từ là từ bỏ phu tướng tá Báu kiếm sắc đẹp phán lên lối Vào ra luống trông tin nhạnNăm canh gặp ác mộng Em luống trông tin nam giới Ôi gan kim cương quặn nhức í a Đường dầu xa bướm ong Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang Ðêm luống trông tin bạn Ngày mỏi mòn như đá vọng phu Vọng phu vọng luống vào tin cánh mày râu Lòng xin chớ phụ phàng. Cánh mày râu là chàng tất cả hay Đêm thiếp nằm luống rất nhiều sầu tây Bao thuở đó đây sum vầy?Duyên sắc cầm cố đừng lợt phai í aLà nguyện cho đấng mày râu Hai chữ an yên anTrở lại gia đàng mang lại én nhạn hiệp đôi í a

Bạn đang xem: Dạ cổ hoài lang lời bài hát


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: {Top} 10 Nước Hoa Victoria Secret Mùi Nào Thơm Nhất? Giá Bao Nhiêu?

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.