Các dạng Toán về vừa phải cộng nâng cao lớp 4 cung cấp những kiến thức cần nhớ, phương pháp giải 4 dạng Toán vừa đủ cộng. Cùng với kia là mọi ví dụ, bài toán rèn luyện có lời giải kèm theo cho những em luyện giải, rồi so sánh đáp án dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Dạng toán trung bình cộng lớp 4

Ngoài ra, còn có thêm 30 bài xích tập trường đoản cú luyện, thỏa sức cho các em luyện tập thật thuần thục dạng Toán Trung bình cộng lớp 4 nhằm ôn thi học sinh tốt Toán lớp 4, thi học kì đạt công dụng cao. Mời các em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây:


Toán về vừa phải cộng nâng cấp - Toán lớp 4

Kiến thức yêu cầu nhớ về dạng Toán vừa phải cộng
Các dạng Toán về trung bình cùng lớp 4

Kiến thức phải nhớ về dạng Toán trung bình cộng

Quy tắc giải

Muốn tra cứu trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của những số kia rồi lấy công dụng chia đến số những số hạng.

Ví dụ: Tìm mức độ vừa phải cộng của các số sau: 6, 9, 13, 28

Giải:

Tổng của các chữ số là: 6 + 9 + 13 + 28 = 56

Số các số hạng là: 4

Trung bình cộng của 4 số đã mang lại là: 56 : 4 = 14

Tổng quát:

Trung bình cùng = tổng các số : số những số hạngTrung bình cùng của dãy số biện pháp đều = (số đầu + số cuối) : 2

Phương pháp giải toán vừa phải cộng

Bước 1: Xác định những số hạng bao gồm trong bài bác toán


Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tra cứu được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số những số hạng tất cả trong bài toán

Bước 4: Kết luận

Ví dụ: Trường TH Đoàn Thị Điểm tất cả 3 lớp gia nhập trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Giải:

Có lớp 4A, 4B, 4C thâm nhập trồng cây phải số những số hạng là 3

Tổng những số hạng bởi tổng số cây mà lại 3 lớp đang trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình từng lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

Các dạng Toán về trung bình cộng lớp 4

Dạng 1: kiếm tìm trung bình cộng những dạng cơ bản

- ao ước tìm vừa phải cộng của tương đối nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi rước tổng vừa tính chia cho số các số hạng

Ví dụ: tìm kiếm trung bình cộng của các số: 1, 5, 8, 10,

Giải:

Tổng của những số là: 1 + 5 + 8 + 10 = 24

Số các số hạng là : 4

Vậy, vừa đủ cộng của những số đã mang đến là: 24 : 4 = 6

Phương pháp giải việc trung bình cộng:

Bước 1: xác định các số hạng có trong bài bác toán

Bước 2: Tính tổng những số hạng vừa kiếm tìm được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm kiếm được : số các số hạng gồm trong bài toán

Ví dụ:

Khối 4 của trường em bao gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A bao gồm 21 học tập sinh, lớp 4B gồm 23 học tập sinh, lớp 4C có 22 học tập sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp gồm bao nhiêu học sinh?

Giải:

Số các số hạng ở đấy là 3.

Tổng các số hạng bởi tổng học sinh của 3 lớp cùng lại = 21 + 23 + 22 = 66

Vậy trung bình mỗi lớp có: 66 : 3 = 22 (học sinh)

Đáp số: 22

Dạng 2: Tính vừa phải cộng của các số liên tiếp cách đa số nhau

- hy vọng tính trung bình cùng của một dãy số, với các số tiếp giáp với nhau, bọn họ cộng số nhỏ nhất với số lớn số 1 rồi phân chia cho 2.

Ví dụ: Tính trung bình cộng của hàng số tự 100 đến 110.

Giải:

Ta bao gồm dãy số từ 100 đến 110 là: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

- Nếu làm cho theo chính xác là cộng tất cả các số rồi chia cho 10:

Trung bình cộng: ( 100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110) : 11 = 105

- Nếu bọn họ chỉ cùng số lớn nhất với số bé nhỏ nhất rồi phân chia cho 2:


Trung bình cộng = (100+110): 2 =105

Đáp số của cả 2 cách là: 105

Dạng 3: Dạng toán không nhiều hơn, nhiều hơn thế hoặc bằng trung bình cộng

1. Bởi trung bình cộng

Ví dụ: An tất cả 24 cái kẹo. Bình có 28 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bởi trung bình cùng của 3 bạn. Hỏi Cường gồm bao nhiêu cái kẹo?

Giải:

2 lần trung bình cộng là:

24 + 28 = 52 (cái kẹo)

Số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái kẹo)

Đáp số: 26 loại kẹo

2. Nhiều hơn thế trung bình cộng

Ví dụ: Lan có 30 viên kẹo, Bình có 15 viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lơn rộng trung bình cộng của tất cả ba bạn là 3 viên. Hỏi Hoa có bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

2 lần trung bình cộng số bi của cha bạn là:

30 +15 + 3 = 48 (viên kẹo)

Trung bình cộng của 3 các bạn là:

48: 2 = 24 (viên kẹo)

Số kẹo của Hoa là:

24 + 3 = 27 ( viên kẹo)

Đáp số: 27 viên kẹo

3. Ít hơn trung bình cộng

Ví dụ: Bình gồm 8 quyển vở, Nguyên có 4 quyển vở. Mai bao gồm số vở thấp hơn trung bình cộng của tất cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của mai là bao nhiêu?

Giải:

2 lần trung bình cộng số vở của Nguyên với Bình là:

8 + 4 = 12 (quyển vở)

Số vở trung bình cộng của cả ba là:

12 : 3 = 4 ( quyển vở)

Số vở của Mai là:

4 - 2 = 2 ( quyển vở)

Đáp số: 2 quyển vở

Dạng 4: Trung bình cộng trong việc tính tuổi

Ví dụ: Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi ba thì trung bình cùng số tuổi của chị em và Hoa là 24. Hỏi cha Hoa bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tổng số tuổi của cha người là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Hoa là:

24 x 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của cha Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Một số ví dụ như toán trung bình cộng lớp 4

Ví dụ 1: search số vừa đủ cộng của các số sau:

1. 45, 32, 12, 67

2. 34, 67, 19

3. 40, 50, 60, 10, 30

Giải:

1. Vừa đủ cộng của các số: ( 45+ 32+ 12+ 67) : 4= 39

2. Trung bình cộng của những số: ( 34+ 67 + 19) : 3= 40

3. Vừa phải cộng của những số: ( 40 + 50 + 60 + 10 + 30) : 5= 38

Ví dụ 2: Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bởi trung bình cộng số mét đường của nhóm I với đội II đang sửa. Hỏi cả cha đội sửa được từng nào mét đường?

Giải:

Số mét đường đội III sửa được là: (45 + 49) : 2 = 47 (m).

Cả ba đội sửa được số mét đường là: 45 + 47 + 49 = 141 (m).

Đáp số: 141 m đường.

Ví dụ 3: Trung bình cộng của nhì số là số lớn nhất có ba chữ số, một vài là số lớn nhất có nhị chữ số. Kiếm tìm số còn lại?

Giải:

Số lớn số 1 có cha chữ số là : 999. Vậy trung bình cùng của nhị số là 999. Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Tổng của nhì số kia là: 999 x 2 = 1998.

Số còn sót lại là: 1998 – 99 = 1899.

Đáp số: 1899.

Ví dụ 5: Trung bình cộng của toàn bộ các số có hai chữ số và rất nhiều chia hết đến 4. Tính trung bình cộng của hàng số đó:


Giải:

Ta tất cả dãy số bao gồm hai chữ số và chia hết mang đến 4 là: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96.

Trung bình cộng của hàng số: (12 + 96 ) : 2 = 54

Đáp số: 54

Bài toán luyện tập trung bình cộng

Bài 1: Lần trước tiên lấy ra 15 lít dầu; lần thứ 2 lấy nhiều hơn thế nữa lần đầu tiên 9 lít dầu; lần máy 3 lấy thấp hơn tổng 2 lần trước 6 lít dầu. Hỏi trung bình mỗi lần lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn:

Số dầu lấy ra lần thứ 2 là:

15 + 9 = 24 (lít)

Tổng số lít dầu lần 1 cùng lần 2 kéo ra là:

15 + 24 = 39(lít)

Số lít dầu mang ra lần máy 3 là:

39 - 6 = 33 (lít)

Trung bình mỗi lần lôi ra được:

(15 + 24 + 33) : 3 = 24 (lít)

Đáp số: 24 lít dầu

Bài 2: Tìm 5 số lẻ thường xuyên biết trung bình cộng của chúng bằng 2011

Hướng dẫn:

Dựa vào chăm chú ở trên ta dễ dàng xác định được việc gồm trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp. Do đó trung bình cộng của 5 số này là số thiết yếu giữa.

– Vậy số thiết bị 3 (số tại chính giữa trong 5 số) là: 2011

– Số thứ 2 là: 2011 – 2 = 2009

– Số đầu tiên là: 2009 – 2 = 2007

– Số thiết bị 4 là: 2011 + 2 = 2013

– Số lắp thêm 5 là: 2013 + 2 = 2015

Bài 3: Trung bình cùng của số trước tiên và số trang bị hai là 39. Trung bình cộng của số đồ vật hai và số thứ cha là 30. Trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm bố số đó?

Hướng dẫn:

Tổng số thứ nhất và số lắp thêm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số lắp thêm hai với số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số thiết bị hai là: 105 – 72 = 33.

Xem thêm: Dàn Diễn Viên Lê Hấp Đường Phèn ' Được Khen Ngợi, Lê Hấp Đường Phèn

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số: 45; 33 với 27

Bài 4: Một siêu thị bán gạo, ngày trước tiên bán được 12 yến gạo; ngày thứ 2 bạn được 9 yên ổn gạo; ngày thứ 3 bán được rất nhiều hơn ngày đầu 3 yến gạo. Hỏi trung bình từng ngày cửa hàng bán được bao nhiêu yến gạo?

Hướng dẫn:

Số gạo của hàng chúng ta được ngày thứ 3 là:

12 + 3 = 15 (yến)

Số gạo bán được cả 3 ngày là:

12 + 9 + 15 = 36 (yến)

Trung bình từng ngày siêu thị bạn được

36 : 3 = 12 (yến)

Đáp số: 12 yến gạo

Bài 5: nhà của bạn An thu hoạch được 75kg lạc. Nhà của bạn Ngọc thu được không ít hơn nhà của bạn An 10 kg lạc. Nhà của bạn Huệ thu được nhiều hơn trung bình cộng của phòng An và Ngọc là 15 kilogam lạc. Hỏi mỗi bên thu hoạch vừa phải được từng nào kg lạc?

Hướng dẫn:

Số kg lạc nhà bạn Ngọc thu hoạch được:

75 + 10 = 85 (kg)

Tổng số kg bên An cùng Ngọc thu hoạch là:

75 + 85 = 160 (kg)

Trung bình nhà bạn An và Ngọc thu hoạch được:

160 : 2 = 80 (kg)

Sô kg lạc nhà của bạn huệ thu hoạch được:

80 + 15 = 95 (kg)

Trung bình mỗi nhà thu hoạch được:

(75 + 85 + 95) : 3 = 255 : 3 = 85 (kg)

Đáp số: 85 ki-lo-gam lạc

Bài tập từ luyện vừa phải cộng

Bài 1: một đội xe hàng, nhị xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau từng xe chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 2: nhì quầy lương thực thuộc nhập về một vài gạo. Trung bình từng quầy nhập 325 kg gạo. Ví như quầy trước tiên nhập thêm 30 kg, quầy sản phẩm hai nhập thêm 50 kilogam thì số gạo ở 2 quầy bởi nhau. Tính xem từng quầy nhập được từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 3: kiếm tìm 7 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 18.

Bài 4: kiếm tìm 6 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của bọn chúng là 2014.

Bài 5: Tìm cha số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 253.

Bài 6: Kho A tất cả 10500 kilogam thóc, kho B bao gồm 14700 kg thóc, kho C bao gồm số thóc bởi trung bình cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C gồm bao nhiêu ki-lô-gam thóc?


Bài 7: Thùng đầu tiên 75 lít dầu, thùng lắp thêm hai gồm 78 lít dầu. Thùng sản phẩm ba có khá nhiều hơn trung bình cộng số dầu của tất cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ cha có bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: một đội xe chở hàng, 2 xe pháo đầu mỗi xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe cộ sau từng xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình từng xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Bài 9: Trung bình cộng của 2 số là 46. Ví như viết thêm chữ số 4 vào bên phải số đầu tiên thì được số sản phẩm công nghệ hai. Tìm hai số đó.

Bài 10: Trung bình cộng của 2 số là 39. Giả dụ viết thêm chữ số 7 vào phía bên trái số đầu tiên thì được số đồ vật hai. Tìm nhị số đó.

Bài 11: tìm kiếm trung bình cộng của các số lẻ bé dại hơn 2019.

Bài 12: Lớp 5A góp sách bộ quà tặng kèm theo các chúng ta vùng bị bão lụt. Tổ Một với Tổ hai góp được 30 quyển; Tổ tía góp được 18 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển?

Bài 13: Một xí nghiệp, 3 mon đầu phân phối được 3427 xe pháo đạp, 2 mon sau cung cấp được 2343 xe đạp. Hỏi trung bình mỗi tháng nhà máy đó cung ứng được bao nhiêu xe đạp?

Bài 14: Hồng và Thu trồng cây ngơi nghỉ vườn trường. Ngày đầu 2 chúng ta trồng được 24 cây, bữa sau trồng được 32 cây. Hỏi trung bình mỗi ngày, một bạn trồng được bao nhiêu cây?

Bài 15: Tính vừa phải cộng của các số chẵn trường đoản cú 10 mang lại 20.

Bài 16: Một đoàn 9 thuyền chở than. Tứ (4) thuyền đầu, mỗi thuyền chở 5 tấn than, còn lại mỗi thuyền chở 41 tạ than. Hỏi trung bình từng thuyền chở được từng nào tạ than?

Bài 17: Trung bình cùng của 2 số là 15. Biết một vài là 19. Kiếm tìm số còn lại?

Bài 18: An có 36 hòn bi. Bình có số bi bằng ¾ số bi của An. Hoà bao gồm số bi bằng 2/3 tổng số bi của 2 bạn. Hỏi mức độ vừa phải mỗi chúng ta có bao nhiêu hòn bi?

Bài 19: Một shop ngày đầu bán hết 15 tạ gạo, ngày sản phẩm công nghệ hai cung cấp gấp 3 lần ngày đầu, ngày thứ cha bán bằng 2/3 số gạo ngày thứ hai.

Hỏi trung bình từng ngày shop đó bán tốt bao nhiêu kilogam gạo?

Bài 20: Tìm nhì số. Biết trung bình cùng của bọn chúng là 375 và số nhỏ bé là số bé dại nhất có 3 chữ số.

Bài 21: cùng với 4 chữ số 1, 3, 5, 7. Em viết được bao nhiêu số gồm 4 chữ số không giống nhau?

Tính vừa đủ cộng các số đó.

Bài 22: Khi đánh số trang của một quyển sách tín đồ ta thấy trung bình cộng mỗi trang đề xuất dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang.

Bài 23: Tùng với Tân hùng tiền download một quả bóng. Tùng góp vào 2500 đồng, còn Tân góp vào nhiều hơn nữa trung bình cùng của số tiền hai bạn trẻ là 500 đồng, như vậy mới đủ tiền mua một quả bóng. Hỏi trái bóng kia giá bao nhiêu?

Bài 24: Trung gồm 12 mẫu kẹo. Tâm tất cả 13 mẫu kẹo. Trà tất cả số kẹo nhiều hơn nữa trung bình số kẹo của tất cả ba chúng ta 3 cái kẹo. Hỏi Trà tất cả bao nhiêu loại kẹo.

Bài 25: gần cạnh có trăng tròn viên bi, At bao gồm 22 viên bi, Bính gồm số bi hơn số trung bình cùng số bi của 3 chúng ta là 6 viên. Hỏi Bính tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 26: mang đến 3 phân số. Biết trung bình cùng của chúng bằng 7/6. Nếu tăng số trước tiên lên 2 lần, thì trung bình cộng của chúng sẽ bằng 41/30. Nếu tăng số sản phẩm công nghệ hai lên 2 lần, thì trung bình cộng của chúng bằng 13/9. Tìm kiếm 3 phân số đang cho.

Bài 27: An bao gồm 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bởi trung bình cùng số bi của An với Bình thêm vào đó 6 viên, Dũng gồm số bi bằng trung bình cộng của tất cả bốn bạn. Hỏi Dũng gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 28: Có ba tổ trồng cây. Tổ một trồng được số cây nhiều hơn thế trung bình cùng số cây của mỗi tổ trồng được là 6 cây. Tổ nhị trồng được số cây nhiều hơn nữa trung bình cộng số cây xanh được của tổ hai cùng tổ ba là một cây. Hỏi cả bố tổ trồng được từng nào cây, biết rằng tổ cha trồng được 26 cây?

Bài 29: một nhóm xe tải tất cả 5 chiếc xe, trong những số đó có hai xe A với B từng xe chở được 3 tấn, nhị xe C với D từng xe chở được 4 tấn rưỡi; còn xe pháo E chở nhiều hơn thế nữa mức vừa phải của toàn đội là 1 tấn. Hãy tính xem xe E chở được mấy tấn?

Bài 30: Một con gà cùng một bé vịt nặng tất cả là 5kg, bé gà đó với một con ngỗng nặng tất cả là 9kg, bé ngỗng kia và nhỏ vịt kia nặng tất cả 10kg. Hỏi vừa đủ mỗi con nặng mấy ki-lô-gam?

3. Quy tắc search số trung bình cộng trong toán lớp45. Bài bác tập từ luyện toán lớp 4 tra cứu số trung bình cùng (Có đáp án)6. Giải bài xích tập sách giáo khoa toán lớp 4tìm số trung bình cùng trang 27Hướng dẫn giải bài xích TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 27)Hướng dẫn giải huyết LUYỆN TẬP bài bác TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 28)Các dạng Toán về trung bình cùng lớp 4

Luyện tập toán lớp 4 search số vừa đủ cộng

1. Lấy ví dụ về toán lớp 4 bài tìm số trung bình cộng của 2 số

Ví dụ:Tìm trung bình cộng của 2 số 14 với 28

Tổng của 2 chữ số là: 14 + 28= 42Số các số hạng là 2

=> Trung bình cùng của 2 số đã cho là : 42 : 2= 21

*

Từ lấy ví dụ trên, họ suy ra được cách tìm số trung bình cộng của 2 số

Bước 1: Tính tổng của 2 số hạng đã cho
Bước 2: rước tổng đó chia cho 2 ta được số trung bình cộng của 2 số đó
Bước 3: Kết luận.

Số trung bình cùng của 2 số = (Số đầu tiên + số vật dụng 2) : 2

2. Lấy ví dụ về tìm số trung bình cùng của 3 số

Ví dụ:Tìm số trung bình cùng của 3 số 17, 13, 15

Tổng của 3 số trên là: 17 + 13 + 15= 45Số các số hạng là 3

=> Trung bình cùng của 3 số đã đến là: 45 : 3 = 15

*

Rút ra phương pháp tìm số trung bình cộng của 3 số:

Bước 1: Tính tổng của 3 số hạng sẽ cho
Bước 2: đem tổng đó phân tách cho 3 ta được số trung bình cộng của 3 số đó
Bước 3: Kết luận.

Số trung bình cùng của 3 số = (Số đầu tiên + số thứ hai + số thứ 3) : 3

3. Quy tắc search số trung bình cùng trong toán lớp4

Quy tắc tìm số vừa phải cộng:


*

Giải bài toán lớp 4 search số vừa đủ cộng

Bước 1: xác định các số hạng tất cả trong bài bác toán
Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa kiếm tìm được
Bước 3: Trung bình cùng = Tổng các số hạng : số những số hạng gồm trong bài bác toán
Bước 4: Kết luận

Muốn tra cứu số vừa phải cộng của đa số số, ta tính tổng các số kia rồi phân tách tổng đó đến số các số hạng.

4. Dạng toán trung bình cộng lớp 4 tất cả lời giải:

4.1. Bài xích tập vận dụng:

Bài 1:Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 79, 19

b) 21, 30, 45

Bài 2:Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tất cả 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình từng lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 3:

a) Số trung bình cùng của nhì số bằng 9. Biết một trong các hai số đó bằng 12. Tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của nhì số bằng 28. Biết một trong những hai số đó bởi 30. Tra cứu số kia.

4.2. Giải toán lớp 4 kiếm tìm số vừa phải cộng

Bài 1:

Áp dụng quy tắc kiếm tìm số trung bình cộng của 2 số cùng của 3 số.

a) Số trung bình cùng của 79 cùng 19 là: (79 + 19) : 2= 49

b) Số trung bình cùng của 21; 30 và 45 là: (21+30+45) : 3= 96 : 3= 32

Bài 2:

Có lớp 4A, 4B, 4C gia nhập trồng cây cần số các số hạng là 3

Tổng những số hạng bởi tổng số cây cơ mà 3 lớp đang trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình từng lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

Bài 3:

Muốn kiếm tìm tổng những số ta lấy trung bình cùng nhân cùng với số các số hạng.Muốn search số hạng chưa chắc chắn ta lấy tổng trừ đi số hạng vẫn biết.

a) Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18.

Số đề xuất tìm là: 18 – 12 = 6

b) Tổng của nhì số là: 28 x 2 = 56

Số buộc phải tìm là: 56 – 30 = 26