ghi nhớ em những nhưng chẳng nói Nói ra nhiều cũng vậy thôi Ôi đớn đau đã nhiều rồi Một lời thêm càng bi ai thêm Còn hứa hẹn gì? Biết bao lần em vẫn hứa hẹn cho nhiều rồi lại quên Anh công bố ai bây chừ Ngày còn đây người còn đây cuộc sống đời thường nào hóng Này em hỡi tuyến phố em đi đó con đường em theo đó Sẽ đưa em sang đâu Mưa bên chồng, bao gồm làm em khóc, tất cả làm em nhớ hầu hết khi mình mặn nồng. Này em hỡi tuyến đường em đi đó, tuyến đường em từ đó Đúng tuyệt sao em? cách nhau rồi Thiên con đường thôi lỡ mang đến thần tiên chấp cánh Xót đau người tình say đắm Suốt con đường ai dìu lối Hãy yêu không ít người em tôi Xin gửi em Một lời chào, một lời thương, một lời yêu thương Lần ở đầu cuối

Bạn đang xem: Bài không tên cuối cùng vũ khanh


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Màng Trinh Còn Hay Rách ❤️ 100% Chính Xác, Những Cách Nhận Biết Màng Trinh Còn Hay Rách

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.