*

Bạn đang xem: Đoàn luật sư tp hồ chí minh

Trang nhà Giới thiệu Ban chủ nhiệm Hội đồng khen ttận hưởng kỷ phương pháp Điều lệ Nội quy Thông báo Tin tức - Sự kiện Bồi dưỡng đào tạo Hoạt rượu cồn phong trào Trao đổi nhiệm vụ Quan hệ nước ngoài Khen thưởng trọn Kỷ nguyên lý Xem đoàn giá tiền Liên hệ

TIÊU ĐIỂM


THÔNG BÁO CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP. SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2021.

*

Thông báo của Liên đoàn Luật sư đất nước hình chữ S về bài toán biến hóa Kế hoạch tổ chức triển khai kỳ soát sổ hiệu quả tập sự hành nghề nguyên lý sư Đợt một năm 2021. ...Chi tiết


CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, STại Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

*

CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 ...Chi tiết


CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, SỞ Y TẾ, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN PHÒNG DỊCH COVID-19

*

CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, STại Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 ...Chi ngày tiết


THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH “TOÀN DÂN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19”

*

Thông báo về bài toán tận hưởng ứng các công tác “Toàn dân cỗ vũ phòng, phòng dịch bệnh lây lan Covid-19” ...Chi huyết


Thông báo của Liên đoàn Luật sư đất nước hình chữ S về câu hỏi biến đổi Kế hoạch tổ chức kỳ khám nghiệm tác dụng cộng sự hành nghề cách thức sư Đợt một năm 2021.


CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, STại Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19


Xem thêm: UốNg GừNg Giảm Mỡ Bụng Hiệu Quả Sau 2 TuầN, BạN Đã Thử Chưa?

CHỈ THỊ SỐ 10 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2021 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆPhường VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 01 NĂM 2021

*

THÔNG BÁO Cmùi hương trình tu dưỡng trình độ, nghiệp vụ của phương pháp sư đợt 0một năm 2021


BÁO CÁO Kết trái tu dưỡng về trình độ, nghiệp vụ của chính sách sư năm 2020


CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, SỞ Y TẾ, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN PHÒNG DỊCH COVID-19

*

CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, STại Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 ...Chi huyết


CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, STại Y TẾ, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH (HCDC) VỀ VIỆC đăng ký tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19


ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ VỚI SỐ TIỀN 300 TRIỆU ĐỒNG


CÔNG VĂN ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁPhường -BỘ TƯ PHÁP.. VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ


CHI BỘ 9 - ĐẢNG BỘ ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:VỀ NGUỒN CHIẾN KHU Đ Ở ĐỒNG NAI

*