Đại Việt sử ký kết toàn thư(chữ Hán:大越史記全書),đôi khi hotline tắt là Toàn thư , là cỗ quốc sử viết bằng văn ngôn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử hào hùng Việt nam từ thời đại truyền thuyết thần thoại Kinh Dương vương năm 2879 TCN cho năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê.

Bạn đang xem: Đọc đại việt sử ký toàn thư

Bộ sử này được xung khắc in tổng thể và tạo ra lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu chủ yếu Hoà năm đồ vật 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697. Nó là bộ thiết yếu sử nước ta xưa duy nhất còn trường tồn nguyên vẹn mang lại ngày nay, vày nhiều đời sử quan lại trong Sử cửa hàng triều Hậu Lê biên soạn.


Bộ sử ban đầu được Ngô Sĩ Liên, một vị sử quan làm việc trong Sử quán dưới thời vua Lê Thánh Tông, biên soạn dựa trên sự chỉnh lý và bổ sung cập nhật hai bộ quốc sử vn trước kia cùng với tên Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu cùng Phan Phu Tiên. Xong vào niên hiệu Hồng Đức thứ 10 (1479), cỗ sử mới gồm 15 quyển, đánh dấu lịch sử nước ta từ một thời điểm lịch sử một thời là năm 2879 TCN mang lại năm 1427 khi công ty Hậu Lê được thành lập và với tên Đại Việt sử ký toàn thư<2>. Sau đó, dù sẽ hoàn thành, Đại Việt sử ký kết toàn thư ko được xung khắc in để phát hành rộng rãi cơ mà tiếp tục được nhiều đời sử quan trong Quốc sử quán sửa đổi, bổ sung cập nhật và cải tiến và phát triển thêm.

Xem thêm: Tây Du Ký 1986: Clip Hiếm Cảnh Hậu Trường Tây Du Ký 1986 Bản Cập Nhật Đầy Đủ

Khoảng chừng niên hiệu Cảnh Trị đời vua Lê Huyền Tông, chúa Trịnh Tạc hạ lệnh cho một nhóm văn quan, đứng đầu là Tham tụng Phạm Công Trứ, sửa chữa bộ quốc sử của Ngô Sĩ Liên, đôi khi sai biên soạn tiếp lịch sử Việt Nam từ thời điểm năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ mang đến năm 1662 đời vua Lê Thần Tông bên Hậu Lê<2>. Cỗ sử của tập thể nhóm Phạm Công Trứ, tất cả 23 quyển, được lấy khắc in để thiết kế nhưng quá trình chưa xong, phải bỏ dở. Khoảng niên hiệu chính Hòa đời vua Lê Hy Tông, chúa Trịnh Căn lại hạ lệnh cho một tổ văn quan, dẫn đầu là Tham tụng Lê Hy, liên tục khảo đính bộ sử của group Phạm Công Trứ, đồng thời soạn tiếp lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời điểm năm 1663 đời vua Lê Huyền Tông cho năm 1675 đời vua Lê Gia Tông bên Hậu Lê<2>. Cỗ quốc sử này lấy tên là Đại Việt sử ký toàn thư, theo như đúng tên cơ mà sử gia Ngô Sĩ Liên cách đó gần hai nạm kỷ vẫn đặt cho cỗ sử của ông, có 25 quyển, được tương khắc in toàn bộ và phát hành thành công vào khoảng thời gian Đinh Sửu, niên hiệu chủ yếu Hòa năm sản phẩm công nghệ 18 đời vua Lê Hy Tông, có nghĩa là năm 1697<2>.Sau lúc xuất bản, Đại Việt sử cam kết toàn thư tiếp tục được tái bản bởi những hiệu in của cơ quan ban ngành và tư nhân, không chỉ có ở việt nam mà dính trên khắp cụ giới, trong tương đối nhiều thế kỷ sau. Nửa vào cuối thế kỷ 20, ngơi nghỉ Việt Nam xuất hiện thêm các bản dịch Đại Việt sử cam kết toàn thư ra chữ quốc ngữ, phổ cập nhất là phiên bản dịch dựa trên cơ sở bạn dạng in Nội các quan bản - hiện giờ đang lưu giữ lại tại tủ sách Viện Viễn Đông bác cổ ngơi nghỉ Paris, do Nhà xuất phiên bản Khoa học xã hội xây dừng lần đầu năm 1993.Đại Việt sử ký kết toàn thư là bộ thiết yếu sử vn xưa tốt nhất còn trường tồn nguyên vẹn mang lại ngày nay, là di tích vô giá bán của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, là kho tư liệu đa dạng mẫu mã không những cần thiết cho ngành sử học mà còn làm ích cho nhiều ngành công nghệ xã hội không giống nữa<3> với cũng là 1 trong bộ sử có giá trị văn học. Những bộ quốc sử sau đây của nước ta như Đại Việt sử ký kết tiền biên, Khâm định Việt sử Thông giám cương cứng mục hầu như được biên soạn dựa vào cơ sở của Đại Việt sử ký kết toàn thư
*
*
Đại Việt Sử ký Toàn Thư_Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên***