Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật
*

*

Bài giải:

- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau. Mà hình chữ nhật có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo, nên hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.Bạn đang xem: Số trục đối xứng của hình vuông

- Hai đường thằng đi qua trung điểm hai cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình. Mà hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau nên hai đường trung bình của hình vuông là hai trục đối xứng của nó.Bạn đang xem: Số trục đối xứng của hình vuông là

Mặt khác, hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình mà hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông nên hai đường chéo của hình vuông là hai trục đối xứng của nó.

Bạn đang xem: Hình vuông có mấy trục đối xứng

Vậy hình vuông có bốn trục đối xứng đó là hai đường chéo và hai đường trung bình của hình vuông.

Đúng 0
Bình luận (0)
*

- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau. Mà hình chữ nhật có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo, nên hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

- Hai đường thằng đi qua trung điểm hai cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình. Mà hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau nên hai đường trung bình của hình vuông là hai trục đối xứng của nó.

Đúng 0
Bình luận (0)
*

- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau. Mà hình chữ nhật có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo, nên hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Xem thêm: Gta5 Bí Mật Tam Giác Vàng Tập 3 Thế Giới Ngầm, Bí Mật Tam Giác Vàng

- Hai đường thằng đi qua trung điểm hai cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình. Mà hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau nên hai đường trung bình của hình vuông là hai trục đối xứng của nó.

Mặt khác, hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình mà hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông nên hai đường chéo của hình vuông là hai trục đối xứng của nó.

Vậy hình vuông có bốn trục đối xứng đó là hai đường chéo và hai đường trung bình của hình vuông.

Đúng 0
Bình luận (1) Các câu hỏi tương tự

Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông , các trục đối xứng của hình vuông .

Lớp 8 Toán Bài 12: Hình vuông 1 0 Cho Tam Giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm đường trung tuyến AM. I là trung điểm của AB. N là điểm đối xứng với M qua Ia) Tính AM b) CMAMBN là hình thoic) Tam giác ABC cần đước gì để AMBN là hình vuông Lớp 8 Toán Bài 12: Hình vuông 2 0 Cho tam giác abc vuông tại a có ab bé hơn ac.gọi I là trung điểm bc.qua I vẽ IM vuông với ab tại M,IN vuông với ac tại N.A.chứng minh rằng:amin là hình chữ nhật.B.gọi d là điểm đối xứng của i qua n.chứng minh adci là hình thoi.C.tam giác abc phải bổ sung điều kiện gì để amin là hình vuông? Lớp 8 Toán Bài 12: Hình vuông 1 1

Hình vuông và hình thoi có bao nhiêu trục đối xứng và tâm đối xứng

Lớp 8 Toán Bài 12: Hình vuông 2 0

cho tam giác ABC cân tại A, góc đấy 75 độ và hình vuông BDEC ( các điểm A, D, E nằm cùng phía đối với BC). Hãy xác đinh dạng của tam giác ADE

Lớp 8 Toán Bài 12: Hình vuông 0 0 Sách bài tập - trang 99

Chứng minh rằng ABMI là hình vuông ?

Lớp 8 Toán Bài 12: Hình vuông 1 0

1. Cho hình thang cân ABCD có CD=2AB và hai đường chéo vuông góc tại O (AB//CD). Lấy H,K thứ tự là trung điểm của đoạn thẳng OC và đoạn thẳng OD.

a) Hãy xác định hình dạng của tứ giác ABHK

b) Hãy chứng tỏ rằng trục đối xứng của hình thang ABCD cũng là trục đối xứng của ABHK

Lớp 8 Toán Bài 12: Hình vuông 0 0

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi H là điểm đối xứng vơi M qua AB, E là giao điểm của MH và AB. Gọi K là điểm đối xứng với M qua AC, F là giao điểm của MK và AC

a. Các tứ giác AEMF, AMBH, AMCK là hình gì?

b. Chứng minh rằng H đối xứng với K qua A

c. Tam giác vuông ABC có thêm điều kiện gì thì AEMF là hình vuông

Lớp 8 Toán Bài 12: Hình vuông 1 0 Sách bài tập - trang 99

Cho tam giác ABC. Vẽ ở ngoài tam giác các hình vuông ABDE, ACFH

a) Chứng minh rằng\(EC=BH,EC\perp BH\)

b) Gọi M, N theo thứ tự là tâm của các hình vuông ABDE, ACFH. Gọi I là trung điểm của BC. Tam giác MIN là tam giác gì ? Vì sao ?

Lớp 8 Toán Bài 12: Hình vuông 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Chuyên mục: Học tập