quý khách hàng đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu.

Bạn đang xem: Cách bấm máy tính sin cos tan

Xem và mua ngay lập tức bạn dạng rất đầy đủ của tài liệu tại phía trên (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: Cách tính sin cos sử dụng máy tính

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu phải đạt:• Hiểu được tác dụng của sản phẩm tính .• Sử dụng nhuần nhuyễn máy tính FX-500 để tra cứu TSLG cùng góc II/.Pmùi hương tiện thể dạy học tập :Máy tính FX-500 , FX-570 tuyệt FX-220III/Pmùi hương pháp dạy học:Đặt sự việc xử lý vấn đềIV/.Tiến trình hoạt động bên trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài xích cũ: Cho nhì góc phú nhau α với β.Nêu các phương pháp vẽ một tam giác vuông ABC tất cả Bˆ=α cùng Cˆ=β.Nêu các hệ thức thân các tỉ con số giác của α với β.3) Giảng bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu bí quyết thiết đặt chế độ nhằm tính toán tỉ số lượng giác – Dùng thứ nhằm tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: Hướng dẫn thao tác làm việc vật dụng để – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp theo dõi và quan sát cùng thừa nhận xét – học viên lắng tai với triển khai theo hưởng thụ của Gv – Cả lớp thuộc làm cho → 2 HS đứng tại địa điểm trình diễn cách bấm phím và nêu công dụng → Cả lớp dìm xét a) Tìm tỉ con số giác của một góc nhọn mang đến trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → công dụng 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → tác dụng 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → tác dụng 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → công dụng 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) Tìm số đo của góc nhọn lúc biết tỉ con số giác của góc đó:tra cứu số đo góc nhọn lúc biết trước tỉ số lượng giác  Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) gợi ý học sinh ấn phím  Chú ý: Phím SHIFTkết hợp với các phím 1 1 1sin , cos , tan− − − để search số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α→ nhằm tìm số đo góc lúc biết cosin cùng tang những em triển khai tương tự như như ví dụ trên  Gv nêu ví dụ 4 b,c nhằm học viên thực hiện – Trường phù hợp để search số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta cần gửi thành bài xích toán: tìm kiếm góc nhọn x khi biết tg x lúc đótg x được tính là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) lý giải học sinh ấn phím nhằm tìm→ cả lớp nhấn xét – HS bàn bạc theo 8 nhóm → đại diện thay mặt từng nhóm trình bày một câu → cả lớp dấn xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ hiệu quả x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) lấy một ví dụ 5: Tìm góc nhọn x (làm cho tròn mang đến phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT rã SHIFT−←

– Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn mang lại phút: x ≈ 20°30’* CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT rã .

Xem thêm: Sản Dịch Sau Sinh 2 Tháng Vẫn Ra Máu Kéo Dài Sau Sinh, Ra Máu Kéo Dài Sau Sinh

x− −SHIFT'''←=°- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn đến phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) Ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin− SHIFT ←- Màn hình hiện: 16°28’30,66’’- Làm tròn mang lại phút: x ≈ 16°29’- Làm tròn cho độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (làm cho tròn đến phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài xích tập 2  Làm bài tập 3 – Gv từng trải học sinh nêu bí quyết nhập phím với tác dụng c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) Có góc x như thế nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (bởi sin x ≤ 1) b) Không (bởi vì cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) Dùng lắp thêm để tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học tập sống nhà: BT đôi mươi trang 84.IV/.Rút ít kinh nghiệm: