Word cho xeototai.net 365 Outlook cho xeototai.net 365 PowerPoint cho xeototai.net 365 Ứng dụng khách Project Online trên máy tính Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 xeototai.net Project Professional 2021 xeototai.net Project Standard 2021 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 Xem thêm…Ít hơn

Bạn có thể thay đổi hình dạng hoặc hộp văn bản bằng cách thay đổi màu tô hoặc bằng cách thêm hiệu ứng cho nó, chẳng hạn như đổ bóng, vầng sáng, phản chiếu, cạnh mềm, góc xiêm và xoay ba chiều (3-D).

Đang xem: Hiệu ứng đổi màu chữ trong powerpoint

Tô là một màu, mẫu, họa tiết, ảnh hoặc chuyển màu được áp dụng cho phần bên trong của hình dạng. Chuyển màu là sự tiến triển dần dần của màu sắc và hình dạng, thường là từ màu này sang màu khác hay từ hình dạng này sang hình dạng khác có cùng màu.

*

Thay đổi màu tô của hình dạng chỉ ảnh hưởng đến bên trong hoặc mặt trước của hình dạng. Nếu bạn thêm hiệu ứng cho hình dạng, ví dụ như bóng đổ và muốn áp dụng màu khác cho hiệu ứng đó, bạn phải đổi riêng màu của bóng so với màu tô.

Hiệu ứng 3-D tăng thêm độ sâu cho hình dạng. Bạn có thể thêm tập hợp hiệu ứng 3-D cài sẵn cho hình dạng của bạn hoặc thêm hiệu ứng riêng lẻ. Bạn có thể thêm tập hợp hiệu ứng riêng lẻ cho hình dạng của mình trong các chương trình sau: Excel, Outlook, Word, và PowerPoint.

Phiên bản mới hơnOffice 2010Office 2007

Thêm màu tô hoặc hiệu ứng

Để thêm màu tô hoặc hiệu ứng, hãy bấm vào hình dạng của bạn, bấm Định dạng,bấm mũi tên bên cạnh Tô Hình dạng hoặc Hiệu ứng Hình dạngvà chọn màu, chuyển màu, họa tiết hoặc hiệu ứng.

Bấm hình dạng bạn muốn tô. Để thêm cùng một kiểu tô cho nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm mũi tên kế bên Tô Hình dạng.

*

Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để thêm hay thay đổi màu tô, hãy bấm màu bạn muốn.

Để không chọn màu, bấm Không Tô.

Để dùng màu không phải là một trong các màu chủ đề, bạn bấm Màu Tô Khác rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Để điều chỉnh độ trong của hình dạng, hãy bấm Màu Tô Khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

Để thêm hay thay đổi Chuyển màu tô, chỉ đến Chuyển màu rồi bấm biến thể chuyển màu bạn muốn. Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn. Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Để biết thêm thông tin về cách thêm màu tô hoặc hiệu ứng, hãy chọn một mục từ danh sách thả xuống:

Bạn có muốn làm gì nữa không?

Bấm chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm tô mẫu và chọn Định dạng Hình dạng.

Trong ngăn Định dạng Hình dạng, bấm vào , rồi bấm vào Tô Mẫu hình.

*

Chọn một mẫu và nếu bạn muốn, hãy bấm vào các mũi tên bên cạnh Mặt trước và Nền và chọn một tổ hợp màu.

Đầu trang

Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng khác nhau cho hộp văn bản và hình dạng của mình, chẳng hạn như cạnh xigóc hoặc phản chiếu.

Bấm hình dạng bạn muốn thêm hiệu ứng. Để thêm cùng một hiệu ứng cho nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm Hiệu ứng Hình dạng và chọn tùy chọn từ danh sách.

Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

Để tùy chỉnh phản chiếu, bấm Tùy chọn Phản chiếu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm biến thể vầng sáng mà bạn muốn.

Để tùy chỉnh vầng sáng, hãy bấm Tùychọn Vầng sáng , rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm kích thước và màu của cạnh mà bạn muốn.

Để tùy chỉnh cạnh mềm, bấm Tùy chọn Cạnh Mềm rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm góc xiên mà bạn muốn.

Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: 

Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, ví dụ như góc xiên cho hình dạng rồi thêm cạnh mềm, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi trực quan nào đối với hình dạng vì hiệu ứng 3-D có quyền ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hiệu ứng 3-D thì sẽ có thể thấy hiệu ứng cạnh mềm.

Đầu trang

Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ tô màu. Để xóa cùng một tô màu khỏi nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên bên cạnhTô Hình dạng , rồi bấm vào Không Tô.

*

Đầu trang

Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ hiệu ứng. Để xóa cùng một hiệu ứng khỏi nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm Hiệu ứng Hình dạng, rồi thực hiện một trong các bước sau.

Để xóa tập hợp hiệu ứng cài sẵn khỏi hình dạng, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm Không Cài sẵn.

Lưu ý: Khi bấm Không Cài sẵn, bạn không loại bỏ bất kỳ hiệu ứng đổ bóng nào đã áp dụng cho hình dạng của bạn. Để loại bỏ bóng đổ trên hình dạng, hãy làm theo bước dưới đây.

Để xóa bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm Không Bóng đổ.

Để xóa phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm Không Phản chiếu.

Để xóa vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm Không Vầng sáng.

Để xóa cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm Không Cạnh Mềm.

Để xóa cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm Không góc xiên.

Để xóa xoay 3-D, chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm Không Xoay.

Lưu ý: Nếu bạn đã thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước hai ở trên để xóa bỏ tất cả các hiệu ứng.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi tô hình dạng

Bấm vào hình dạng bạn muốn thêm tô.

Để thêm cùng một kiểu tô cho nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bấm hình dạng khác.

Bên dưới Công cụVẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên bên cạnh Tô Hình dạng ,rồi thực hiện một trong các bước sau:

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hình. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

Để thêm hay thay đổi màu tô, hãy bấm vào màu bạn muốn hoặc để không chọn màu nào, bấm Không Tô.

Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

Mẹo: Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt của hình bằng cách bấm Màu Tô Khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

Để thêm hay thay đổi Chuyển màu tô, chỉ đến Chuyển màu rồi bấm biến thể chuyển màu bạn muốn.

Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Để biết thêm thông tin về cách thêm màu tô hoặc hiệu ứng, hãy chọn một mục từ danh sách thả xuống.

Bạn có muốn làm gì nữa không?

Bấm hình dạng bạn muốn thêm hiệu ứng.

Để thêm cùng một hiệu ứng cho nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bấm hình dạng khác.

Bên dưới Công cụVẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Hiệu ứng Hìnhdạng , rồi thực hiện một trong các bước sau:

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hình. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

Để tùy chỉnh phản chiếu, bấm Tùy chọn Phản chiếu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm biến thể vầng sáng mà bạn muốn.

Để tùy chỉnh vầng sáng, hãy bấm Tùychọn Vầng sáng , rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm kích thước và màu của cạnh mà bạn muốn.

Để tùy chỉnh cạnh mềm, bấm Tùy chọn Cạnh Mềm rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm góc xiên mà bạn muốn.

Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: 

Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, ví dụ như góc xiên cho hình dạng rồi thêm cạnh mềm, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi trực quan nào đối với hình dạng vì hiệu ứng 3-D có quyền ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hiệu ứng 3-D thì sẽ có thể thấy hiệu ứng cạnh mềm.

Đầu trang

Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ tô màu.

Để xóa cùng một tô màu khỏi nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bấm hình dạng khác.

Bên dưới Công cụVẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên bên cạnh Tô Hình dạng, rồi bấm vào Không Tô.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hình. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

Đầu trang

Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ hiệu ứng.

Để xóa cùng một hiệu ứng khỏi nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bấm hình dạng khác.

Bên dưới Công cụVẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Hiệu ứng Hìnhdạng , rồi thực hiện một trong các bước sau:

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hình. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

Để xóa tập hợp hiệu ứng cài sẵn khỏi hình dạng, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm Không Cài sẵn.

Lưu ý: Khi bấm Không Cài sẵn, bạn không loại bỏ bất kỳ hiệu ứng đổ bóng nào đã áp dụng cho hình dạng của bạn. Để loại bỏ bóng đổ trên hình dạng, hãy làm theo bước dưới đây.

Để xóa bóng đổ khỏi hình dạng, hãy trỏ tới Đổ bóng, rồi bấm Không Bóng đổ.

Để xóa phản chiếu khỏi hình dạng, trỏ vào Phản chiếurồi bấm Không Phản chiếu.

Để xóa vầng sáng khỏi hình dạng, hãy trỏ vào Vầng sáng, rồi bấm vào Không Vầng sáng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Mì Gói Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Để xóa cạnh mềm khỏi hình dạng, trỏ vào Cạnh Mềm, rồi bấm vào Không Cạnh Mềm.

Để xóa cạnh khỏi hình dạng, trỏ vào Góc xi hội, rồi bấm vào Không Góc xi đâu.

Để xóa xoay 3-D khỏi hình dạng, hãy trỏ vào Xoay 3-D, rồi bấm vào Không Xoay.

Lưu ý: Nếu bạn đã thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước hai ở trên để xóa bỏ tất cả các hiệu ứng.

Đầu trang

Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thêm tô màu.

Để thêm cùng một kiểu tô cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào các hình dạng hoặc hộp văn bản khác.

Bên dưới Công cụVẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vàoTô Hình dạng , rồi thực hiện một trong các bước sau:

Để thêm hay thay đổi màu tô, hãy bấm vào màu bạn muốn hoặc để không chọn màu nào, bấm Không Tô.

Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt của màu tô bằng cách bấm màu tô khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

Để thêm hay thay đổi ảnh tô, hãy bấm Ảnh ,định vị và bấm vào ảnh mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm Chèn.

Để thêm hay thay đổi chuyển chuyển màu, trỏ tới Chuyển màu ,rồi bấm vào biến thể chuyển màu bạn muốn.

Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Tô mẫu hình không sẵn dùng trong Excel 2007, tuy nhiên, bạn có thể sử dụng phần bổ trợ này để đạt được hiệu ứng này. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thêm tô mẫu hình vào Excel biểu đồ hoặc hình trong Excel 2007.

Đầu trang

Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thêm tô màu.

Để thêm cùng một kiểu tô cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào các hình dạng hoặc hộp văn bản khác.

Bên dưới Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Hộp Văn bản, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng hoặc Kiểu Hộp Văn bản, bấm vào Tô Hình dạng, rồi thực hiện một trong các bước sau:

Để thêm hay thay đổi màu tô, hãy bấm vào màu bạn muốn hoặc để không chọn màu nào, bấm Không Tô.

Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt bằng cách bấm Màu Tô Khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

Để thêm hay thay đổi chuyển chuyển màu, trỏ tới Chuyển màu ,rồi bấm vào biến thể chuyển màu bạn muốn.

Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hoặc thay đổi một mẫu hình, bấm vàoMẫu hình , rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thêm tô màu.

Để thêm cùng một kiểu tô cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào các hình dạng hoặc hộp văn bản khác.

Bên dưới Công cụVẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vàoTô Hình dạng , rồi thực hiện một trong các bước sau:

Để thêm hay thay đổi màu tô, hãy bấm vào màu bạn muốn hoặc để không chọn màu nào, bấm Không Tô.

Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt của màu tô bằng cách bấm màu tô khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

Để thêm hay thay đổi ảnh tô, hãy bấm Ảnh ,định vị và bấm vào ảnh mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm Chèn.

Để thêm hay thay đổi chuyển chuyển màu, trỏ tới Chuyển màu ,rồi bấm vào biến thể chuyển màu bạn muốn.

Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Tô mẫu hình không sẵn dùng trong PowerPoint. Tuy nhiên, bạn có thể thêm hình tô vào hình. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Không còn Tô Mẫu hình trong PowerPoint 2007.

Đầu trang

Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thêm tô màu.

Để thêm cùng một kiểu tô cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào các hình dạng hoặc hộp văn bản khác.

Bên dưới Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Hộp Văn bản, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng hoặc Kiểu Hộp Văn bản, bấm vào Tô Hình dạng, rồi thực hiện một trong các bước sau:

Để thêm hay thay đổi màu tô, hãy bấm vào màu bạn muốn hoặc để không chọn màu nào, bấm Không Tô.

Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt bằng cách bấm Màu Tô Khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

Để thêm hay thay đổi chuyển chuyển màu, trỏ tới Chuyển màu ,rồi bấm vào biến thể chuyển màu bạn muốn.

Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hoặc thay đổi một mẫu hình, bấm vàoMẫu hình , rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi hiệu ứng

Chọn một xeototai.net Office từ danh sách thả xuống.

Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thêm hiệu ứng.

Để thêm cùng một hiệu ứng cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào hiệu ứng đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bấm vào các hình dạng hoặc hộp văn bản khác.

Bên dưới Công cụVẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Hiệu ứng Hìnhdạng , rồi thực hiện một trong các bước sau:

Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi phản chiếu, hãy trỏ vào Phản chiếu, rồi bấm vào biến thể phản chiếu bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi vầng sáng, hãy trỏ vào Vầng sáng, rồi bấm vào biến thể vầng sáng bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, hãy trỏ vào Cạnh Mềm, rồi bấm vào kích thước của cạnh mà bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi cạnh, hãy trỏ vào Góc xiên, rồi bấm vào góc xiên mà bạn muốn.

Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: 

Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, chẳng hạn như góc xiêm hoặc xoay 3-D, sau đó thêm cạnh mềm, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào đối với hình dạng hoặc hộp văn bản vì hiệu ứng 3-D có quyền ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hiệu ứng 3-D thì sẽ có thể thấy hiệu ứng cạnh mềm.

Đầu trang

Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thêm hiệu ứng.

Để thêm cùng một hiệu ứng cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào hiệu ứng đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bấm vào các hình dạng hoặc hộp văn bản khác.

Bên dưới Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Hộp Văn bản, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng hoặc Kiểu Hộp Văn bản, bấm vào Tô Hình dạng, rồi thực hiện một trong các bước sau:

Để thêm hay thay đổi đổ bóng, trong nhóm Hiệu ứng Đổ bóng, hãy bấm Hiệu ứng Đổ bóng ,rồi chọn đổ bóng bạn muốn.

Để tùy chỉnh màu đổ bóng, hãy trỏ tới MàuĐổ bóng , rồi bấm vào màu bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi hiệu ứng 3-D, trong nhóm Hiệu ứng 3-D, bấm Hiệu ứng 3-D, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thêm hiệu ứng.

Để thêm cùng một hiệu ứng cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào hiệu ứng đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bấm vào các hình dạng hoặc hộp văn bản khác.

Bên dưới Công cụVẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Hiệu ứng Hìnhdạng , rồi thực hiện một trong các bước sau:

Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi phản chiếu, hãy trỏ vào Phản chiếu, rồi bấm vào biến thể phản chiếu bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi vầng sáng, hãy trỏ vào Vầng sáng, rồi bấm vào biến thể vầng sáng bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, hãy trỏ vào Cạnh Mềm, rồi bấm vào kích thước của cạnh mà bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi cạnh, hãy trỏ vào Góc xiên, rồi bấm vào góc xiên mà bạn muốn.

Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: 

Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, chẳng hạn như góc xiêm hoặc xoay 3-D, sau đó thêm cạnh mềm, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào đối với hình dạng hoặc hộp văn bản vì hiệu ứng 3-D có quyền ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hiệu ứng 3-D thì sẽ có thể thấy hiệu ứng cạnh mềm.

Đầu trang

Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thêm hiệu ứng.

Để thêm cùng một hiệu ứng cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào hiệu ứng đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bấm vào các hình dạng hoặc hộp văn bản khác.

Bên dưới Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Hộp Văn bản, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng hoặc Kiểu Hộp Văn bản, bấm vào Tô Hình dạng, rồi thực hiện một trong các bước sau:

Để thêm hay thay đổi đổ bóng, trong nhóm Hiệu ứng Đổ bóng, hãy bấm Hiệu ứng Đổ bóng ,rồi chọn đổ bóng bạn muốn.

Để tùy chỉnh màu đổ bóng, hãy trỏ tới MàuĐổ bóng , rồi bấm vào màu bạn muốn.

Xem thêm: Nhóm Chém Chết Trùm Giang Hồ Quân “Xa Lộ” Hầu Tòa, Xét Xử Vụ Truy Sát, Sát Hại Quân &#39Xa Lộ&#39

Để thêm hay thay đổi hiệu ứng 3-D, trong nhóm Hiệu ứng 3-D, bấm Hiệu ứng 3-D, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *