Bạn vẫn xem đôi mươi trang mẫu mã của tài liệu "Chuẩn loài kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 3", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

Tài liệu đính thêm kèm:

*
chuan_kien_thuc_ki_nang_mon_toan_lop_3.doc

Nội dung text: chuẩn kiến thức, năng lực môn Toán lớp 3

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 3 (Tuần 1 - 35) TUẦN: 1 Ghi chú, bài xích LỚP ngày tiết Tên bài xích dạy yêu cầu yêu cầu đạt tập đề xuất làm Đọc, viết, so sánh những số biết phương pháp đọc, viết, so sánh những số bài bác 1, bài bác 2, bài cha 1 có cha chữ số có cha chữ số.

Bạn đang xem: Chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 3

3, bài xích 4 (tr3) Cộng, trừ những số bao gồm ba biết cách tính cộng, trừ những số có bài bác 1 (cột a, c), 2 chữ số bố chữ số (không nhớ) và giải toán bài bác 2, bài xích 3, bài bác (không nhớ) gồm lời văn về nhiều hơn, ít hơn. 4 (tr4) - Biết cộng, trừ những số có tía chữ số rèn luyện (không nhớ). Bài 1, bài bác 2, bài xích 3 (tr4) - Biết giải bài toán về "Tìm x", giải 3 toán tất cả lời văn (có một phép trừ). - Biết cách thực hiện phép cộng những Cộng những số số có ba chữ số (có ghi nhớ một lần bài 1 (cột 1, 2, có cha chữ số sang hàng trăm hoặc sang mặt hàng 3), bài 2 (cột 1, 4 (có lưu giữ một trăm). 2, 3), bài 3 (a), lần) (tr5) - Tính được độ dài con đường gấp bài xích 4 khúc. Biết triển khai phép cộng các số có luyện tập Bài 1, bài bác 2, bài bác 5 cha chữ số (có nhớ một lần sang (tr6) 3, bài xích 4 hàng trăm hoặc sang sản phẩm trăm). TUẦN: 2 Ghi chú, bài LỚP huyết Tên bài bác dạy yêu cầu buộc phải đạt tập yêu cầu làm - Biết cách tiến hành phép trừ những Trừ những số số có bố chữ số (có ghi nhớ một lần bài 1 (cột 1, 2, có tía chữ số bố 6 sang hàng trăm hoặc ở sản phẩm trăm).- 3), bài bác 2 (cột 1, (có nhớ một áp dụng được vào giải toán gồm lời 2, 3), bài xích 3 lần) (tr7) văn (có một phép trừ). - Biết tiến hành phép cộng, phép trừ các số có tía chữ số (không nhớ bài bác 1, bài bác 2 (a), luyện tập hoặc tất cả nhớ một lần). 7 bài 3 (cột 1, 2, (tr8) - vận dụng được vào giải toán tất cả 3), bài 4 lời văn (có một phép cùng hoặc một phép trừ). - Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5. Ôn tập những - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm bài bác 1, bài xích 2 (a, 8 bảng nhân với tính giá trị biểu thức. C), bài xích 3, bài bác 4 (tr9) - vận dụng được vào câu hỏi tính chu 1vi hình tam giác cùng giải toán bao gồm lời văn (có một phép nhân). - Thuộc những bảng phân tách (chia mang lại 2, Ôn tập những 3, 4, 5). Bài 1, bài 2, bài bác 9 bảng phân chia - Biết tính nhẩm thương của những số 3 (tr10) tròn trăm khi phân tách cho 2, 3, 4 (phép phân tách hết). - Biết tính quý hiếm của biểu thức có luyện tập phép nhân, phép chia. Bài 1, bài bác 2, bài xích 10 (tr10) - vận dụng được vào giải toán có 3 lời văn (có một phép nhân). TUẦN: 3 Ghi chú, bài LỚP máu Tên bài xích dạy yêu cầu buộc phải đạt tập yêu cầu làm Ôn tập về tính được độ dài con đường gấp khúc, bài xích 1, bài bác 2, bài tía 11 hình học tập chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ 3 (tr11) giác. - Biết giải vấn đề về các hơn, ít Ôn tập về hơn. Bài bác 1, bài 2, bài xích 12 giải toán - Biết giải vấn đề về hơn yếu 3 (tr12) nhau một số trong những đơn vị. Xem đồng Biết coi đồng khi kim phút chỉ bài 1, bài 2, bài 13 hồ (tr13) vào những số từ là một đến 12. 3, bài 4 Biết coi đồng lúc kim phút chỉ coi đồng vào các số từ là 1 đến 12 và đọc được bài xích 1, bài bác 2, bài 14 hồ (tiếp theo nhị cách. Chẳng hạn, 8 tiếng 35 4 theo) (tr14) phút hoặc 9 giờ kém 25 phút. - Biết kiểm tra giờ (chính xác mang đến 5 luyện tập phút). Bài 1, bài 2, bài bác 15 (tr17) - Biết xác minh 1/2, 1/3 của một 3 nhóm đồ vật vật. TUẦN: 4 Ghi chú, bài LỚP ngày tiết Tên bài bác dạy yêu thương cầu cần đạt tập buộc phải làm - Biết làm cho tính cộng, trừ các số có cha chữ số, tính nhân, phân tách trong rèn luyện Bài 1, bài xích 2, bài ba 16 bảng sẽ học.- Biết giải toán bao gồm lời (tr18) 3, bài bác 4 văn (liên quan lại đến đối chiếu hai số hơn, yếu nhau một vài đơn vị). Triệu tập vào tấn công giá: - khả năng thực hiện phép cộng, 17 soát sổ Không. Phép trừ những số có cha chữ số (có ghi nhớ một lần). 2- tài năng nhận biết số phần đều nhau của đơn vị chức năng (dạng 1/2; 1/3; 1/4; 1/5). - Giải được vấn đề có một phép tính. - Biết tính độ dài con đường gấp khúc (trong phạm vi các số sẽ học). - bước đầu thuộc bảng nhân 6. Bảng nhân 6 bài bác 1, bài 2, bài bác 18 - vận dụng trong giải bài toán có (tr19) 3 phép nhân. Nằm trong bảng nhân 6 và vận dụng Luyện tập bài 1, bài xích 2, bài bác 19 được trong tính quý giá biểu thức, (tr20) 3, bài xích 4 vào giải toán. Nhân số có - Biết làm cho tính nhân số bao gồm hai chữ nhị chữ số số với số bao gồm một chữ số (không cùng với số có bài xích 1, bài bác 2 (a), đôi mươi nhớ). Một chữ số bài bác 3 - vận dụng giải việc có một (không nhớ) phép nhân. (tr21) TUẦN: 5 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài dạy yêu cầu yêu cầu đạt tập đề xuất làm Nhân số bao gồm hai chữ số - Biết làm cho tính nhân số bao gồm hai chữ cùng với số tất cả số với số có một chữ số (có nhớ).- bài bác 1 (cột 1, 2, ba 21 một chữ số vận dụng giải vấn đề có một 4), bài xích 2, bài xích 3 (có nhớ) phép nhân. (tr22) - Biết nhân số bao gồm hai chữ số với số rèn luyện có một chữ số (có nhớ). Bài xích 1, bài 2 (a, 22 (tr23) - Biết xem đồng hồ chính xác đến 5 b), bài bác 3, bài xích 4 phút. - những bước đầu tiên thuộc bảng phân chia 6. Bảng chia 6 bài bác 1, bài xích 2, bài bác 23 - vận dụng trong giải toán tất cả lời (tr24) 3 văn (có một phép phân chia 6). - Biết nhân, phân chia trong phạm vi bảng nhân 6, bảng chia 6. Luyện tập - vận dụng trong giải toán tất cả lời bài xích 1, bài bác 2, bài 24 (tr25) văn (có một phép phân chia 6). 3, bài bác 4 - Biết xác định 1/6 của một hình solo giản. Tìm một - biết cách tìm một trong những phần trong những bằng nhau của một số. 25 bài bác 1, bài bác 2 phần bởi - áp dụng được nhằm giải việc nhau của tất cả lời văn. 3một số (tr26) TUẦN: 6 Ghi chú, bài LỚP huyết Tên bài dạy yêu thương cầu nên đạt tập bắt buộc làm Biết search một trong các phần bằng rèn luyện Bài 1, bài 2, bài cha 26 nhau của một số trong những và áp dụng được (tr26) 4 để giải các bài toán tất cả lời văn. Phân chia số bao gồm - Biết có tác dụng tính phân chia số có hai chữ nhì chữ số số đến số tất cả một chữ số (trường bài 1, bài xích 2 (a), 27 với số gồm hợp chia hết ở tất cả các lượt chia). Bài 3 một chữ số - Biết kiếm tìm một trong những phần bằng (tr27) nhau của một số. - Biết làm cho tính chia số bao gồm hai chữ số cho số tất cả một chữ số (chia hết ở Luyện tập toàn bộ các lượt chia). Bài bác 1, bài bác 2, bài xích 28 (tr28) - Biết kiếm tìm một trong những phần bởi 3 nhau của một trong những và áp dụng trong giải toán. Phép phân chia - phân biệt phép phân tách hết và phép hết và phép bài 1, bài 2, bài xích 29 chia có dư. Chia tất cả dư 3 - Biết số dư bé hơn số chia. (tr29) - khẳng định được phép phân tách hết và bài bác 1, bài bác 2 luyện tập phép chia bao gồm dư. 30 (cột 1, 2, 4), bài (tr30) - áp dụng phép chia hết trong giải 3, bài 4 toán. TUẦN: 7 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài dạy yêu thương cầu cần đạt tập đề xuất làm - những bước đầu thuộc bảng nhân 7.- Bảng nhân 7 bài 1, bài xích 2, bài bố 31 áp dụng phép nhân 7 vào giải (tr31) 3 toán. - trực thuộc bảng nhân 7 và áp dụng trong tính quý hiếm biểu thức, trong rèn luyện giải toán. Bài 1, bài bác 2, bài xích 32 (tr32) - dấn xét được về đặc thù giao 3, bài 4 hoán của phép nhân qua ví dụ chũm thể. Gấp một số Biết triển khai gấp một vài lên nhiều bài 1, bài xích 2, bài xích 33 lên các lần (bằng phương pháp nhân số đó với số 3 (dòng 2) lần (tr33) lần). Luyện tập - Biết tiến hành gấp một vài lên bài 1 (cột 1, 2), 34 (tr34) các lần và vận dụng vào giải bài bác 2 (cột 1, 2, 4toán. 3), bài bác 3, bài xích 4 - Biết làm tính nhân số bao gồm hai chữ (a, b) số với số có một chữ số. - bước đầu thuộc bảng chia 7. Bảng phân tách 7 - vận dụng được phép phân chia 7 trong bài xích 1, bài 2, bài bác 35 (tr35) giải toán có lời văn (có một phép 3, bài 4 chia 7). TUẦN: 8 Ghi chú, bài xích LỚP ngày tiết Tên bài dạy yêu cầu cần đạt tập bắt buộc làm - thuộc bảng phân tách 7 và áp dụng Bài 1, bài bác 2 luyện tập được phép chia 7 trong giải toán.- tía 36 (cột 1, 2, 3), bài bác (tr36) Biết xác minh 1/7 của một hình đối kháng 3, bài 4 giản. - Biết thực hiện giảm một số trong những đi một giảm đi một trong những lần và áp dụng vào giải toán. Bài 1, bài xích 2, bài 37 số lần (tr37) - Biết sáng tỏ giảm đi một số trong những đơn 3 vị với bớt đi một số lần. Biết tiến hành gấp một số lên nhiều rèn luyện Bài 1 (dòng 2), 38 lần và giảm một số trong những đi một số trong những lần cùng (tr38) bài bác 2 vận dụng vào giải toán. - Biết tên thường gọi của các thành phần tìm kiếm số chia 39 vào phép chia. Bài xích 1, bài bác 2 (tr39) - Biết kiếm tìm số phân tách chưa biết. - Biết tra cứu một thành phần chưa biết của phép tính. Rèn luyện Bài 1, bài 2 40 - Biết làm tính nhân (chia) số bao gồm (tr40) (cột 1, 2), bài 3 nhị chữ số với (cho) số có một chữ số. TUẦN: 9 Ghi chú, bài bác LỚP ngày tiết Tên bài xích dạy yêu cầu yêu cầu đạt tập nên làm - những bước đầu tiên có biểu tượng về góc, Góc vuông, góc vuông, góc không vuông.- Biết bài bác 1, bài xích 2 (3 tía 41 góc không sử dụng ê ke để nhận biết góc hình loại 1), vuông (tr41) vuông, góc ko vuông cùng vẽ bài bác 3, bài xích 4 được góc vuông (theo mẫu). Thực hành Biết sử dụng ê ke nhằm kiểm tra, nhận nhận biết và biết góc vuông, góc không vuông bài 1, bài bác 2, bài xích 42 vẽ góc cùng vẽ được góc vuông trong trường 3 vuông bằng hợp đối chọi giản. ê ke (tr43) Đề-ca-mét. - Biết thương hiệu gọi, kí hiệu của đề-ca- bài bác 1 (dòng 1, 43 Héc-tô-mét mét, héc-tô-mét. 2, 3), bài 2 (tr44) - Biết dục tình giữa héc-tô-mét cùng (dòng 1, 2), bài xích 5đề-ca-mét. 3 (dòng 1, 2) - Biết thay đổi từ đề-ca-mét, héc-tô-mét ra mét. - những bước đầu thuộc bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm theo thứ tự từ bé dại đến lớn bài 1 (dòng 1, và ngược lại. Bảng đơn vị chức năng 2, 3), bài bác 2 - Biết quan hệ giữa những đơn vị 44 đo độ lâu năm (dòng 1, 2, 3), đo thông dụng (km và m; m và (tr45) bài bác 3 (dòng 1, mm). 2) - Biết làm những phép tính với những số đo độ dài. - những bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài bao gồm hai tên đơn vị đo. Bài xích 1b (dòng 1, rèn luyện - biết cách đổi số đo độ dài bao gồm hai 45 2, 3), bài bác 2, bài xích (tr46) tên đơn vị thành số đo độ dài tất cả 3 (cột 1) một tên đơn vị chức năng (nhỏ hơn đơn vị đo kia). TUẦN: 10 Ghi chú, bài LỚP tiết Tên bài bác dạy yêu cầu cần đạt tập bắt buộc làm - cách dùng thước và cây viết để vẽ các đoạn thẳng gồm độ dài mang lại trước.- biết phương pháp đo với đọc kết quả đo độ thực hành dài hầu như vật gần gụi với học viên Bài 1, bài 2, bài ba 46 đo độ dài như độ dài mẫu bút, chiều dài mép 3 (a, b) (tr47) bàn, chiều cao bàn học.- Biết cần sử dụng mắt ước lượng độ dài (tương đối chính xác). Thực hành - biết cách đo, biện pháp ghi và đọc đo độ dài 47 được tác dụng đo độ dài. Bài xích 1, bài bác 2 (tiếp theo) - Biết so sánh các độ dài. (tr48) - Biết nhân, phân tách trong bảng tính đã bài xích 1, bài xích 2 học. Luyện tập (cột 1, 2, 4), bài xích 48 - Biết đổi số đo độ dài gồm hai tên thông thường (tr49) 3 (dòng 1), bài đơn vị đo thành số đo độ dài có 4, bài xích 5 một tên đơn vị chức năng đo. Triệu tập vào việc đánh giá: - năng lực nhân, phân tách nhẩm trong đánh giá phạm vi những bảng nhân 6, 7; bảng định kì chia 6,. 7. 49 Không. (giữa học kì - năng lực thực hiện nhân số có hai I) chữ số với số gồm một chữ số, chia số có hai chữ số cho số tất cả một chữ số (chia không còn ở tất cả các lượt chia). 6- Biết đối chiếu hai số đo độ dài tất cả hai tên đơn vị chức năng đo (với một số trong những đơn vị đo thông dụng). - Đo độ nhiều năm đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài mang đến trước. - năng lực giải toán gấp một số lên những lần, tìm kiếm một trong các phần cân nhau của một số. Vấn đề gảii bằng hai những bước đầu biết giải và trình diễn bài 50 bài bác 1, bài bác 3 phép tính giải việc bằng nhị phép tính. (tr50) TUẦN: 11 Ghi chú, bài bác LỚP ngày tiết Tên bài xích dạy yêu cầu bắt buộc đạt tập đề xuất làm việc gảii bởi hai những bước đầu biết giải và trình bày bài bài xích 1, bài bác 2, bài ba 51 phép tính giải câu hỏi bằng nhị phép tính. 3 (dòng 2) (tiếp theo) (tr51) luyện tập Biết giải việc bằng hai phép bài 1, bài 3, bài bác 52 (tr52) tính. 4 (a, b) bước đầu thuộc bảng nhân 8 với Bảng nhân 8 bài bác 1, bài bác 2, bài xích 53 áp dụng được phép nhân 8 trong (tr53) 3 giải toán. - thuộc bảng nhân 8 và áp dụng được vào tính quý hiếm biểu thức, bài 1, bài xích 2 luyện tập 54 vào giải toán. (cột a), bài bác 3, (tr54) - nhận thấy tính hóa học giao hoán của bài 4 phép nhân cùng với ví dụ thế thể. Nhân số bao gồm - Biết để tính và tính nhân số có tía ba chữ số bài bác 1, bài xích 2 chữ số với số bao gồm một chữ số. 55 cùng với số tất cả (cột a), bài xích 3, - áp dụng trong giải việc có một chữ số bài xích 4 phép nhân. (tr55) TUẦN: 12 Ghi chú, bài LỚP tiết Tên bài bác dạy yêu cầu phải đạt tập cần làm - Biết để tính với tính nhân số có tía chữ số cùng với số gồm một chữ số.- Biết bài xích 1 (cột 1, 3, luyện tập giải câu hỏi có phép nhân số có ba BA 56 4), bài xích 2, bài xích 3, (tr56) chữ số cùng với số gồm một chữ số với biết bài xích 4, bài 5 triển khai gấp lên, sút đi một trong những lần. 7So sánh số to gấp mấy Biết so sánh số to gấp mấy lần số bài xích 1, bài 2, bài xích 57 lần số nhỏ xíu bé. 3 (tr57) Biết triển khai gấp một số trong những lên nhiều luyện tập Bài 1, bài bác 2, bài bác 58 lần và áp dụng giải việc có lời (tr58) 3, bài xích 4 văn. Bài bác 1 (cột 1, 2, những bước đầu tiên thuộc bảng phân chia 8 với vận Bảng chia 8 3), bài bác 2 (cột 1, 59 dụng được trong giải toán (có một (tr59) 2, 3), bài 3, bài phép phân chia 8). 4 bài xích 1 (cột 1, 2, nằm trong bảng phân chia 8 và áp dụng Luyện tập 3), bài xích 2 (cột 1, 60 được trong giải toán (có một phép (tr60) 2, 3), bài bác 3, bài chia 8). 4 TUẦN: 13 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài xích dạy yêu thương cầu buộc phải đạt tập nên làm đối chiếu số nhỏ xíu bằng một Biết so sánh số nhỏ bé bằng một phần Bài 1, bài 2, bài tía 61 phần mấy số mấy số lớn. 3 (cột a, b) bự (tr61) - Biết đối chiếu số bé bỏng bằng một phần Luyện tập mấy số lớn. Bài xích 1, bài 2, bài bác 62 (tr62) - Biết giải việc có lời văn (hai 3, bài xích 4 bước tính). Những bước đầu tiên thuộc bảng nhân 9 với Bảng nhân 9 bài bác 1, bài 2, bài xích 63 áp dụng được phép nhân vào (tr63) 3, bài bác 4 giải toán, biết đếm thêm 9. - trực thuộc bảng nhân 9 và áp dụng được vào giải toán (có một phép bài 1, bài xích 2, bài rèn luyện 64 nhân 9). 3, bài xích 4 (dòng (tr64) - nhận thấy tính hóa học giao hoán của 3, 4) phép nhân qua những ví dụ chũm thể. - Biết gam là một trong những đơn vị đo khối lượng và sự liên hệ giữa gam cùng ki- lô-gam. Bài bác 1, bài bác 2, bài 65 Gam (tr65) - Biết đọc công dụng khi cân một thứ 3, bài xích 4 bởi cân 2 đĩa và cân đồng hồ. - Biết tính cộng, trừ, nhân, phân chia với số đo trọng lượng là gam. TUẦN: 14 Ghi chú, bài bác LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu thương cầu phải đạt tập cần làm 8- Biết so sánh các khối lượng.- Biết làm những phép tính cùng với số đo khối luyện tập Bài 1, bài bác 2, bài bố 66 lượng và áp dụng được vào giải (tr67) 3, bài 4 toán.- Biết sử dụng cân đồng hố để cân nặng một vài đồ dùng học tập. Bài bác 1 (cột 1, 2, những bước đầu tiên thuộc bảng phân chia 9 và vận Bảng phân chia 9 3), bài 2 (cột 1, 67 dụng vào giải toán (có một phép (tr68) 2, 3), bài 3, bài chia 9). 4 ở trong bảng phân chia 9 và vận dụng Luyện tập bài 1, bài xích 2, bài bác 68 trong tính toán, giải toán (có một (tr69) 3, bài 4 phép chia 9). - Biết để tính và tính chia số bao gồm hai chia số bao gồm chữ số cho số có một chữ số (chia hai chữ số hết cùng chia tất cả dư). Bài xích 1 (cột 1, 2, 69 mang đến số gồm - Biết tìm kiếm một trong số phần bằng 3), bài 2, bài 3 một chữ số nhau của một trong những và giải bài toán có (tr70) liên quan đến phép chia. Chia số tất cả - Biết để tính và tính chia số gồm hai hai chữ số chữ số cho số gồm một chữ số (có dư mang lại số có bài 1, bài 2, bài xích 70 ở những lượt chia). Một chữ số 4 - Biết giải toán gồm phép phân chia và biết (tiếp theo) xếp hình sản xuất thành hình vuông. (tr71) TUẦN: 15 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài dạy yêu thương cầu buộc phải đạt tập phải làm phân tách số có ba chữ số Biết đặt tính với tính chia số có bố Bài 1 (cột 1, 3, bố 71 đến số gồm chữ số cho số tất cả một chữ số (chia 4), bài bác 2, bài 3 một chữ số hết và chia có dư). (tr72) phân chia số có cha chữ số Biết để tính và tính chia số có bố cho số có chữ số mang đến số bao gồm một chữ số với bài xích 1 (cột 1, 2, 72 một chữ số trường thích hợp thương có chữ số 0 sống 4), bài bác 2, bài bác 3 (tiếp theo) hàng 1-1 vị. (tr73) giới thiệu Bài 1, bài bác 2, bài xích 73 bảng nhân biết cách sử dụng bảng nhân. 3 (tr74) trình làng Bài 1, bài bác 2, bài xích 74 bảng chia biết phương pháp sử dụng bảng chia. 3 (tr75) 9Biết làm tính nhân, tính chia (bước bài bác 1 (a, c), bài rèn luyện 75 đầu làm quen với phương pháp viết gọn) cùng 2 (a, b, c), bài (tr76) giải toán gồm hai phép tính. 3, bài bác 4 TUẦN: 16 Ghi chú, bài bác LỚP tiết Tên bài xích dạy yêu cầu yêu cầu đạt tập bắt buộc làm bài xích 1, bài 2, bài rèn luyện Biết làm cho tính và giải toán có hai cha 76 3, bài xích 4 (cột 1, thông thường (tr77) phép tính. 2, 4) - làm cho quen cùng với biểu thức với giá trị làm quen của biểu thức. 77 cùng với biểu bài 1, bài 2 - Biết tính cực hiếm của biểu thức đơn thức (tr78) giản. - Biết tính quý giá của biểu thức dạng chỉ bao gồm phép cộng, phép trừ Tính cực hiếm hoặc chỉ gồm phép nhân, phép chia. Bài 1, bài bác 2, bài xích 78 của biểu - Áp dụng được bài toán tính quý giá của 3 thức (tr79) biểu thức vào dạng bài tập điền vệt "=", " ". - biết cách tính giá trị của biểu Tính quý giá thức có những phép tính cộng, trừ , của biểu nhân, chia. Bài 1, bài xích 2, bài bác 79 thức (tiếp - Áp dụng được cách tính giá trị 3 theo) (tr80) của biểu thức để khẳng định giá trị đúng, sai của biểu thức. Biết tính quý hiếm của biểu thức các Luyện tập dạng: chỉ có phép cộng, phép trừ; bài bác 1, bài xích 2, bài xích 80 (tr81) chỉ có phép nhân, phép chia; có những 3 phép cộng, trừ, nhân, chia. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 3 (Tuần 17 - 35) TUẦN: 17 Ghi chú, bài xích LỚP tiết Tên bài xích dạy yêu thương cầu buộc phải đạt tập đề nghị làm Tính quý hiếm Biết tính cực hiếm của biểu thức có của biểu bài bác 1, bài bác 2, bố 81 vệt ngoặc () cùng ghi lưu giữ qui tắc thức (tiếp bài bác 3 tính cực hiếm của biểu thức dạng này. Theo) (tr81) - Biết tính quý hiếm của biểu thức tất cả dấu ngoặc (). Bài 1, bài bác 2, luyện tập 82 - Áp dụng được việc tính giá bán trị bài bác 3 (dòng 1), (tr82) của biểu thức vào dạng bài tập điền bài bác 4 vết "=", " ". 10Bài 1, bài bác 2 rèn luyện Biết tính quý giá của biểu thức ở cả (dòng 1), bài bác 3 83 tầm thường (tr83) 3 dạng. (dòng 1),bài 4, bài 5 - bước đầu nhận biết một số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) của hình chữ Hình chữ bài xích 1, bài xích 2, 84 nhật. Nhật (tr84) bài 3, bài 4 - biết cách nhận hình dạng chữ nhật (theo yếu tố cạnh, góc). - thừa nhận biết một trong những yếu tố (đỉnh, hình vuông vắn cạnh, góc) của hình vuông. Bài bác 1, bài 2, 85 (tr85) - Vẽ được hình vuông đơn giản dễ dàng bài 3, bài bác 4 (trên giấy kẻ ô vuông). TUẦN: 18 Ghi chú, bài bác LỚP tiết Tên bài bác dạy yêu thương cầu yêu cầu đạt tập yêu cầu làm - nhớ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật và vận dụng để tính được chu Chu vi hình vi hình chữ nhật (biết chiều dài, bài bác 1, bài 2, cha 86 chữ nhật chiều rộng).- Giải toán gồm nội dung bài xích 3 (tr87) tương quan đến tính chu vi hình chữ nhật. - ghi nhớ qui tắc tính chu vi hình vuông vắn (độ nhiều năm cạnh x 4). Chu vi hình - vận dụng qui tắc nhằm tính được bài bác 1, bài 2, 87 vuông (tr88) chu vi hình vuông vắn và giải việc bài 3, bài bác 4 có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông. Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu rèn luyện Bài 1 (a), bài 2, 88 vi hình vuông vắn qua câu hỏi giải toán gồm (tr89) bài 3, bài bác 4 câu chữ hình học. - cách làm tính nhân, chia trong bảng; nhân (chia) số có hai, tía chữ bài xích 1, bài 2 luyện tập số cùng với (cho) số bao gồm một chữ số. 89 (cột 1, 2, 3), phổ biến (tr90) - Biết tính chu vi hình chữ nhật, bài 3, bài bác 4 chu vi hình vuông, giải toán về tìm một trong những phần mấy của một số. Tập trung vào câu hỏi đánh giá: - Biết nhân, phân chia nhẩm vào phạm kiểm soát vi các bảng tính sẽ học; bảng chia định kì 6,. 7. 90 Không. (cuối học tập kì - Biết nhân số bao gồm hai, bố chữ số với I) số gồm một chữ số (có ghi nhớ 1 lần), phân tách số tất cả hai, ba chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia gồm 11dư). - Biết tính cực hiếm biểu thức số gồm đến hai vệt phép tính. - Tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông. - coi đồng hồ, chính xác đến 5 phút. - Giải việc có nhì phép tính. TUẦN: 19 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài dạy yêu cầu nên đạt tập cần làm - nhận biết các số tất cả bốn chữ số (trường hợp những chữ số rất nhiều khác 0).- bước đầu biết đọc, viết những số những số bao gồm có tứ chữ số và nhận biết giá trị của bài 1, bài xích 2, ba 91 bốn chữ số các chữ số theo vị trí của nó ở bài xích 3 (a, b) (tr91) từng hàng.- cách đầu nhận ra thứ tự của các số vào nhóm các số bao gồm bốn chữ số (trường hợp đơn giản). - Biết đọc, viết những số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số đầy đủ khác 0). Bài bác 1, bài 2, luyện tập 92 - Biết vật dụng tự của những số gồm bốn chữ bài bác 3 (a, b), bài xích (tr94) số trong dãy số. 4 - những bước đầu tiên làm quen với các số tròn ngàn (từ 1000 cho 9000). - Biết đọc, viết những số tất cả bốn chữ số (trường đúng theo chữ số hàng solo vị, các số tất cả hàng chục, hàng trăm ngàn là 0) với nhận tư chữ số ra chữ số 0 còn dùng để làm chỉ không bài 1, bài bác 2, 93 (tiếp theo) có đơn vị nào ở hàng nào đó của số bài 3 (tr95) gồm bốn chữ số.

Xem thêm: Những Lưu Ý Khi Mua Xe Tải 3.5 Tấn Cũ, Hyundai Hd72 3

- tiếp tục nhận biết sản phẩm tự của các số gồm bốn chữ số trong hàng số. - Biết cấu tạo thập phân của số có những số bao gồm bốn chữ số. Bài bác 1, bài 2 tứ chữ số 94 - Biết viết số tất cả bốn chữ số thành (cột 1 câu a, b), (tiếp theo) tổng của các nghìn, trăm, chục, bài 3 (tr96) đơn vị và ngược lại. - Biết số 10000 (mười ngàn hoặc Số 10000 - một vạn). Bài xích 1, bài bác 2, 95 rèn luyện - Biết về những số tròn nghìn, tròn bài 3, bài xích 4, bài bác (tr97) trăm, tròn chục với thứ tự các số gồm 5 tư chữ số. TUẦN: đôi mươi 12Ghi chú, bài LỚP tiết Tên bài dạy yêu cầu nên đạt tập cần làm Điểm trung tâm - Trung Biết điểm trọng điểm hai điểm cho tía 96 điểm của trước; trung điểm của một đoạn bài 1, bài xích 2 một quãng thẳng. Thẳng (tr98) Biết có mang và xác định được rèn luyện 97 trung điểm của một đoạn thẳng cho bài 1, bài 2 (tr99) trước. So sánh những - Biết các dấu hiệu và cách so sánh số trong những số vào phạm vi 10000. 98 phạm vi bài bác 1 (a), bài xích 2 - Biết so sánh các đại lượng thuộc 10000 loại. (tr100) - Biết so sánh các số trong phạm vi 10000; viết tư số theo sản phẩm công nghệ tự tự Luyện tập bé bỏng đến béo và ngược lại. Bài xích 1, bài 2, 99 (tr101) - phân biệt được vật dụng tự những số tròn bài bác 3, bài 4 (a) trăm (nghìn) trên tia số cùng cách khẳng định trung điểm của đoạn thẳng. Phép cùng - Biết cộng các số vào phạm vi các số trong 10000 (bao gồm đặt tính cùng tính bài bác 1, bài xích 2 100 phạm vi đúng). (b), bài 3, bài xích 4 10000 - Biết giải toán tất cả lời văn (có phép (tr102) cộng những số trong phạm vi 10000). TUẦN: 21 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài dạy yêu thương cầu yêu cầu đạt tập đề xuất làm Biết cộng nhẩm các số tròn trăm, luyện tập Bài 1, bài bác 2, tía 101 tròn nghìn bao gồm đến tứ chữ số cùng (tr103) bài 3, bài bác 4 giải vấn đề bằng nhị phép tính. Phép trừ những - Biết trừ các số trong phạm vi số vào 10000 (bao tất cả đặt tính với tính bài xích 1, bài bác 2 102 phạm vi đúng). (b), bài bác 3, bài 4 10000 - Biết giải toán có lời văn (có phép (tr104) trừ những số trong phạm vi 10000). - Biết trừ nhẩm các số tròn trăm, bài bác 1, bài 2, luyện tập tròn nghìn bao gồm đến bốn chữ số. Bài xích 3, bài 4 103 (tr105) - Biết trừ những số bao gồm đến tư chữ số (giải được một và giải vấn đề bằng hai phép tính. Cách) - Biết cộng, trừ (nhẩm cùng viết) những Luyện tập bài xích 1 (cột 1, số trong phạm vi 10000. 104 phổ biến 2), bài 2, bài bác 3, - Giải vấn đề bằng hai phép tính (tr106) bài bác 4 và tìm thành phần chưa chắc chắn của 13phép cộng, phép trừ. - Biết những đơn vị đo thời gian: Dạng bài xích 1, bài tháng, năm. Mon - 2 (sử dụng tờ 105 - Biết một năm có 12 tháng; biết Năm (tr107) lịch cùng với tên thường gọi các tháng trong năm; biết năm học) số ngày vào tháng; biết coi lịch. TUẦN: 22 Ghi chú, bài bác LỚP tiết Tên bài xích dạy yêu cầu đề xuất đạt tập phải làm Dạng bài 1, bài bác 2. Ko nêu - Biết tên gọi các tháng trong năm; luyện tập tháng 1 là BA 106 số ngày trong từng tháng.- Biết (tr109) mon giêng, xem định kỳ (tờ lịch tháng, năm, ). Mon 12 là tháng chạp. - Có hình tượng về hình tròn. Biết Hình tròn, được tâm, cung cấp kính, đường kính tâm, mặt đường của hình tròn. Bài bác 1, bài xích 2, 107 kính, chào bán - những bước đầu biết cần sử dụng com pa để vẽ bài 3 kính (tr110) được hình tròn trụ có vai trung phong và nửa đường kính cho trước. Vẽ tô điểm Biết sử dụng com pa nhằm vẽ (theo mẫu) bài 1 (bước 1, 108 hình tròn các hình trang trí hình tròn đơn cách 2), bài bác 2 (tr112) giản. Nhân số gồm - Biết nhân số có bốn chữ số với số tư chữ số bài bác 1, bài bác 2 bao gồm một chữ số (có ghi nhớ một lần). 109 cùng với số có (cột a), bài xích 3, - Giải được câu hỏi gắn cùng với phép một chữ số bài bác 4 (cột a) nhân. (tr113) bài bác 1, bài 2 rèn luyện Biết nhân số có bốn chữ số với số (cột 1, 2, 3), 110 (tr114) bao gồm một chữ số (có lưu giữ một lần). Bài xích 3, bài xích 4 (cột 1, 2) TUẦN: 23 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài xích dạy yêu thương cầu bắt buộc đạt tập bắt buộc làm Nhân số tất cả bốn chữ số - Biết nhân số có bốn chữ số cùng với số cùng với số có có một chữ số (có nhớ hai lần bài bác 1, bài 2, tía 111 một chữ số ko liền nhau).- vận dụng trong bài 3, bài 4 (tiếp theo) giải toán tất cả lời văn. (tr115) 14- Biết nhân số bao gồm bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (có nhớ hai lần bài bác 1, bài xích 2, rèn luyện 112 không liền nhau). Bài 3, bài xích 4 (cột (tr116) - Biết search số bị chia, giải câu hỏi a) gồm hai phép tính. Chia số tất cả - Biết phân chia số tất cả bốn chữ số mang lại số bốn chữ số tất cả một chữ số (chia hết, yêu đương có bài 1, bài 2, 113 mang lại số có 4 chữ số hoặc 3 chữ số). Bài bác 3 một chữ số - vận dụng phép chia để triển khai tính (tr117) với giải toán. Phân tách số gồm - Biết chia số có bốn chữ số mang đến số tứ chữ số gồm một chữ số (trưòng hợp gồm dư mang lại số có với thương bao gồm 4 chữ số với 3 chữ bài 1, bài bác 2, 114 một chữ số số). Bài bác 3 (tiếp theo) - vận dụng phép chia để triển khai tính (tr118) và giải toán. Chia số tất cả - Biết phân tách số gồm bốn chữ số đến số tứ chữ số tất cả một chữ số (trưòng hợp có chữ mang đến số có bài xích 1, bài bác 2, 115 số 0 sống thương). Một chữ số bài 3 - vận dụng phép chia để gia công tính (tiếp theo) cùng giải toán. (tr119) TUẦN: 24 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu cầu đề nghị đạt tập bắt buộc làm - Có kỹ năng thực hiện tại phép phân chia số bao gồm bốn chữ số cho số có một chữ luyện tập Bài 1, bài 2 (a, ba 116 số (trưòng hợp gồm chữ số 0 làm việc (tr120) b), bài 3, bài xích 4 thương).- vận dụng phép chia để gia công tính và giải toán. - Biết nhân, phân tách số gồm bốn chữ số rèn luyện cho số bao gồm một chữ số. Bài xích 1, bài xích 2, 117 phổ biến - vận dụng giải bài toán có hai bài 4 (tr120) phép tính. - những bước đầu tiên làm quen với chữ số La có tác dụng quen Mã. Cùng với chữ số - nhận ra các số tự I đến XII (để bài xích 1, bài 2, 118 La Mã coi được đồng hồ); số XX, XXI bài bác 3 (a), bài bác 4 (tr121) (đọc với viết "thế kỉ XX, cố gắng kỉ XXI"). Bài bác 1, bài bác 2, rèn luyện Biết đọc, viết và nhận biết giá trị 119 bài xích 3, bài bác 4 (a, (tr122) của các số La Mã đã học. B) 15Thực hành nhận biết được về thời gian (chủ bài bác 1, bài bác 2, 120 xem đồng yếu hèn là về thời điểm). Biết xem bài bác 3 hồ (tr123) đồng hồ, đúng mực đến từng phút. TUẦN: 25 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài dạy yêu thương cầu đề xuất đạt tập đề xuất làm - nhận ra được về thời gian (thời thực hành điểm, khoảng thời gian).- Biết coi xem đồng đồng hồ, đúng chuẩn đến từng phút bài xích 1, bài xích 2, ba 121 hồ (tiếp (cả trường đúng theo mặt đồng hồ thời trang có ghi bài xích 3 theo) số La Mã).- Biết thời gian làm (tr125) công việc hằng ngày của học sinh. Bài bác toán liên quan Biết phương pháp giải bài toán tương quan 122 cho rút về bài xích 1, bài 2 mang lại rút về đối chọi vị. đơn vị chức năng (tr128) Biết giải bài bác toán liên quan đến rút rèn luyện Bài 2, bài xích 3, 123 về đơn vị, tính chu vi hình chữ (tr129) bài bác 4 nhật. - Biết giải bài xích toán tương quan đến bài bác 1, bài 2, luyện tập rút về đối chọi vị. 124 bài 3, bài xích 4 (a, (tr129) - Viết với tính giá tốt trị của biểu b) thức. - nhận biết tiền việt nam loại: 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 bài xích 1 (a, b), bài Tiền Việt đồng. 125 2 (a, b, c), bài Nam (tr130) - bước đầu biết chuyển đổi tiền. 3 - Biết cộng, trừ trên những số với đơn vị chức năng là đồng. TUẦN: 26 Ghi chú, bài bác LỚP huyết Tên bài dạy yêu thương cầu phải đạt tập buộc phải làm bài xích 1, bài bác 2 (a, - biết phương pháp sử dụng tiền nước ta b), bài bác 3, bài 4 với những mệnh giá đang học.- Biết rèn luyện (có thể chuyển đổi BA 126 cộng, trừ trên các số với đơn vị là (tr132) mức chi phí cho đồng.- Biết giải việc có liên phù hợp với quan cho tiền tệ. Thực tế) có tác dụng quen - những bước đầu tiên làm thân quen với hàng số với những thống kê liệu. 127 bài 1, bài xích 3 số liệu - Biết xử lí số liệu và lập được dãy (tr134) số liệu (ở nấc độ đơn giản). 16- Biết hồ hết khái niệm cơ bản của làm cho quen bảng số liệu thống kê: hàng, cột. Với thống kê lại - biết cách đọc các số liệu của một 128 số liệu (tiếp bài xích 1, bài xích 2 bảng. Theo) - biết cách phân tích những số liệu (tr136) của một bảng. Biết đọc, so sánh và cập nhật số liệu rèn luyện Bài 1, bài xích 2, 129 của một dãy và bảng số liệu đối chọi (tr138) bài 3 giản. Triệu tập vào việc đánh giá: - khẳng định số ngay thức thì trước hoặc ngay lập tức sau của số bao gồm bốn chữ số; xác minh số lớn số 1 hoặc nhỏ nhắn nhất trong một tổ có tứ số, từng số có đến tứ chữ số. - Đặt tính và thực hiện các phép tính: cộng, trừ những số tất cả bốn chữ số Kiểm tra bao gồm nhớ hai lần không liên tiếp; định kì 130 nhân (chia) số bao gồm bốn chữ số với Không. (giữa học kì (cho) số tất cả một chữ số. II) - Đổi số đo độ dài có tên hai đơn vị chức năng đo thành số đo gồm một tên đơn vị chức năng đo; xác định một ngày nào đó trong một mon là ngày sản phẩm mấy vào tuần lễ. - Biết số góc vuông vào một hình. - Giải câu hỏi bằng nhì phép tính. TUẦN: 27 Ghi chú, bài xích LỚP tiết Tên bài bác dạy yêu thương cầu bắt buộc đạt tập đề xuất làm - Biết những hàng: hàng trăm nghìn, mặt hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, các số tất cả hàng đối chọi vị.- Biết viết và đọc những Bài 1, bài xích 2, bố 131 năm chữ số số bao gồm năm chữ số vào trường hợp bài 3 (tr140) đơn giản và dễ dàng (không có chữ số 0 ở giữa). - biết phương pháp đọc, viết các số có năm chữ số. - Biết sản phẩm công nghệ tự của những số bao gồm năm chữ rèn luyện Bài 1, bài 2, 132 số. (tr142) bài 3, bài 4 - Biết viết những số tròn ngàn (từ 10000 cho 19000) vào bên dưới mỗi vén của tia số. 17- Biết viết cùng đọc những số cùng với trường đúng theo chữ số mặt hàng nghìn, mặt hàng trăm, những số có hàng chục, hàng đơn vị chức năng là 0 với hiểu bài xích 1, bài 2 (a, năm chữ số được chữ số 0 còn dùng làm chỉ 133 b), bài xích 3 (a, b), (tiếp theo) không tồn tại đơn vị làm sao ở hàng đó của bài 4 (tr143) số có năm chữ số. - Biết máy tự của các số có năm chữ số và ghép hình. - biết cách đọc, viết những số tất cả năm chữ số (trong năm chữ số đó bao gồm chữ số 0). Rèn luyện Bài 1, bài 2, 134 - Biết sản phẩm công nghệ tự của các số gồm năm chữ (tr145) bài xích 3, bài xích 4 số. - có tác dụng tính cùng với số tròn nghìn, tròn trăm. - Biết số 100000. Số 100000 - - biết phương pháp đọc, viết với thứ tự các Bài 1, bài xích 2, 135 luyện tập số bao gồm năm chữ số. Bài bác 3 (dòng 1, (tr147) - Biết số liền sau của số 99999 là 2, 3), bài 4 số 100000. TUẦN: 28 Ghi chú, bài LỚP máu Tên bài bác dạy yêu thương cầu yêu cầu đạt tập phải làm So sánh những - Biết so sánh các số trong phạm vi số vào 100000.- Biết search số béo nhất, số bài bác 1, bài 2, bố 136 phạm vi nhỏ nhắn nhất trong một nhóm 4 số mà bài 3, bài bác 4 (a) 100000 những số là số bao gồm năm chữ số. (tr147) - Đọc và biết đồ vật tự những số tròn nghìn, tròn trăm bao gồm năm chữ số. Bài bác 1, bài 2 luyện tập - Biết so sánh những số. 137 (b), bài 3, bài (tr148) - Biết làm tính với các số trong 4, bài bác 5 phạm vi 100000 (tính viết với tính nhẩm). - Đọc, viết số vào phạm vi 100000. - Biết trang bị tự những số trong phạm vi luyện tập Bài 1, bài bác 2, 138 100000. (tr149) bài 3 - Giải toán tìm thành phần không biết của phép tính và giải việc có lời văn. 18- làm quen cùng với khái niệm diện tích và bước đầu tiên có biểu tượng về diện tích s qua chuyển động so sánh diện tích những hình. Diện tích - Biết: Hình này nằm trọn trong bài xích 1, bài 2, 139 của một hình kia thì diện tích hình này nhỏ nhắn bài 3 hình (tr150) hơn diện tích hình kia; một hình được bóc tách thành nhì hình thì diện tích s hình đó bởi tổng diện tích của nhì hình sẽ tách. Đơn vị đo - Biết đơn vị đo diện tích: Xăng-ti- diện tích. M2 là diện tích hình vuông vắn Bài 1, bài xích 2, 140 Xăng-ti-mét tất cả cạnh nhiều năm 1 cm. Bài 3 vuông - Biết đọc, viết số đo diện tích s theo (tr151) xăng-ti-mét vuông. TUẦN: 29 Ghi chú, bài LỚP tiết Tên bài dạy yêu cầu cần đạt tập đề nghị làm - Biết qui tắc tính diện tích s hình diện tích s chữ nhật lúc biết hai cạnh của nó.- bài 1, bài xích 2, tía 141 hình chữ áp dụng tính diện tích một trong những bài 3 nhật (tr152) hình chữ nhật đơn giản theo đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét vuông. Luyện tập Bài 1, bài bác 2, 142 Biết tính diện tích hình chữ nhật. (tr153) bài xích 3 - Biết qui tắc tính diện tích hình diện tích s vuông theo số đo cạnh của nó và bài xích 1, bài 2, 143 hình vuông bước đầu áp dụng tính diện tích bài 3 (tr153) một số hình vuông vắn theo đơn vị đo là xăng-ti-mét vuông. Luyện tập Bài 1, bài bác 2, 144 Biết tính diện tích s hình vuông. (tr154) bài 3 (a) Phép cộng - Biết cộng những số vào phạm vi các số trong 100000 (đặt tính cùng tính đúng). Bài xích 1, bài 2 (a), 145 phạm vi - Giải việc có lời văn bằng hai bài bác 4 100000 phép tính. (tr155) TUẦN: 30 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài dạy yêu thương cầu cần đạt tập đề nghị làm - Biết cộng những số gồm đến năm chữ rèn luyện Bài 1 (cột 2, tía 146 số (có nhớ).- Giải vấn đề bằng nhị (tr156) 3), bài bác 2, bài xích 3 phép tính với tính chu vi, diện tích s 19hình chữ nhật. Phép trừ các - Biết trừ các số vào phạm vi số trong 100000 (đặt tính với tính đúng). Bài 1, bài bác 2, 147 phạm vi - Giải bài toán có phép trừ đính với bài xích 3 100000 mối quan hệ giữa km và m. (tr157) - nhận ra được các tờ giấy bạc: 20000 đồng, 50000 đồng, 100000 bài bác 1, bài bác 2, chi phí Việt đồng. 148 bài xích 3, bài xích 4 nam (tr157) - những bước đầu tiên biết đổi tiền. (dòng 1, 2) - Biết có tác dụng tính trên các số với đơn vị chức năng là đồng. - Biết trừ nhẩm những số tròn chục nghìn. Luyện tập Bài 1, bài xích 2, 149 - Biết trừ những số tất cả đến năm chữ số (tr159) bài xích 3, bài bác 4 (a) (có nhớ) cùng giải bài toán có phép trừ. - Biết cộng, trừ những số vào phạm rèn luyện vi 100000. Bài 1, bài xích 2, 150 thông thường - Giải câu hỏi bằng hai phép tính bài xích 3, bài 4 (tr160) và việc rút về 1-1 vị. TUẦN: 31 Ghi chú, bài LỚP tiết Tên bài xích dạy yêu cầu yêu cầu đạt tập đề xuất làm Nhân số có biết cách nhân số tất cả năm chữ thời gian chữ số cùng với số gồm một chữ số (có nhớ bài xích 1, bài xích 2, cha 151 cùng với số có không thực sự hai lần với nhớ không bài bác 3 một chữ số liên tiếp). (tr161) - Biết nhân số có năm chữ số với luyện tập số bao gồm một chữ số. Bài 1, bài xích 2, 152 (tr162) - Biết tính nhẩm, tính cực hiếm của bài xích 3 (b), bài 4 biểu thức. Phân tách số có Biết chia số có năm chữ số mang đến số năm chữ số tất cả một chữ số với trường đúng theo có bài bác 1, bài 2, 153 mang lại số có một lượt chia gồm dư và là phép chia bài bác 3 một chữ số hết. (tr163) phân tách số có Biết chia số gồm năm chữ số cho số bài xích 1, bài xích 2, 154 năm chữ số có một chữ số với trường hợp chia bài 3 (dòng 1, đến số bao gồm có dư. 2) 20một chữ số (tiếp theo) (tr164) - Biết phân tách số bao gồm năm chữ số mang đến số rèn luyện có một chữ số với ngôi trường hợp bài xích 1, bài bác 2, 155 (tr165) thương gồm chữ số 0. Bài 3, bài 4 - Giải bài toán bằng hai phép tính. TUẦN: 32 Ghi chú, bài LỚP máu Tên bài bác dạy yêu cầu bắt buộc đạt tập bắt buộc làm - Biết đặt tính với nhân (chia) số có luyện tập năm chữ số với (cho) số tất cả một bài bác 1, bài bác 2, bố 156 thông thường chữ số.- Biết giải toán gồm phép bài bác 3 (tr165) nhân (chia). Baài toán liên quan đến rút về Biết giải bài xích toán liên quan đến rút bài xích 1, bài bác 2, 157 đơn vị (tiếp về đối kháng vị. Bài 3 theo) (tr166) - Biết giải bài bác toán tương quan đến luyện tập Bài 1, bài 2, 158 rút về đối chọi vị. (tr167) bài bác 3 - Biết tính quý giá của biểu thức số. - Biết giải bài toán tương quan đến rèn luyện rút về đối chọi vị. Bài bác 1, bài 2, 159 (tr167) - Biết lập bảng thống kê lại (theo bài bác 3 (a), bài bác 4 mẫu). Luyện tập - Biết tính cực hiếm của biểu thức số. Bài bác 1, bài bác 3, 160 phổ biến - Biết giải bài toán tương quan đến bài bác 4 (tr168) rút về đối kháng vị. TUẦN: 33 Ghi chú, bài LỚP huyết Tên bài dạy yêu thương cầu nên đạt tập phải làm tập trung vào việc đánh giá:- loài kiến thức, năng lực đọc, viết số gồm năm chữ số.- tìm kiếm số ngay thức thì sau của số có năm chữ số; bố trí 4 số tất cả năm chữ số theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn; bố 161 Kiểm tra triển khai phép cộng, phép trừ những Không. Số bao gồm năm chữ số; nhân số có năm chữ số với số bao gồm một chữ số (có nhớ không liên tiếp); phân tách số tất cả năm chữ số đến số tất cả một chữ số.- Xem đồng hồ và nêu kết quả bằng 21hai giải pháp khác nhau.- Biết giải toán có đến nhị phép tính. - Đọc, viết được số trong phạm vi 100000. Ôn tập những - Viết được số thành tổng các Bài 1, bài bác 2, số mang đến 162 nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược bài xích 3 (a, cột 1 100000 lại. Câu b), bài xích 4 (tr169) - Biết search số còn thiếu trong một dãy số mang đến trước. Ôn tập các - Biết so sánh các số vào phạm vi số cho 100000. Bài xích 1, bài xích 2, 163 100000 - Biết sắp xếp một dãy số theo thứ bài xích 3, bài 5 (tiếp theo) tự tuyệt nhất định. (tr170) Ôn tập bốn phép tính - Biết cộng, trừ, nhân, phân tách trong bài 1, bài 2, 164 trong phạm phạm vi 100000. Bài xích 3 vi 100000 - Biết giải toán bằng hai cách. (tr170) - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, Ôn tập tứ chia (nhẩm, viết). Phép tính - Biết giải bài toán liên quan đến trong phạm bài 1, bài bác 2, 165 rút về 1-1 vị. Vi 100000 bài bác 3, bài bác 4 - Biết kiếm tìm số hạng chưa chắc chắn trong (tiếp theo) phép cộng và kiếm tìm thừa số trong (tr171) phép nhân. TUẦN: 34 Ghi chú, bài bác LỚP tiết Tên bài dạy yêu cầu bắt buộc đạt tập bắt buộc làm Ôn tập tư phép tính - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, bài xích 1, bài 2, trong phạm chia (nhẩm, viết) những số trong ba 166 bài 3, bài bác 4 (cột vi 100000 phạm vi 100000.- Giải được bài 1, 2) (tiếp theo) toán bằng hai phép tính. (tr172) - Biết làm cho tính với những số đo theo Ôn tập về các đơn vị đo đại lượng đang học (độ bài 1, bài xích 2, 167 đại lượng dài, khối lượng, thời gian, chi phí Việt bài xích 3, bài bác 4 (tr172) Nam). - Biết giải các bài toán tương quan 22đến hầu như đại lượng sẽ học. - xác định được góc vuông, trung Ôn tập về điểm của đoạn thẳng. Bài xích 1, bài xích 2, 168 hình học tập - Tính được chu vi hình tam giác, bài bác 3, bài xích 4 (tr174) hình chữ nhật, hình vuông. Ôn tập về Biết tính diện tích các hình chữ hình học bài 1, bài 2, 169 nhật, hình vuông và hình đơn giản và dễ dàng (tiếp theo) bài 3 tạo vì chưng hình chữ nhật, hình vuông. (tr174) Ôn tập về Biết giải việc bằng nhị phép bài 1, bài bác 2, 170 giải toán tính. Bài bác 3 (tr176) TUẦN: 35 Ghi chú, bài bác LỚP ngày tiết Tên bài xích dạy yêu thương cầu đề xuất đạt tập cần làm Ôn tập về - Biết giải câu hỏi bằng nhì phép giải toán tính và bài xích toán liên quan đến rút bài 1, bài bác 2, cha 171 (tiếp theo) về đối kháng vị.- Biết tính quý hiếm của bài bác 3, bài xích 4 (a) (tr176) biểu thức. - Biết đọc, viết những số bao gồm đến năm chữ số. - Biết thực hiện các phép tính luyện tập cộng, trừ, nhân, chia; tính giá bán trị bài bác 1 (a, b, c), 172 tầm thường của biểu thức. Bài bác 2, bài bác 3, bài (tr177) - Biết giải bài xích toán tương quan đến 4, bài 5 rút về đối kháng vị. - Biết xem đồng hồ thời trang (chính xác đến từng phút). - Biết tra cứu số lập tức trước của một số; số lớn số 1 (số bé xíu nhất) trong một tổ 4 số. Rèn luyện Bài 1, bài 2, - Biết thực hiện các phép tính 173 chung bài bác 3, bài bác 4 (a, cộng, trừ, nhân, phân chia và giải bài (tr178) b, c) toán bởi hai phép tính. - Đọc với biết so với số liệu của bảng thống kê đơn giản. - Biết tìm kiếm số ngay tức khắc sau của một số; biết so sánh những số; biết bố trí Bài 1, bài xích 2, Luyện tập một đội nhóm 4 số; biết cộng, trừ, bài 3, bài 4 (a), 174 tầm thường nhân, phân tách với các số gồm đến năm bài 5 (tính một (tr179) chữ số. Cách) - Biết những tháng nào gồm 31 ngày. Biết giải vấn đề có nội dung hình 23học bởi hai phép tính. Tập trung vào bài toán đánh giá: - tìm kiếm số ngay tức thì sau của một vài có tư hoặc năm chữ số. - So sánh những số có bốn hoặc năm chữ số. - triển khai các phép tính cộng, trừ các số có bốn, năm chữ số (có nhớ ko liên tiếp); nhân (chia) số tất cả Kiểm tra tư chữ số với (cho) số tất cả một chữ định kì 175 số (nhân tất cả nhớ ko liên tiếp; Không. (cuối học kì chia hết và chia có dư trong các II) cách chia). - Xem đồng hồ (chính xác đến từng phút), quan hệ giữa một vài đơn vị đo thông dụng. - Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật. - Giải bài xích toán tương quan đến rút về đối kháng vị. 24