoài: học phí khoảng 175 triệu cho 03 năm đầu học tại Học viện Ngân hàng, học phí năm cuối tại ĐH Sunderland (Vương quốc Anh) khoảng 350 triệu đồng

Đối với sinh viên học 4 năm tại Học viện Ngân hàng: học phí khoảng 315 triệu cho 4 năm học tại Học viện Ngân hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *