Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (3.14 MB, 24 trang )


Bạn đang xem: Bài hát ngôi nhà của chúng ta

Gi¸o viªn: Lương Th tị ửuTr êng trung học cơ sở Thanh Dương Bµi 7. TiÕt 26Häc h¸t: Ng«i nhµ cña nệm taNh¹c vµ lêi: H×nh Ph íc Liªn Thø 2 ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 I. Học hát: Ngôi nhà của chúng taNhạc với lời: Hình Ph ớc Liên1.Tìm hiểu bàia.Tác giả- Nhạc sĩ Hình Ph ớc Liên - sinh vào năm 1954 trên Ninh Hòa, Khánh Hòa.- Ông chế tạo âm nhạc từ thời điểm năm 1972, đang viết nhiều ca khúc có giá trị mang lại thiếu nhi và ng ời lớn. B. Tác phẩm:Bài hát viết ngơi nghỉ nhịp nào? Em hãy xác
định giọng của bài bác hát?24 - bài xích hát đ ợc viết sinh sống nhịp . Bài hát đ ợc viết ngơi nghỉ nhịp . - Giọng của bài: giọng La thứ.- Giọng của bài: giọng La thứ. bài bác hát có cấu tạo mấy đoạn? Em hãy phân tách câu vào đoạn?- bài bác hát có kết cấu 3 đoạn:Bài hát có cấu tạo 3 đoạn: a - b - a.a - b - a.- Đoạn a cùng a: từng đoạn tất cả 2 Đoạn a cùng a: mỗi đoạn gồm 2

Xem thêm: Cristiano Ronaldo : Tin Tức, Video, Hình Ảnh Cr7 Mới Nhất, Cristiano Ronaldo

câu.câu.- Đoạn b: (2 lời ca), từng lời tất cả 6 Đoạn b: (2 lời ca), từng lời bao gồm 6 câu.câu.Bài hát thực hiện những kí hiệu nhạc lí nào?-Bài hát có sử dụng dấu nối, bài hát có áp dụng dấu nối, dấu lặng đơn, vết nhắc lại, lốt lặng đơn, vết nhắc lại, khung cầm đổi.khung vậy đổi. B. Tác phẩm:- Nội dung: bài hát gợi lên - Nội dung: bài xích hát gợi lên một bức tranh thiên nhiên một bức tranh vạn vật thiên nhiên đẹp, sinh động. Khu vực hàng đẹp, sinh động. Nơi hàng trăm ngàn triệu ng ời sinh sống trong ngàn triệu ng ời sinh sống trong tình đoàn kết, thân ái, tình
tình đoàn kết, thân ái, tình thân th ơng không tồn tại hận thù, yêu th ơng không tồn tại hận thù, không có chiến tranh.không tất cả chiến tranh.Em hãy nêu văn bản của bài hát? Nh ngNh ng Ngôi nhà tầm thường của họ là trái đất màu xanh da trời bao la. Ngôi nhà tầm thường của chúngNh ng ta là trái đất màu xanh da trời hiền hoà. mặt trời lên cho ta nắng nóng mai. Và đại dương Nụ c ời t ơi trên môi bọn chúng ta. Cùng bài luôn ngân nga sóng reo. Chiếc sông white cánh rừng xanh dệt buộc phải những bức ảnh đẹp ca bên nhau hát lên. Tình thân ái nối vòng tay nhằm trái đất ấm trong tình xinh. Hạt s ơng xinh xinh trên cánh hoa. Một giọng chim xanh ngắt thiết tha. Ngọn lửa th ơng. Khía cạnh trời trên cao luôn sáng trong. Cùng biển luôn ngân nga hát ca. Tình thân ấm hòn sỏi bé đều nh ước ao hát bình thường một lời. Nơi ở ái của họ là hoa quý góp mang lại v ờn đời. Ngôi nhà chung của họ là trái đất màu xanh bao la. Ngôi nhà phổ biến của họ là trái đất màu xanh lá cây bao la. Vừa phải. 2. Häc h¸t2
Em hãy rước ví dụ một vài bài bác hát viết về vấn đề hoà bình và tình hữu nghị cụ giới?5. Bài hát bọn chúng em buộc phải hoà bình ( Hoàng Long - Hoàng lân )1. Bài bác hát giờ chuông và ngọn cờ ( Phạm Tuyên )2. Bài bác hát Năm 2000 của chúng em ( Hình Ph ớc Liên )3. Bài bác hát giờ đồng hồ hát bạn bè mình (Lê Hoàng Minh )4. Bài bác hát thiếu thốn nhi vậy giới lễ hội ( L u Hữu Ph ớc )3 sinh hoạt quê h ơng em ng ời dân đã bao gồm việc làm gì ch a đảm bảo an toàn môi tr ờng. Em phải làm gì để môi tr ờng luôn xanh- sạch- đẹp?4 1. Học thuộc bài hát .Ngôi nhà của chúng ta. Bọn hiện bài xích ở các hiệ tượng hát lĩnh x ớng, hát bè bạn và hát đối đáp.2. Làm bài xích tập 1 và 2 SGK trang 54.3. Xem tr ớc nội dung bài xích 7- máu 27.III. Bài xích tập về nhà.