Kết thúc thời gian làm bài môn Vật lý, 8g35 sáng 26/06, thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019 sẽ tiến hành làm bài môn Hóa học – môn thi thành phần thứ 2 của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Đang xem: đề thi hóa thpt quốc gia 2019

*

*

*

*

41. B 42. C 43. A 44. A 45. A 46.C 47.D 48.A 49.D 50.A
51.B 52.D 53.C 54.C 55.D 56.B 57.A 58.D 59.B 60.B
61.D 62.D 63.B 64.D 65.A 66.B 67.D 68.B 69.D 70.A
71.B 72.A 73.B 74.D 75.D 76.B 77.C 78.A 79.D 80.D

Mã đề 203

41.A 42.B 43.A 44.A 45.C 46.A 47.D 48.D 49.C 50.D
51.D 52.A 53.B 54.C 55.C 56.C 57.A 58.B 59.C 60.C
61.D 62.A 63.A 64.A 65.C 66.D 67.A 68.C 69.C 70.B
71.D 72.C 73.B 74.A 75.C 76.D 77.C 78.B 79.D 80.D

Mã đề 204

41.A 42.A 43.C 44.D 45.C 46.B 47.C 48.B 49.C 50.B
51.A 52.C 53.A 54.C 55.B 56.C 57.D 58.B 59.A 60.C
61.A 62.D 63.A 64.D 65.A 66.B 67.B 68.D 69.D 70.B
71.B 72.D 73.B 74.A 75.C 76.C 77.B 78.D 79 80.D

Mã đề 207

41.A 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.C 48.A 49.B 50.B
51.D 52.B 53.D 54.A 55.C 56.C 57.B 58.A 59.D 60C
61.D 62.A 63.C 64.B 65.C 66.D 67.D 68.A 69.B 70.A
71.A 72.B 73.A 74.D 75.C 76.D 77.A 78.C 79.C 80.D

Mã đề 211

41.C 42.B 43.C 44.A 45.A 46.B 47.B 48.B 49.C 50.C
51.C 52.B 53.B 54.D 55.D 56.C 57.B 58.C 59.A 60.B
61.D 62.A 63.C 64.B 65.C 66.A 67.A 68.D 69.A 70.C
71.B 72.B 73.D 74.B 75.C 76.A 77.D 78.D 79.A 80.A

Mã đề 213

41.C 42.C 43.D 44.D 45.A 46.D 47.B 48.B 49.B 50.A
51.B 52.A 53.C 54.D 55.B 56.D 57.C 58.C 59.B 60.D
61.D 62.A 63.C 64.A 65.B 66.D 67.D 68.C 69.C 70.B
71.A 72.C 73.A 74.A 75.B 76.C 77.A 78.D 79.D 80.A

Mã đề 215

41.B 42.B 43.D 44.A 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.C
51.C 52.C 53.A 54.D 55.B 56.B 57.C 58.A 59.C 60.D
61.D 62.A 63.B 64.A 65.A 66.B 67.B 68.B 69.B 70.A
71.C 72.B 73.A 74.D 75.A 76.C 77.B 78.D 79.D 80.D

Mã đề 216

41.B 42.D 43.D 44.B 45.C 46.D 47.C 48.A 49.B 50.B
51.A 52.D 53.A 54.D 55.A 56.A 57.C 58.A 59.C 60.B
61.A 62.C 63.D 64.A 65.C 66.D 67.C 68.B 69.D 70.D
71.C 72.D 73.B 74.D 75.B 76.D 77.C 78.A 79 80.D

Mã đề 218

41.B 42.C 43.D 44.B 45.B 46.C 47.A 48.D 49.C 50.A
51.B 52.D 53.C 54.B 55.A 56.D 57.D 58.B 59.C 60.A
61.A 62.B 63.D 64.D 65.A 66.B 67.C 68.D 69.B 70.C
71.A 72.A 73.D 74.A 75.A 76.C 77.B 78.C 79.C 80.C

Mã đề 221

41.B 42.D 43.C 44.C 45.A 46.B 47.D 48.D 49.B 50.D
51.A 52.D 53.D 54.B 55.A 56.C 57.D 58.C 59.A 60.B
61.B 62.B 63.D 64.A 65.C 66.B 67.B 68.C 69.D 70.B
71.A 72.B 73.A 74.D 75.A 76.C 77.A 78.D 79.C 80.A

Xem thêm: Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng Khởi Nghĩa Năm Nào, Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40

*

> Nhấn F5 để cập nhật thông tin

Năm 2019, bên cạnh phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia, xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, xeototai.net còn triển khai phương thức xét tuyển học bạ lớp 12:

Xem thêm: Thủ Tục Mua Xe Sh 150I Trả Góp Cùng Thủ Tục, Lãi Suất Vay Mới Nhất 2021

Điều kiện xét tuyển:– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương- Tổng điểm trung bình lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 trở lên đối với trình độ đại học.Thời gian xét tuyển đợt 1 đến hết ngày 30/06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *