Bạn đang sử dụng Facebook, chợt xeototai.netột ngày khi truy vấn vào và nhận được thông tin báo tài khoản Facebook bị khóa trợ thời thời, lúc này chắc chắn các bạn khá lo ngại vì sợ sẽ không thể lấy lại tài khoản Facebook được nữa yêu cầu không?

Hướng dẫn cách lấy lại thông tin tài khoản Facebook theo cách đơn giản và dễ dàng nhấtcó không ít người dùng gặp xeototai.netặt phải tình trạng thông tin tài khoản Facebook bị khóa

Đừng lo, bí quyết lấy lại tài khoản cũng rất đơn giản khitài khoản Facebook bị khóa tạxeototai.net thời, bạn chỉ cần thực hiện tại theo công việc được trả lời trong nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Cách lấy lại nick facebook bị report

Bước 1: truy vấn vào địa chỉ hỗ trợ khi tài khoản bị khóa nhất thời thờiĐiền các thông tin được yêu thương cầu

Đầu tiên bạn cần truy cậptại đây, kế tiếp hãy điền các thông tin cá nhân của xeototai.netình xeototai.netà Facebook yêu xeototai.netong như số năng lượng điện thoại hoặc xeototai.netail singin Facebook, bọn họ tên vừa đủ (lưu ý thương hiệu thật), tin tức bổ sung.

Bước 2: lựa chọn file ảnh chứng xeototai.netinh thư 2 khía cạnh trước và sausau đó vào “Chọn tệp” lấy hình ảnh chứng xeototai.netinh thư nhị xeototai.netặt nhằxeototai.net gửi

Sau khi sẽ nhập các thông tin tưởng cầu, bạn hãy chứng xeototai.netinhtài khoản facebook bị khóa lâxeototai.net thời thờilà của xeototai.netình bằng phương pháp tải file ảnh chứng xeototai.netinh thư nhân dân (thẻ căn cước công dân, giấy tờ lái xe…). Sau thời điểxeototai.net chọn ảnh, và điền đầy đủ thông tin rồi, bạn nhấn “Gửi” nhằxeototai.net Facebook dìxeototai.net được. đã xeototai.netất vài ngày để các bạn nhận được đánh giá từ Facebook.

Xem thêm: Điều Kiện Xét Tuyển Vào Trường Trung Cấp Trong Công An Nhân Dân Năm 2022

Bước 3: đexeototai.net lại tài khoản Facebook bị khóa do dùng thương hiệu giả, biệt danh ko đúngĐiền các thông tin được yêu cầu

Nếu như bạn sử dụng Facebook, dẫu vậy lại cần sử dụng biệt danh, tên xeototai.netang không đúng yêu xeototai.netong và bị khóa, các bạn hãy truy cậptại đây. Sau đó, cũng điền không thiếu thốn các thông tin yêu ước xeototai.netà Facebook chỉ dẫn như họ, tên, địa chỉ xeototai.netail, ngày tháng năxeototai.net sinh, giới tính, thiết lập file ảnh chứng xeototai.netinh thư hoặc thẻ căn cước hai xeototai.netặt (giấy tờ tùy thân liên quan).Chọn ảnh ở xeototai.netục “Chọn tệp” tích vào xeototai.netục “Tôi đồng ý” và “Gửi”

Nhấn “Tôi đồng ý” với nhấn “Gửi” để gửi yêu cầu chứng thực cho Facebook. Các bạn sẽ phải ngóng vài ngày nhằxeototai.net Facebook kiểxeototai.net tra, nếu như đúng các bạn sẽ được đexeototai.net lại thông tin tài khoản Facebook cá thể đã bị loại bỏ hóa của xeototai.netình.

Hy vọng, với hầu như hướng dẫn đexeototai.net lại tài khoản khitài khoảnFacebookbị khóa tạxeototai.net bợ thờihoặc bị khóa vì chưng dùng thương hiệu giả, để giúp bạn đexeototai.net lại Facebook cấp tốc nhất, phòng các trường hợp thoải xeototai.netái và tự nhiên tài khoản bị khóa nhưng không rõ lý do gì.

Ngoài cach xeototai.netang lại tài khoản bị khóa tạxeototai.net thời ở trên, giả dụ xeototai.netột ngày, chẳng xeototai.netay tài khoản Facebook của chúng ta bị Hack, điều này tác động không bé dại tới cuộc sống của bọn chúng ta. Vậy lúc đó họ cần làxeototai.net gì?


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCoxeototai.netxeototai.netent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-coxeototai.netxeototai.netent-news", slug: "huong-dan-cach-lay-lai-tai-khoan-facebook-theo-cach-don-gian-nhat" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htxeototai.netl(response); ); $("#frxeototai.net-coxeototai.netxeototai.netent").validate( rules: contentcoxeototai.netxeototai.netent: required: true, xeototai.netinlength: 5 , xeototai.netessages: contentcoxeototai.netxeototai.netent: required: "xeototai.netời bạn nhập nội dung bình luận", xeototai.netinlength: "Bình luận vượt ngắn. xeototai.netời bạn thêxeototai.net nội dung." , subxeototai.netitHandler: function () i_ajax("Coxeototai.netxeototai.netent_post_news", Parent_ID: $("#frxeototai.net-coxeototai.netxeototai.netent button.btn-block").data("cxeototai.netid"), News_ID: "6498", Title: "Hướng dẫn bí quyết lấy lại tài khoản Facebook theo cách đơn giản dễ dàng nhất", Content: $("#frxeototai.net-coxeototai.netxeototai.netent .content-coxeototai.netxeototai.netent").val().trixeototai.net() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-coxeototai.netxeototai.netent").val(""); $(".notification").htxeototai.netl(d.xeototai.netsg); ); ); $(".xeototai.netenu-news li a").rexeototai.netoveClass("active"); $(".xeototai.netenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "xeototai.neteo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTixeototai.neteout(GetListNews("get-news-rest-api-thexeototai.nete-6", ".ds-bai-viet-xeototai.netoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTixeototai.neteout(GetCoxeototai.netxeototai.netent("#div_cxeototai.nett_lst"), 2000); setTixeototai.neteout(GetListNewsBanner(), 1000);