CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Phạm Văn Hà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2016 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 (ĐỢT 1)

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm Δ Đối tượng = 1,0 điểm

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp môn thi

Điểm Trúng tuyển NV1

Điểm Trúng tuyển NV2

1

Quản trị Kinh doanh

C340101

A00, A01, D01

13.5

14.0

2

Tài chính Ngân hàng

C340201

A00, A01, D01

12.5

13.0

3

Kế toán

C340301

A00, A01, D01

14.5

15.0

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Phạm Văn Hà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2016 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Công đoàn thông báo:

2. Các thủ tục cần chuẩn bị:

– Bản chính + 3 bản photo Giấy báo nhập học

– Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp, học bạ, giấy khai sinh (Nhà trường thu lại bản sao sau khi đã kiểm tra, đối chiếu bản chính)

– 02 bản Lý lịch sinh viên (Tải mẫu ở đây) + 04 ảnh 4 x 6 cm

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

– Phiếu báo thay đổi nơi thường trú (mẫu NK5), bản khai nhân khẩu (mẫu NK1) do công an nơi ở cấp.

– Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng, giấy xác nhận đăng ký vắng mặt (thay Giấy nghĩa vụ quân sự đối với nam giới) và các quyền lợi khác (nếu có) về trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

– Các khoản tiền phải đóng (cụ thể trên giấy báo nhập học)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *