cài đặt Bộ câu hỏi Rung chuông quà lớp 9 - câu hỏi ôn thi Rung chuông tiến thưởng lớp 9 gồm đáp án 4 65 0
Bộ câu hỏi ôn thi rung chuông quà khối 6 có đáp án » tư liệu miễn mức giá cho Giáo viên, học sinh. 5 42 0
Câu 17: con vật nào sau đây vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước.. Trường của chúng em rất lớn và đẹp. (1)CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 2 Câu 1: Chữ bảng chữ chữ nào? Đáp án: A Câu 2: Số lớn có chữ số số nào? A 98 B 99 C 100 Đáp án: B 99 Câu 3: bé cua bao gồm càng? Đáp án: 2 Câu 4: Ông bảo vệ trường em thương hiệu …… Đáp án: Tài Câu 5: loài vật có vịi dài gì? Đáp án: Voi Câu 6: hà nội thủ đô nước ta gì? A Đà nẵng B tp. Hà nội C hải phòng Đáp án: B Hà Nội Câu 7: Một năm bắt đầu mùa nào? A Mùa xuân B mùa thu C ngày đông Đáp án: A Mùa xuân Câu 8: về tối gọi … giờ? Đáp án: 19 giờ Câu 9: Em thao tác nhà giúp chị em có bạn đến rủ chơi, em có tác dụng gì? A Em nhờ bà bầu làm giúp đùa với chúng ta B Bỏ việc không làm chơi với chúng ta C Bảo các bạn đợi, làm dứt việc nghịch với các bạn Đáp án: C Câu 10: Đèn biểu hiện giao thơng có màu? A màu B color C màu Đáp án: B màu (2)Đáp án: B có tác dụng tập Câu 11: Củ su hào phần su hào? Đáp án: Thân Câu 12: Điền tên loài chim vào nơi chấm câu thành ngữ: “Nhanh …….” Đáp án: Cắt Câu 13: bà mẹ mẹ em em gọi gì? Đáp án: Bà ngoại Câu 14: trong hát “Cộc, cách, tùng , cheng” “cheng” giờ kêu nhạc ráng nào? A Sênh B Thanh la C Mõ D Trống Đáp án: B Thanh la Câu 15: mỗi ô tơ có bánh xe Hỏi tơ gồm bánh xe? Đáp án: trăng tròn bánh xe Câu 16: khi vẽ cờ tổ quốc, em đề xuất màu nào? A Xanh, đỏ B Đỏ, vàng C, hồng, vàng Đáp án: B đỏ, vàng Câu 17: con vật vừa sống cạn vừa sinh sống nước? A Cá cảnh B Cá voi C ếch Đáp án: C ếch Câu 18: mon năm 2018 bao gồm ngày? Đáp án: 31 ngày Câu 19: Câu sau thuộc kiểu câu “Ai gì?” A bọn chúng em học sinh lớp B Trường chúng em rộng đẹp mắt C Chim hót líu lô sân trường Đáp án: A Câu 20: Ăn lừ đừ nhai kỹ hữu ích gì? A không bị sâu B cung cấp vitamin cho thể C kiêng bị nghẹn, hóc, thức nạp năng lượng nghiền nát tốt Đáp án: C (3)A mến yêu B Kính cận C kính mát Đáp án: A.Kính yêu Câu 22: Số tức thời sau số nhỏ tuổi có chữ số số nào? Đáp án: 101 Câu 23: Ngày 20/10 ngày nhà giáo vn hay sai: Đáp án: Sai Câu 24: trường em có tất lớp? A 15 lớp B 16 lớp C 17 lớp Đáp án: C 17 lớp Câu 25: tên gọi thành phần phép nhân là: A Số hạng, số hạng, tổng B Số bị trừ, số trừ, hiệu C.Thừa số, quá số, tích Đáp án: C thừa số, thừa số, tích Câu 26: Ngồi học tập tư tác động gì? A có tác dụng em bị cận thị B làm em bị cong vẹo xương cột sống C.Cả A B Đáp án: C Câu 27: sản phẩm bảy tuần ngày 24 tháng Vậy nhà nhật tuần sau ngày mấy? A Ngày 31 mon B tháng ngày C ngày tháng Đáp án: B ngày tháng 4 Câu 28: gồm trống con gà mái Hỏi tất cả tất đơi chân? Đáp án: 11 đơi chân Câu 29: học viên lớp ngồi sau xe thiết bị không đề xuất đội mũ bảo hiểm hay sai? Đáp án: Sai Câu 30: khẩu ca sau dúng trường hơp: bạn sơ ý có tác dụng rây mực vào em? A mình cảm ơn chúng ta B Xin lỗi bạn, lỡ tay C các bạn có ảm đạm khơng Đáp án: B.Xin lỗi bạn, lỡ tay (4)Đáp án: đuôi Câu 32: Câu nói: “đi tớ vừa mái chèo, vừa bánh lái đấy! các bạn xem này.” Là câu nói của nhân trang bị ( trích tập phát âm lớp 2) Câu 33: Điền vào vị trí trống: “Công núi thái đánh