1Làm chấm dứt biết đáp án, cách thức giải chi tiết.2Học sinh hoàn toàn có thể hỏi và đàm phán lại nếu không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và chú ý lại những chú ý4Biết nhược điểm và có hướng giải pháp cải thiện

Trong các biểu thức sau đây, biểu thức làm sao đúngvới ngôn từ của định biện pháp phóng xạ? (với m0là trọng lượng của hóa học phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t, $lambda $ là hằng số phóng xạ).

Bạn đang xem: Bài tập phóng xạ có lời giải


Chất Iốt phóng xạ (_53^131)I sử dụng trong y tế có chu kỳ luân hồi bán chảy 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần lễ còn bao nhiêu?


Một hóa học phóng xạ lúc đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại 1 phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số phân tử nhân còn sót lại chưa phân chảy của hóa học phóng xạ kia là:


Một hóa học phóng xạ có chu kỳ luân hồi bán rã là 3,8 ngày. Sau thời hạn 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng hóa học phóng xạ còn sót lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?


(^22Na)phân tan với chu kì T = 2,6 năm. Khối lượng ban đầu là m0. Sau hai năm lượng (^22Na)phân rã bao nhiêu %?


Tính số phân tử nhân bị phân chảy sau 1s trong 1g Rađi (^226)Ra . Cho thấy chu kỳ cung cấp rã của (^226)Ra là 1580 năm. Số Avôgađrô là NA= 6,02.1023mol-1.

Xem thêm: Hd Sinh Vien Lam Tinh Xxx Videos, Lần Đầu Làm Chuyện Ấy… Của Chàng Sinh Viên Ttu


Pôlôni (^210Po) là 1 trong chất phóng xạ có chu kì phân phối rã (140) ngày đêm. Phân tử nhân pôlôni phóng xạ sẽ biến thành hạt nhân chì ((^206Pb)) và dĩ nhiên một phân tử a. Thuở đầu có (42 mg) hóa học phóng xạ pôlôni. Khối lượng chì ra đời sau (280) hôm mai là:


Đồng vị(_11^24)Na là hóa học phóng xạ β-tạo thành hạt nhân magiê( (_12^24)Mg). Ban đầu có 12gam Na cùng chu kì chào bán rã là 15 giờ. Sau 45 h thì trọng lượng Mg tạo thành là :


Phương trình phóng xạ của Pôlôni có dạng:(_84^210Po)( o _Z^APb + alpha ).Cho chu kỳ luân hồi bán tung của Pôlôni T=138 ngày. Khối lượng thuở đầu m0=1g. Hỏi sau bao lâu cân nặng Pôlôni chỉ với 0,707g?


Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm thì còn sót lại 1/16 khối lượng ban sơ của nó. Chu kì chào bán rã của hóa học đó là


Một đồng vị phóng xạ gồm chu kì chào bán rã T. Cứ sau một khoảng thời hạn bằng từng nào thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng bố lần số hạt nhân sót lại của đồng vị ấy


(_11^24Na)là hóa học phóng xạ (eta ^ - )với chu kỳ bán chảy 15 giờ. Thuở đầu có một lượng (_11^24Na)thì sau đó 1 khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%?


Một lượng hóa học phóng xạ (_86^222Rn)ban đầu có trọng lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ bớt 93,75%. Chu kỳ luân hồi bán chảy của Rn là:


Hạt nhân A (có cân nặng mA) đứng im phóng xạ thành hạt B (có cân nặng mB) với C (có cân nặng mC) theo phương trình (A o B + C). Nếu như phản ứng tỏa tích điện ∆E thì cồn năng của B là:


Hạt nhân (A) sẽ đứng yên thì phân tung thành hạt nhân (B) có khối lượng (m_B)và hạt $alpha $ có trọng lượng (m_alpha). Tỉ số giữa hễ năng của hạt $alpha $ và đụng năng của phân tử nhân (B) ngay lập tức sau phân tung bằng:


Chất phóng xạ (_84^210Po)phát ra tia αvà biến đổi thành (_82^206Pb). Biết khối lượng các hạt là mPb= 205,9744u, mPo= 209,9828u, mα= 4,0026u. đưa sử phân tử nhân mẹ ban sơ đứng yên cùng sự phân rã không phát ra tia γthì rượu cồn năng của phân tử nhân con là:


Một hạt nhân X, thuở đầu đứng yên, phóng xạ αvà trở thành hạt nhân Y. Biết hạt nhân X gồm số khối là A, hạt αphát ra tốc độ v. Lấy cân nặng của phân tử nhân bằng số khối của chính nó tính theo đơn vị u. Tốc độ của phân tử nhân Y bằng:


(_92^235U + _0^1n o _42^95Mo + _57^139La + 2_0^1n + 7e^ - ) là 1 trong những phản ứng phân hạch của Urani 235. Biết cân nặng hạt nhân : (m_U = m 234,99 m u) ; (m_Mo = m 94,88 m u) ;(m_La = m 138,87 m u) ;(m_n = m 1,0087 m u). Mang đến năng suất toả nhiệt độ của xăng là (46.10^6J/kg). Trọng lượng xăng phải dùng để rất có thể toả tích điện tương đương với 1 gam U phân hạch ? mang (1uc^2 = 931MeV)


Hiện nay trong quặng vạn vật thiên nhiên có cất cả (_92^238U)(_92^235U)theo tỉ lệ nguyên tử là 140 :1. đưa sử ở thời khắc tạo thành Trái Đất, tỷ lệ trên là 1:1. Hãy tính tuổi của Trái Đất. Biết chu kỳ bán tung của (_92^238U)là 4,5.109năm, (_92^235U)có chu kỳ bán tan 7,13.108năm.


Trong chống thí nghiệm, fan ta tiến hành khẳng định chu kì buôn bán rã (T) của một hóa học phóng xạ bằng phương pháp dùng sản phẩm công nghệ đếm xung để đo tỉ lệ giữa số hạt bị phân tan ( mDelta N) cùng số hạt lúc đầu ( mN_ m0 m.) Dựa vào công dụng thực nghiệm đo được trên đồ thị hãy tính chu kì bán rã của chất phóng xạ này?


*

Hạt nhân Poloni (left( _84^210Po ight)) đứng lặng phát ra tia anpha và trở thành hạt nhân chì Pb. đến (m_Po = 209,9828u) , (m_alpha = 4,0026u), (m_Pb = 205,9744u). Vận tốc của phân tử nhân chì phóng ra bằng


Coban (_27^60Co) là hóa học phóng xạ gồm chu kì chào bán rã T = 5,33 năm. Ban sơ có 1000g co thì sau 10,66 năm số nguyên tử coban còn tại là?


Chất phóng xạ pôlôni (_84^210Po) tất cả chu kì buôn bán rã 138 ngày. Ban sơ có một mẫu tất cả N0 phân tử nhân pôlôni (_84^210Po). Sau bao thọ (kể từ cơ hội ban đầu), số phân tử nhân (_84^210Po) bị phân tung là (dfrac78N_0)?


trong điều trị căn bệnh ung thư, người bị bệnh được chiếu xạ với một liều khẳng định nào đó xuất phát điểm từ 1 nguồn phóng xạ. Biết mối cung cấp có chu kỳ luân hồi bán chảy là 4 năm. Lúc nguồn được sử dụng lần đầu thì thời gian cho 1 liều xạ là 10 phút. Hỏi sau 2 năm thời gian cho một liều xạ là từng nào phút:


Gọi (N_0) là số hạt nhân phóng xạ ban đầu (left( t = 0 ight)) với (Delta N) là số hạt nhân đã phóng xạ sau thời gian (t). Đồ thị nào dưới đây biểu thị sự biến thiên của (Delta N) theo thời gian?

*


những tế bào ung thư dễ bị tổn yêu thương dưới chức năng của tia X hoặc tia gamma hơn các tế bào khỏe mạnh. Tuy nhiên ngày hiện nay đã có những máy vận tốc tuyến tính nỗ lực thế, dẫu vậy trước kia nguồn tiêu chuẩn chỉnh để khám chữa là phóng xạ (^60Co). Đồng vị này phân rã (eta ) thành (^60Ni) ở trạng thái kích thích, tuy vậy (^60Ni) ngay kế tiếp trở về trạng thái cơ bạn dạng và phát ra hai photon gamma, mỗi photon có năng lượng xấp xỉ 1,2 MeV. Biết rằng chu kì phân phối rã của phân rã (eta ) là 5,27 năm. Xác định số hạt nhân (^60Co) xuất hiện trong nguồn 6000 Ci thường được dùng trong các bệnh viện.


phân tử nhân (_92^234U) đã đứng lặng thì phân rã phóng xạ ra hạt(alpha ). Thực nghiệm đo được hễ năng của phân tử (alpha ) bằng 12,89 MeV. Sự rơi lệch giữa giá bán trị tính toán và quý giá đo được đã lý giải bằng vấn đề phát ra bức xạ (gamma ) cùng hay với phân tử (alpha ) trong quy trình phân rã (_92^234U). Trọng lượng hạt nhân (_92^234U), (_90^230Th) cùng hạt (alpha ) lần lượt bằng 233,9904u: 229,9737u và 4,0015lu. Hiểu được hằng số Planck, vận tốc ánh sáng trong chân không cùng điện tích nguyên tố có giá trị lần lượt bởi (6,625.10^ - 34J.s;,3.10^8m/s)và (1,6.10^ - 19C). Cho thấy lu=931,5 (MeV/c^2). Cách sóng của phản xạ (gamma ) phát ra là: