Bảng giá bán xe trang bị Honda và Yamaha hôm nay

Giá xe đồ vật Honda


Giá xe pháo Grande Deluxe pháo ( Màu Đỏ, Vàng, Xanh, Camo, Xanh ngọc) tất cả giá cả khuyến nghị là 41.990.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 40.500.000 đ)Giá xe cộ Grande Premium ( Màu Trắng, Đen, Nâu, Xanh Nhám) gồm giá bán lời khuyên là 43.990.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 42.500.000 đ)Giá xe cộ Grande Hydrid 2021 bao gồm giá cả khuyến nghị là 49.500.000 đ (giá đại lý bao giấy 48.500.000 đ)Giá xe Grande Hydrid 2021 Kỷ niệm hai mươi năm bao gồm giá thành khuyến cáo là 50.000.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 49.000.000 đ)Giá xe cộ Acruzo Standard (Màu Đỏ. Đen. Camo) tất cả giá thành khuyến nghị là 34.990.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 32.500.000 đ)Giá xe pháo Acruzo Deluxe cộ (Màu white, Xanh, Nâu, Đen, Đỏ, Xanh lục) tất cả giá thành đề xuất là 36.490.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy 33.000.000 đ)Giá xe FreeGo 125 tiêu chuẩn tất cả giá thành đề xuất là 32.990.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 33.000.000 đ)Giá xe cộ FreeGo S 125 bạn dạng phanh khô ABS bao gồm giá thành đề xuất là 38.990.000 đ (giá đại lý bao giấy 39.000.000 đ)Giá xe pháo Latte 125 bao gồm giá thành lời khuyên là 37.490.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 37.500.000 đ)Giá xe Janus Standard ( Màu trắng, Xanh, Đen, Đỏ) tất cả giá bán khuyến cáo là 27.990.000 đ (giá chỉ đại lý phân phối bao giấy 27.500.000 đ)Giá xe cộ Janus Deluxe cộ (Màu white, Nâu, Đỏ, Xanh mờ) gồm giá bán đề xuất là 29.990.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 29.700.000 đ)Giá xe pháo Janus Premium (Màu Đen, Xanh) có giá thành đề xuất là 31.490.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 31.000.000 đ)Giá xe pháo Janus Limited Premium (Màu trắng, Đen mờ, trắng Ncon gà, Xanh) gồm giá bán đề xuất là 31.990.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 31.500.000 đ)Giá xe NVX 155 ABS bạn dạng Tiêu chuẩn có giá bán khuyến cáo là 53.000.000 đ (giá đại lý bao giấy 53.000.000 đ)Giá xe cộ NVX 155 ABS bản Monster Energ gồm giá bán lời khuyên là 54.000.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 54.000.000 đ)Giá xe FreeGo phiên bạn dạng tiêu chuẩn (Màu Đỏ, Trắng, Xanh) gồm giá cả lời khuyên là 32.990.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 33.000.000 đ)Giá xe cộ FreeGo S phiên bản đặc trưng (Màu Đen, Xám, Xanh nhám) có giá bán lời khuyên là 38.990.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 39.000.000 đ)Giá xe cộ số Yamaha 2021 bao gồm giá cả khuyến cáo là đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy đ)Giá xe Jupiter RC FI ( Màu Đen, Đỏ, Trắng) gồm giá thành khuyến cáo là 29.400.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy 29.000.000 đ)Giá xe Jupiter GP.. FI (Màu Xanh) bao gồm giá thành lời khuyên là 30.000.000 đ (giá chỉ đại lý phân phối bao giấy 29.500.000 đ)Giá xe pháo Sirius phanh cơ (Màu trắng, Đen, Đỏ, Xanh) tất cả giá thành lời khuyên là 18.800.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 18.500.000 đ)Giá xe Sirius pkhô hanh đĩa (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Xanh) bao gồm giá bán khuyến nghị là 19.800.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 19.500.000 đ)Giá xe Sirius vành đúc (Màu white, Đen, Đỏ) tất cả giá cả lời khuyên là 21.300.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy trăng tròn.800.000 đ)Giá xe cộ Sirius FI phanh hao cơ (Màu White, Đỏ, Đen, Xám) bao gồm giá cả lời khuyên là đôi mươi.340.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy 20.000.000 đ)Giá xe Sirius FI pkhô cứng đĩa (Màu white, Đỏ, Đen, Xám) tất cả giá thành khuyến nghị là 21.340.000 đ (giá đại lý bao giấy đôi mươi.700.000 đ)Giá xe Sirius FI RC vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Vàng) bao gồm giá cả lời khuyên là 23.190.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 22.800.000 đ)Giá xe máy dùng côn tay Yamaha 2021 có giá cả đề xuất là đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy đ)Giá xe Exciter 150 RC 2021 bao gồm giá thành đề xuất là 46.990.000 đ (giá chỉ đại lý phân phối bao giấy 46.000.000 đ)Giá xe pháo Exciter 150 GP 2021 có giá bán đề xuất là 47.490.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 46.000.000 đ)Giá xe Exciter 150 Movistar 2021 có giá cả lời khuyên là 47.990.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 47.000.000 đ)Giá xe Exciter 150 Doxou 2021 bao gồm giá cả lời khuyên là 47.990.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 48.000.000 đ)Giá xe pháo Exciter 150 phiên bản số lượng giới hạn gồm giá thành khuyến nghị là 47.990.000 đ (giá đại lý bao giấy 47.500.000 đ)Giá xe pháo Exciter 150 phiên bản Monster Energy bao gồm giá thành khuyến nghị là 48.990.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 48.000.000 đ)Giá xe pháo Exciter 155 Tiêu chuẩn 2021 tất cả giá bán đề xuất là 46.990.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 52000.000 đ)Giá xe cộ Exciter 155 Cap cấp cho 2021 tất cả giá bán khuyến cáo là 49.990.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 56.500.000 đ)Giá xe Exciter 155 GP 2021 gồm giá bán đề xuất là 50.490.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 57.000.000 đ)Giá xe cộ MT-15 có giá cả đề xuất là 78.000.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 77.800.000 đ)Giá xe pháo TFX 150 (Màu Đỏ, Màu Đen) bao gồm giá bán đề xuất là 72.900.000 đ (giá đại lý bao giấy 72.600.000 đ)Giá xe Yamaha R15 V3.0 bao gồm giá thành đề xuất là 79.000.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 78.700.000 đ)Giá xe Yamaha R3 bao gồm giá cả đề xuất là 139.000.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 138.000.000 đ)Giá xe pháo Yamaha MT-03 ABS (Màu Đen) bao gồm giá bán đề xuất là 139.000.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 138.000.000 đ)