... dầm phú truyền vo đề xuất phảI bố trí cốt treo dầm nhằm rời hủy hoại cục Cách tinh toán:sắp xếp cốt treo phía 2 bên dầm phú đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm prúc -h1 l hiệu độ cao dầm với độ cao ... đa phần la cần sử dụng thnghiền trót lọt nhằm đảm bao neo cốt thép ,nó gồm chức năng duy trì cốt thxay không biến thành xê dịch xây cất 18 - TI dm khụng un ct thộp ( Vỡ dung tvỏ hộp cú g, khụng phI trũn trn ) 19 - TI lI tớnh theo ... dầm chinh có cốt dọc v cốt ? 30- Tớnh khong cỏch ct nh th no? Khoảng phương pháp cốt đai lấy gáI trị bé cha quý hiếm :u tính toán ,u cấu tạo,u max U tinc tân oán =Rad.n.fd.8Rk.b.ho.ho/Q2 Umax =1, 5Rk.b.ho.ho/Q...

Bạn đang xem: Tổng hợp 16 file cad đồ án btct1


*

... dũng 02X5 trang bị án tông cốt thnghiền II Bài đợc điểm bảo đảm an toàn 1,263 H = 3900 I I 1200 t II II III H = 11100 H = 7200 1,287 I T = 2,1 max 18 I T = 2,1 max 3,41 III II II III 2,406 3,475 III 2,5 d 750 ... 02X5 thiết bị án tông cốt thnghiền II Bài đợc điểm đảm bảo an toàn I-I 20 : XiaoMi MI = (tm) II II : MII = 0,632 3,9 0,527.3,9 = 2,752( tm ) III III: MIII = MII = 2,752 (tm) 11,12 0,527.11,1 = 33,085( tm) NI = NII ... đặt đối xứng qua trục cột M = 0, Q = - NI = NII = (t); NIII = NIV = 11,4 = 22,8 (t) I I G d G d II II III I III 2,981 I G d II II III - 2,149 III 450 750 750 d H = 11,1 m H = 7,2 m t H = 3,9...
*

... 650 2 18 450 2 12 650 4-4 1ỉ18 2 12 2 22 1ỉ18 3-3 2 25 6000 2 22 1 326 0 2 18 2 12 2 25 2 25 1000 2 18 3ỉ18 2 16 3360 450 2 16 31 3ỉ18 Bài Tmáu minh thứ án tông cốt thnghiền ii sơ đồ vật sắp xếp cốt thxay ... 0, 82 - Bố trí cốt dọc nh hình vẽ: Gvhd: kts.Võ thị cẩm giang svth: ngUYễN TR phờng_10cx4 2 25 5-5 2 25 1000 2 12 2 25 2 18 2 22 3700 2 30 44 2 12 Bài Tngày tiết minch trang bị án tông cốt thxay ii 7-7 2 22 ... cốt thép ii 7-7 2 22 2 12 2 25 6000 2 12 2 22 126 00 8-8 sơ đồ gia dụng sắp xếp cốt thnghiền dọc cột Gvhd: kts.Võ thị cẩm giang svth: ngUYễN TR phờng_10cx4 Bài Tngày tiết minc thiết bị án tông cốt thxay ii 45 - Kiểm...
*

*

... phơng án kết hợp giỏi cốt thép gối nhịp dầm Phơng án1 , sử dụng cốt thxay mặt phẳng cắt dầm, diện tích S cốt thép cạnh bên so với tính tân oán Phơng án 2, sử dụng cốt thép mặt cắt, cốt thnghiền có diện tích S gần kề cùng với tính toán thù ... xuất sắc cốt thép vùng dầm, Dùng cốt thép huyết diện, diện tích cốt thnghiền cân xứng cùng với tính tân oán 200 450 90 14 16 14 16 2 16 16 214 Nhịp biên Gối B Nhịp Gối C ( Chèn hình vẽ nh trang 49) Tính toán thù cốt thxay ... uốn cốt thxay, tính Mtd cùng với cốt thnghiền lại theo đờng lối nh Với tiết diện cần xác minh h0 theo cấu trúc cốt thép ngày tiết diện Việc cắt, uốn nắn cốt thnghiền tính toán thù tung độ hình bao vật tư đợc diễn giải bảng...
*

... -9 0 -1 79 13 Gối B -0 ,267 -1 29,5 -0 ,133 -1 15 -0 ,133 -1 15 -0 ,311 -2 69 0,044 38 25 0,067 32,5 -0 ,133 -1 15 0,200 173 0,067 32,5 Gối C -0 ,267 -1 29,5 -1 15 0,200 173 -2 05 -1 41 -2 6 -9 0 -0 ,089 -7 7 -0 ,178 ... Duy Đồ án BTCT1 0,020 22,8 Gối 2-TIẾT DIỆN.5 -0 ,0715 -8 1 0,018 -0 ,0309 20 -3 4,2 0,058 -0 ,0099 64,24 -1 1 0,5L0g 0,0625 69,2 Giữa 5,900 1088,8 0,058 64,24 -6 ,6 0,018 -0 ,006 -0 ,024 trăng tròn -2 6,5 10 -0 ,0625 ... Đồ án BTCT1 - Gạch Cêramic - Vữa lót - tông cốt thnghiền - Vữa trát Lớp cấu trúc sàn Gạch Cêramic Vữa lót tơng cốt thép Vữa trát Chiều dày(δ i) (m) 0,010...
... SÂN BAY K51 11 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉPhường XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẮT CỐT THÉPhường DỌC CHỦ, VẼ BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU 4.1 Lý cắt vẻ ngoài giảm cốt thép Để tiết kiệm thnghiền, con số cốt thxay lựa chọn tính với phương diện ... lượng cốt thép cắt mang đến lần nên chọn (thường đến thanh); - Không giảm, uốn nắn cốt thép góc cốt đai; - Chiều lâu năm đoạn cốt thép giảm tránh việc nhỏ… 4.2 Lập phương thơm án giảm cốt thép Từ sơ đồ gia dụng bố trí cốt dọc ... 418.154 519.064 684.801 VỊ TRÍ CẮT CỐT THÉP.. VÀ BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU 5.TÍNH TOÁN CỐT THÉPhường. ĐAI (TÍNH TOÁN CHỐNG CẮT) 5.1 Xác định mặt phẳng cắt tính toán thù Ta tính tân oán cốt thép đai mặt phẳng cắt coi bất lợi phương diện...

Xem thêm: Giá Xe Exciter 2021 Tại Các Đại Lý Yamaha, Giá Xe Exciter 2021


Đồ án tông cốt thnghiền, sơ đồ kết cấu như hình mẫu vẽ, form size tính từ nửa trục dầm và trục tường l1=2,5m; l2=6m; tường chịu đựng lực bao gồm chiều dày 0,34m


... 300 Bố trí cốt thxay Chịu đựng lực máu diện dầm a .Tính cốt đai cốt xiên p Bên đề nghị gối A, dầm gồm lực cắt QA = 112,8 kN t Bên trái gối B, dầm bao gồm lực cắt QB = 185,6 kN p Bên đề nghị gối B, dầm bao gồm lực giảm ... BTCT I III .Tính dầm phụ 1 .Sơ đồ dùng tính Dầm phú dầm tư nhịp thường xuyên đối xứng Xét nửa phía bên trái dầm (hình vẽ) Dầm gối lên tờng đoạn không bé dại 220milimet Trong tính toán lâySd=220mm, thực tế yêu cầu kê dầm phụ ... BTCT I III .Tính dầm 1 .Sơ đồ gia dụng tính Dầm dầm năm nhịp liên tục đối xứng Xét nửa phía trái dầm (hình vẽ) Tiết diện dầm hdc=750mm ,bdc=300milimet, chiều rộng cột bc=400milimet, đoạn kê lên tờng chiều dày tờng bt=340milimet...
... 7640 790 10 80 980 430 700 400 2 12 11 95 12 10 400 11 55 2 12 300 13 80 10 60 2 14 11 55 11 60 2400 2trăng tròn 2795 2 12 10 2 14 511 0 2 14 2 12 10 70 1 12 15 60 2590 2920 519 0 2 12 2 14 2 14 BỐ TRÍ THÉPhường DẦM PHỤ ... -11 6 ,13 -11 6 ,13 98,05 -11 6 ,13 b MP1 c MP2 213 ,06 252,35 -77, 71 -38,42 -11 6 ,13 -11 6 ,13 213 ,06 -77, 71 252,35 -38,42 -2 71, 56 17 5,64 17 4,64 -77, 71 - 51, 81 d MP3 -25,93 84 ,12 11 0,02 14 8,73 200,54 -15 5,43 ... 2400 11 45 300 11 45 610 2 14 640 11 10 2 14 4trăng tròn 1 12 350 2 14 2 14 2 12 540 2 14 2 12 4790 2 14 300 4700 5000 10 80 18 0 300 2350 2500 11 2 14 2 12 512 0 3050 3270 15 50 2 12 4090 2 12 2 14 2 14 5000...
... PmIItg2 = 97 ,5x2 = 195 Đổi phân bổ cùng với k = 0,625 0,625x 195 = 1 21 ,9 mII 2xPA’S =PCmII (daN) (tập trung) 97 ,5x0,6x3 ,9 = 228,2 Kết 1 21 ,9 228,2 P. mII A mII =PB (daN) (tập trung) 97 ,5 × (3 ,9) + (3 ,9 − 2) ... 465 ,9 2 354 465 ,9 Do trọng lượng sênô nhịp 0,6 (m): 319x0,6x 0,5x<3 ,9+ 2,5> = 612,48 612,48 Do tường sênô cao 0,6 m, dày 0,08 m b tông cốt thép: 2500x1,1x0,08x0,5x0,5x<3 ,9+ 2,5> = 352 352 Cộng có tác dụng ... trung) 97 ,5 × (3 ,9) + (3 ,9 − 3, 6) 3, × = 368, 2 Kết 2 19, 4 112,75 368,6 mI PA’ (daN) (tập trung) (3 ,9) + (3 ,9 − 2,5) 2,5 × 97 ,5 × × = 1 61, 48 2 P mI A =PA’mI+0,5x(0,6x97,5x3 ,9) = 282,6 1 61,4 8 282,6...
... 1.41 0.70 0.66 Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉPhường II GVHD: LÊ THANH CAO Sơ vật dải bản: Nội lực dải theo pmùi hương 2: SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH ... CỐT THÉP.. II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 10 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉPhường II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 11 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉPhường ... THÉP.. II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 12 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉPhường II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 13 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉPhường. II...
... khung: 31 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 31 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG Biểu thiết bị bao moment (kNm) Biểu thứ bao lực dọc (kN) 32 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 32 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN ... kính cốt đai Ta chọn cốt đai Φ8 team CII + Khoảng biện pháp cốt đai “S” - Trong đoạn nối chơng cốt thép dọc 42 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 42 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG - Bố trí cốt thnghiền ... thứ chất tải: Tónh mua 29 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 29 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG Hoạt cài Hoạt download 30 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 30 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG...
Từ khóa: bạn dạng tmáu minh trang bị án khối bê tông 1bản vẽ thiết bị án bê tông cốt thép 1bảo vệ đồ án khối bê tông 1bài bác mẫu đồ án khối bê tông 2đồ dùng án bê tông cốt thép 1hướng dẫn có tác dụng đồ vật án bê tông cốt thép 1thắc mắc đồ dùng án bê tông cốt thép 1những thắc mắc đồ gia dụng án bê tông cốt thép 1tư liệu trang bị án khối bê tông 1vật án bê tông cốt thép 1 dầm 3 nhịpđồ gia dụng án khối bê tông 1 bên dân dụngđồ gia dụng án khối bê tông 1 bkdnđồ gia dụng án khối bê tông 1 file excelđồ gia dụng án khối bê tông 1 dầm 5 nhịpvật dụng án khối bê tông 1 vo bố tamBáo cáo thực tập tận nơi thuốc trên Thành phố HCM năm 2018Báo cáo các bước mua sắm chọn lựa CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinc học tập 11 bài xích 13: Thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: Thực hành phân phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP. LPWANQuản lý hoạt động học tập của học viên theo phía cách tân và phát triển kỹ năng học hành hợp tác tại các trường rộng rãi dân tộc chào bán trú huyện bố chẽ, tỉnh quảng ninhTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung so với các tội xâm phạm tải gồm tính chất chỉ chiếm chiếm theo lao lý Tố tụng hình sự cả nước tự thực tiễn thị thành Hồ Chí Minh (Luận văn uống thạc sĩ)Nghiên cứu vớt tổng hòa hợp những oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ trong thực tiễn huyện Cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn uống thạc sĩ)Tìm đọc qui định Review khối hệ thống bảo vệ bình yên hệ thống thông tinSsinh sống hữu ruộng khu đất và kinh tế nông nghiệp & trồng trọt châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank Trụ sở thị xã Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinch học tập 11 bài xích 15: Tiêu hóa ở cồn vậtGiáo án Sinc học 11 bài 15: Tiêu hóa làm việc động vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài bác 14: Thực hành phạt hiện tại thở làm việc thực vậtGiáo án Sinch học 11 bài bác 14: Thực hành phát hiện nay thở sinh sống thực vậtGiáo án Sinc học tập 11 bài bác 14: Thực hành vạc hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng chế tác cv xin vấn đề cunghocvui search tìm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documenlớn Dokument bắt tắt vnạp năng lượng bạn dạng trong trái tim mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em thuộc phụ huynh đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình vào đợt nghỉ lễ tết Điểm sáng phổ biến với vai trò của ngành ruột vùng ttiết minc về bé trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc biên soạn bài xích cô bé bỏng chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve con trau xanh