Tối 15/9, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn vào các trường đại học, khoa thành viên. Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo cách thức nhập học với tân sinh viên theo hình thức trực tuyến.

Thí sinh xem điểm chuẩn vào các trường, khoa thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021 dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các trường Đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm:Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH Ngoại ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH Kinh tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu.

Các Khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa Quản trị và Kinh doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa Các Khoa học liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội:Từ ngày 17/9 đến 17 giờ ngày 26/9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào Đại họcQuốc gia Hà Nội. Sau khi xác nhận nhập học thành công, thí sinh sẽ tiến hành nhập học trực truyến từ 21/9 đến trước 17 giờngày 30/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *