Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ cần thành viên cá thể. Để nâng cấp hội viên, vui mắt contact với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cp cấp nước trung an

*

*

*
*
8476

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC TRUNG AN

Giới thiệu


Họ và tên Chức vụ
Hoàng Thế Bảo Tổng Giám đốc
Võ Khánh Toàn Phó giám đốc
Trần Ngọc Hòa Phó giám đốc
Trần Đức Hùng Kế tân oán trưởng

Xem thêm: Bảng Giá Xe Tải Nhỏ Suzuki 750Kg Mới Nhất (04/2021), Xe Tải 750Kg

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI bên trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận bên trên vốn chủ mua
*

TTC Tự hào dấn Top 11 Doanh nghiệp Tăng Trưởng Nkhô hanh Nhất Việt Nam, và Top 2 ngành Vật liệu Xây dựng năm 2021


Tên Doanh nghiệp: cửa hàng cổ phần Báo cáo Đánh giá bán VN (Vietnam Report JSC)

Người chịu trách nhiệm quản ngại lí nội dung: Vũ Đăng Vinh