Hội đồng - quản trị hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học tập Nha Trang thông tin điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức nhận xét của kỳ thi thpt năm 2022 cụ thể như sau


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nha Trang 2021

Điểm chuẩn Đại học tập Nha Trang đã thiết yếu thức công bố điểm chuẩn mới nhất. Điểm chuẩn chỉnh của những ngành trong năm này lấy tự 15 điểm.

Xem thêm: Top 5 Tướng Pháp Sư Mạnh Nhất Liên Quân Mobile, Top 3 Pháp Sư Mạnh Nhất Trong Liên Quân Mobile

Dưới đây là cụ thể về nút điểm chuẩn chỉnh cụ thể của các ngành tại trường:

Ngành khai thác thủy sản

Mã ngành: 7620304

Điểm chuẩn: 15

Ngành thống trị thủy sản

Mã ngành: 7620305

Điểm chuẩn: 16

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 16

Ngành technology sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103

Điểm chuẩn: 16

Ngành Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202

Điểm chuẩn: 15

Ngành chuyên môn cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật nhiệt

Mã ngành: 7520115

Điểm chuẩn: 15.5

Ngành công nghệ hàng hải

Mã ngành: 7840106

Điểm chuẩn: 18

Ngành kỹ thuật cơ khí đụng lực

Mã ngành: 7520116

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật tàu thủy

Mã ngành: 7520122

Điểm chuẩn: 16

Ngành chuyên môn ô tô

Mã ngành: 7520130

Điểm chuẩn: 20

Ngành Kỹ thuật điện (Chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử)

Mã ngành: 7520201

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm chuẩn: 15

Ngành technology thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 16

Ngành technology chế thay đổi thủy sản

Mã ngành: 7540105

Điểm chuẩn: 15

NgànhCông nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 19

Ngành khối hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 17

Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành(chương trình song ngữ Pháp – Việt)

Mã ngành: 7810103P

Điểm chuẩn: 18

Ngành quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 20

Ngành quản ngại trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 20

Ngành cai quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 23

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 23

Ngành marketing thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 22

Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 20

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 20

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 21

Ngành ngôn từ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 24

Ngành gớm tế(Chuyên ngành kinh tế thủy sản)

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 18

Ngành kinh tế phát triển

Mã ngành: 7310105

Điểm chuẩn: 20

Ngành quản lí trị sale (Song ngữ Anh – Việt)

Mã ngành: 7340101A

Điểm chuẩn: 23

Ngành kế toán tài chính (Định hướng nghề nghiệp, tuy nhiên ngữ Việt – Anh)

Mã ngành: 7340301PHE

Điểm chuẩn: 20

Ngành công nghệ thông tin(Định hướng nghề nghiệp, tuy nhiên ngữ Việt – Anh)

Mã ngành: 7480201PHE

Điểm chuẩn: 20

Ngành cai quản trị khách hàng sạn (Định phía nghề nghiệp, tuy nhiên ngữ Việt – Anh)

Mã ngành: 7810103PHE

Điểm chuẩn: 20


Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học Nha Trang trên đây chúng ta thí sinh tất cả thể cập nhật ngay trên đây. Năm 2021, nút điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào trường xê dịch từ 15 cho 24 điểm. Ngành tất cả mức điểm chuẩn tối đa là ngành ngữ điệu Anh.