- Chọn bài bác -Bài 1: Tập phù hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hòa hợp các số từ nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số phần tử của một tập phù hợp. Tập vừa lòng conLuyện tập trang 14Bài 5: Phnghiền cộng cùng phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phxay trừ với phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và thoải mái. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: Chia nhì lũy thừa cùng cơ sốBài 9: Thứ đọng tự tiến hành các phxay tínhBài 10: Tính hóa học phân tách không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: Dấu hiệu phân chia hết đến 2, cho 5Luyện tập trang 39Bài 12: Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 3, mang đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số ngulặng tố. Hợp số. Bảng số nguim tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một vài ra thừa số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước chung và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước thông thường Khủng nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội thông thường nhỏ nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương thơm 1 (Câu hỏi - Bài tập)

Sách giải tân oán 6 Bài 8: Chia nhì lũy thừa thuộc cơ số giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán thù 6 sẽ giúp bạn tập luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng cùng hòa hợp xúc tích, sinh ra năng lực vận dụng kết thức toán học vào cuộc sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán thù 6 Tập 1 Bài 8 trang 29: Ta đã biết 53 . 54 = 57. Hãy suy ra:

57 : 53 = ?; 57 : 54 = ?

Lời giải

Ta có:

57 : 53 = 54

57 : 54 = 53

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 Bài 8 trang 30: Viết thương của nhì lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 712 : 74;

b) x6 : x3 ( x ≠ 0)

c) a4 : a4 (a ≠ 0).

Bạn đang xem: Chia 2 lũy thừa cùng cơ số

Lời giải

Ta có:

a) 712 : 74 = 7(12-4) = 78

b) x6 : x3 = x(6-3) = x3

c) a4 : a4 = a(4-4) = a0

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 Bài 8 trang 30: Viết các số 538; abcd dưới dạng tổng những lũy vượt của 10.

Lời giải

538 = 5 . 100 + 3 . 10 + 8 = 5 . 102 + 3 . 101 + 8 . 100

(abcd) = a . 1000 + b . 100 + c . 10 + d = a . 103 + b . 102 + c . 101 + d . 100

Bài 67 (trang 30 sgk Tân oán 6 Tập 1): Viết hiệu quả mỗi phxay tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 38:34 b) 108:102 c) a6:a (a không giống 0)

Lời giải

a) 38:34 = 38-4 = 34

b) 108:102 = 108-2 = 106

c) Lưu ý: a = a1

a6:a = a6-1 = a5

Bài 68 (trang 30 sgk Toán thù 6 Tập 1): Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị phân tách, tính số phân tách rồi tính thương thơm.


Cách 2: Chia nhì lũy vượt thuộc cơ số rồi tính tác dụng.

a) 210:28 b) 46:43

c) 85:84 d) 74:74

Lời giải

a) Cách 1: 210 = 1024; 28 = 256

⇒ 210 : 28 = 1024 : 256 = 4

Cách 2: 210 : 28 = 210 – 8 = 22 = 4.

b) Cách 1: 46 = 4096; 43 = 64

⇒ 46 : 43 = 4096 : 64 = 64.

Cách 2: 46 : 43 = 46 – 3 = 43 = 64.

c) Cách 1: 85 = 32768; 84 = 4096

⇒ 85 : 84 = 32768 : 4096 = 8

Cách 2: 85 : 84 = 85 – 4 = 81 = 8.

d) Cách 1: 74 = 2401 ⇒ 74 : 74 = 2401 : 2401 = 1.

Cách 2: 74 : 74 = 74 – 4 = 70 = 1.

Bài 68 (trang 30 sgk Tân oán 6 Tập 1): Tính bởi nhì cách:

Cách 1: Tính số bị phân chia, tính số chia rồi tính thương.

Xem thêm: Xe Tải Ben Tự Đổ Chiến Thắng 2 Tấn 2 Cầu, Xe Tải Ben 2 Tấn 2 Cầu Chiến Thắng

Cách 2: Chia nhì lũy quá cùng cơ số rồi tính hiệu quả.

a) 210:28 b) 46:43

c) 85:84 d) 74:74

Lời giải

a) Cách 1: 210 = 1024; 28 = 256

⇒ 210 : 28 = 1024 : 256 = 4

Cách 2: 210 : 28 = 210 – 8 = 22 = 4.

b) Cách 1: 46 = 4096; 43 = 64

⇒ 46 : 43 = 4096 : 64 = 64.

Cách 2: 46 : 43 = 46 – 3 = 43 = 64.

c) Cách 1: 85 = 32768; 84 = 4096

⇒ 85 : 84 = 32768 : 4096 = 8

Cách 2: 85 : 84 = 85 – 4 = 81 = 8.

d) Cách 1: 74 = 2401 ⇒ 74 : 74 = 2401 : 2401 = 1.

Cách 2: 74 : 74 = 74 – 4 = 70 = 1.

Bài 69 (trang 30 sgk Toán thù 6 Tập 1): Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chđọng S (sai) vào ô vuông:

a) 33 . 34 bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55 : 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23 . 42 bằng:86☐65☐27☐26☐

Lời giải

a) 33 . 34 = 33 + 4 = 37.

b) 55 : 5 = 55 – 1 = 54.

c) 23 . 42 = 8 . 16 = 23 . 24 = 23 + 4 = 27.

Vậy ta điền vào các ô trống nhỏng sau:

a) 33 . 34 bằng:

*

b) 55 : 5 bằng:

*

c) 23 . 42 bằng:


*

Bài 70 (trang 30 sgk Toán 6 Tập 1): Viết các số: 987; 2564; dưới dạng tổng những lũy quá của 10.

Lời giải

987 = 900 + 80 + 7

= 9.100 + 8.10 + 7

= 9.102 + 8.101 + 7.100

2564 = 2000 + 500 + 60 + 4

= 2.1000 + 5.100 + 6.10 + 4

= 2.103 + 5.102 + 6.101 + 4.100

= a.10000 + b.1000 + c.100 + d.10 + e

= a.104 + b.103 + c.102 + d.101 + e.100

Bài 71 (trang 30 sgk Toán thù 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên và thoải mái c biết rằng với mọi n ∈ N* ta có:

a) cn = 1; b) cn = 0.

Lời giải

Với những n ∈ N* thì:

a) cn = 1 suy ra c = 1

b) cn = 0 suy ra c = 0

Ghi nhớ: 1n = 1 với 0n = 0

Tập N* là những số tự nhiên và thoải mái khác 0. Nếu n ∈ N thì lúc ấy n hoàn toàn có thể bởi 0 với câu a) sẽ mang đến hiệu quả không giống. Cụ thể là: c0 = 1 suy ra c ∈ N.

Bài 72 (trang 31 sgk Toán 6 Tập 1): Số thiết yếu phương thơm là số bởi bình pmùi hương của một vài tự nhiên và thoải mái (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, …). Mỗi tổng sau tất cả là một số bao gồm phương không?

a) 13 + 23

b) 13 + 23 + 33

c) 13 + 23 + 33 + 43

Lời giải

(SCPhường là viết tắt của số thiết yếu phương)

Ta có: 13 = 1; 23 = 8; 33 = 27; 43 = 64.

● 13 + 23 = 1 + 8 = 9.

Mà 9 = 32 là SCPhường. (vì chưng là bình pmùi hương của 3) bắt buộc 13 + 23 là SCPhường.

● 13 + 23 + 33 = 1 + 8 + 27 = 36.

Mà 36 = 62 là SCPhường. (bởi vì là bình pmùi hương của 6) buộc phải 13 + 23 + 33 là SCP.

● 13 + 23 + 33 + 43 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100.

Mà 100 = 102 là SCP.. (do là bình phương thơm của 10) đề xuất 13 + 23 + 33 + 43 là SCP.

Vậy từng tổng đang đến hầu như là số chủ yếu phương thơm.

Bài 72 (trang 31 sgk Tân oán 6 Tập 1): Số bao gồm phương là số bằng bình phương thơm của một trong những thoải mái và tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, …). Mỗi tổng sau có là một trong những thiết yếu pmùi hương không?

a) 13 + 23

b) 13 + 23 + 33

c) 13 + 23 + 33 + 43

Lời giải

(SCP là viết tắt của số bao gồm phương)

Ta có: 13 = 1; 23 = 8; 33 = 27; 43 = 64.

● 13 + 23 = 1 + 8 = 9.

Mà 9 = 32 là SCPhường (vày là bình pmùi hương của 3) đề xuất 13 + 23 là SCP.

● 13 + 23 + 33 = 1 + 8 + 27 = 36.

Mà 36 = 62 là SCPhường. (bởi là bình phương của 6) cần 13 + 23 + 33 là SCP.

● 13 + 23 + 33 + 43 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100.

Mà 100 = 102 là SCP (vì là bình phương thơm của 10) đề xuất 13 + 23 + 33 + 43 là SCP..

Vậy mỗi tổng sẽ đến hồ hết là số bao gồm phương thơm.


*

- Chọn bài bác -Bài 1: Tập thích hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập phù hợp những số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập phù hợp. Tập vừa lòng conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phnghiền nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phnghiền trừ và phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy vượt cùng với số nón tự nhiên và thoải mái. Nhân nhị lũy quá cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: Chia nhị lũy thừa cùng cơ sốBài 9: Thứ trường đoản cú triển khai các phép tínhBài 10: Tính chất phân chia hết của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: Dấu hiệu chia không còn mang đến 2, đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: Dấu hiệu chia không còn đến 3, đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguim tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một trong những ra vượt số nguim tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước chung và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước thông thường to nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội thông thường nhỏ dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương thơm 1 (Câu hỏi - Bài tập)
Bài tiếp