CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đang ký)

TS. Phạm Văn Hà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2016 Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc

thủ đô, ngày 13 mon 8 năm 2016

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 (ĐỢT 1)

(Đây là vấn đề tuyển so với HSPT Khu Vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm Δ Đối tượng = 1,0 điểm

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổng hợp môn thi

Điểm Trúng tuyển NV1

Điểm Trúng tuyển chọn NV2

1

Quản trị Kinch doanh

C340101

A00, A01, D01

13.5

14.0

2

Tài chính Ngân hàng

C340201

A00, A01, D01

12.5

13.0

3

Kế toán

C340301

A00, A01, D01

14.5

15.0

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đang ký)

TS. Phạm Văn Hà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2016 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Hội đồng Tuyển sinch ngôi trường Đại học Công đoàn thông báo:

2. Các thủ tục nên chuẩn bị:

- Bản chính + 3 phiên bản phokhổng lồ Giấy báo nhập học

- Bản chủ yếu giấy ghi nhận giỏi nghiệp hoặc bản sao Bằng xuất sắc nghiệp, học tập bạ, giấy knhì sinh (Nhà trường thu lại phiên bản sao sau khi sẽ kiểm soát, đối chiếu phiên bản chính)

- 02 bạn dạng Lý định kỳ sinch viên (Tải mẫu làm việc đây) + 04 hình ảnh 4 x 6 cm

- Giấy ghi nhận ưu tiên (giả dụ có)

- Phiếu báo biến đổi vị trí thường xuyên trú (mẫu NK5), bản khai nhân khẩu (mẫu NK1) vì chưng công an chỗ ở cấp.

- Giấy đưa sinc hoạt Đoàn, Đảng, giấy xác thực đăng ký vắng tanh mặt (cố gắng Giấy nghĩa vụ quân sự đối với phái nam giới) với các quyền hạn khác (giả dụ có) về trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

- Các khoản chi phí bắt buộc đóng (cụ thể trên giấy tờ báo nhập học)