Toán lớp 4 phân tách cho số có 2 chữ số học sinh tiếp tục được thiết kế quen với phép tính chia và các bài tập vận dụng của phép chia.Bài học này xeototai.net tiếp tục cung cấp các kiến thức trọng tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số. Bố mẹ vàhọc sinh cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Chia cho số có 2 chữ số

1. Ôn tập giải pháp chia mang đến số có một chữ số

*

Thực hiện tại phép phân chia theo sản phẩm tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân chia được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Bí quyết chia đến số tất cả 2 chữ số

2.1. Lấy một ví dụ 1. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện phép chia theo thiết bị tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

20 phân tách 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép phân chia hết.

Xem thêm: Xem Phim Mối Tình Đầu Của Tôi Tập 40 Vietsub, Mối Tình Đầu Của Tôi Tập 40

2.2. Ví dụ 2. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện nay phép chia theo thiết bị tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhấn xét phép phân tách cho số có 2 chữ số

Những để ý khi triển khai phép phân chia số bao gồm hai chữ số

Phép chia hết là phép chia gồm số dư bằng 0

Phép chia bao gồm dư là phép chia tất cả số dư khác 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn nhỏ dại hơn số chia

3. Ôn tập hàng và lớp trong số trường đoản cú nhiên

*

Hàng đối chọi trăm, hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp đối kháng vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập vận dụng toán lớp 4 phân tách cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tra cứu x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

*

168 chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân tách 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:

*

56 chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia bao gồm số dư

*

205 phân tách 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư

*

228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia bao gồm số dư

*

459 phân chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không chia được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách thì thực hiện thứ tự tự trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập thực hành

5.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính cùng tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tra cứu x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà bác Tư gồm 800 cây nạp năng lượng quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng có bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 chia cho số gồm 2 chữ số, học viên cần phải siêng năng làm bài bác tập để thành thục công việc tính phép chia. Thường xuyên theo dõi xeototai.net để được hỗ trợ thêm những kiến thức hữu dụng nhé.