5 CHƯƠNG MỚI NHẤT

Chương : Hôn lễ (Hạ)
Chương : Hôn lễ (Trung)
Chương : Hôn lễ (Thượng)
Chương : năm mới tết đến (Hạ)
Chương : năm mới (Trung)

Chương : máu tử
Chương : Hôn Ước Chương 1-2
Chương : Hôn Ước Chương 2
Chương : Hôn Ước Chương 3
Chương : Hôn Ước Chương 4
Chương : Hôn Ước Chương 5
Chương : Hôn Ước Chương 6
Chương : Hôn Ước Chương 7
Chương : Hôn Ước Chương 8
Chương : Hôn Ước Chương 9
Chương : Hôn Ước Chương 10
Chương : Hôn Ước Chương 11
Chương : Hôn Ước Chương 12
Chương : Hôn Ước Chương 13
Chương : Hôn Ước Chương 14
Chương : Hôn Ước Chương 15
Chương : Hôn Ước Chương 16
Chương : Hôn Ước Chương 17
Chương : Hôn Ước Chương 18
Chương : Hôn Ước Chương 19
Chương : Hôn Ước Chương 20
Chương : Hôn Ước Chương 21
Chương : Hôn Ước Chương 22
Chương : Hôn Ước Chương 23
Chương : Hôn Ước Chương 24
Chương : Hôn Ước Chương 25
Chương : Hôn Ước Chương 26
Chương : Hôn Ước Chương 27
Chương : Hôn Ước Chương 28
Chương : Hôn Ước Chương 29
Chương : Hôn Ước Chương 30
Chương : Hôn Ước Chương 31
Chương : Hôn Ước Chương 32
Chương : Hôn Ước Chương 33
Chương : Hôn Ước Chương 34
Chương : Hôn Ước Chương 35
Chương : Hôn Ước Chương 36
Chương : Hôn Ước Chương 37
Chương : Hôn Ước Chương 38
Chương : Ở chung (Thượng)
Chương : Ở phổ biến (Hạ)
Chương : năm mới tết đến (Thượng)
Chương : năm mới tết đến (Trung)
Chương : năm mới tết đến (Hạ)
Chương : Hôn lễ (Thượng)
Chương : Hôn lễ (Trung)
Chương : Hôn lễ (Hạ)

Đọc sách, thư giãn, thả trung khu hồn theo phần lớn chuyến linh cảm đầy hứng thú, đầy đủ cuộc tình éo le hay những mẩu truyện đầy tiếng cười với nước mắt.

Ngàn Truyện Vạn Sách với hơn vạn cuốn sách, vẫn cung cấp cho chính mình tài nguyên sách gần như vô tận.