Tiệm game, cửa hàng net buộc phải cách trường học tập 200m

Tổng diện tích những phòng máy đề xuất tối thiểu 50m2 tại các quanh vùng đô thị một số loại đặc biệt, đô thị các loại I, nhiều loại II, loại III; tối thiểu 40m2 tại các đô thị loại IV, một số loại V và về tối thiểu 30m2 trên các khu vực khác.

Bạn đang xem: 72/2013/nđ-cp

Bên cạnh đó, địa điểm cũng phải thỏa mãn nhu cầu các đk về hải dương hiệu, ánh sáng, phóng cháy chữa cháy, lệ phí… theo phương tiện tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP. Nghị định 72 sẽ sửa chữa thay thế các giải pháp tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ----------------

Số: 72/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 mon 07 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ internet VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

Căn cứ hình thức tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ chế độ viễn thông ngày 23tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật công nghệ thông tinngày 29 mon 6 năm 2006;

Căn cứ Luật báo chí truyền thông ngày 28 tháng12 năm 1989, lao lý sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều của Luật báo mạng ngày 12 mon 6năm 1999;

Căn cứ công cụ xuất bạn dạng ngày trăng tròn tháng11 năm 2012;

Theo đề xuất của bộ trưởng BộThông tin cùng Truyền thông;

Chính phủ phát hành Nghị định quảnlý, cung cấp, sử dụng dịch vụ thương mại Internet và thông tin trên mạng,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh

Nghị định này quy định cụ thể việcquản lý, cung cấp, sử dụng thương mại dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò đùa điệntử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an toàn thông tin; quyền cùng nghĩa vụcủa tổ chức, cá thể tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ thương mại Internet,thông tin bên trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin vàan ninh thông tin.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng so với tổ chức,cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước bên cạnh trực tiếp thâm nhập hoặc bao gồm liênquan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ thương mại Internet, tin tức trên mạng,trò đùa điện tử bên trên mạng, bảo đảm bình yên thông tin và bình yên thông tin.

Điều 3. Giảithích trường đoản cú ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dướiđây được phát âm như sau:

1. Mạng là khái niệm chung dùng để làm chỉmạng viễn thông (cố định, di động, Internet), mạng laptop (WAN, LAN).

2. Dịch vụ Internet là một loại hìnhdịch vụ viễn thông, bao hàm dịch vụ tróc nã nhập internet và thương mại & dịch vụ kết nối Internet:

a) thương mại & dịch vụ truy nhập mạng internet là dịchvụ cung cấp cho người sử dụng Internet khả năng truy nhập mang đến Internet;

b) dịch vụ thương mại kết nối internet là dịch vụcung cấp cho khách hàng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, doanh nghiệpcung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông kĩ năng kết nối với nhau để gửi tảilưu lượng Internet.

3. Trạm trung đưa Internet là mộthệ thống thứ viễn thông được một nhóm chức hoặc doanh nghiệp tùy chỉnh đểcung cấp dịch vụ kết nối Internet.

4. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internetlà doanh nghiệp lớn viễn thông cung ứng dịch vụ Internet cơ chế tại Khoản 2 Điềunày.

5. Đại lý internet là tổ chức, cánhân hỗ trợ dịch vụ tróc nã nhập Internet cho tất cả những người sử dụng Internet thông qua hợpđồng cửa hàng đại lý Internet cam kết với doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ tầm nã nhập internet đểhưởng huê hồng hoặc bán lại thương mại & dịch vụ truy nhập Internet nhằm hưởng chênh lệch giá.

6. Điểm truy vấn nhập mạng internet công cộngbao gồm:

a) Địa điểm mà đại lý Internet đượcquyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ;

b) Điểm truy nã nhập mạng internet công cộngcủa doanh nghiệp lớn là vị trí mà đơn vị thành viên hoặc cá nhân đại diện chodoanh nghiệp cung ứng dịch vụ tróc nã nhập internet trực tiếp cai quản để cung cấpdịch vụ truy vấn nhập Internet cho người sử dụng Internet;

c) Điểm truy nã nhập mạng internet công cộngtại khách hàng sạn, công ty hàng, sảnh bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộngkhác là vị trí mà tổ chức, cá thể được quyền thực hiện hợp pháp để hỗ trợ dịchvụ truy nã nhập Internet cho người sử dụng Internet.

7. Người tiêu dùng Internet là tổ chức, cá nhân giao phối hợp đồng sử dụng thương mại dịch vụ với doanh nghiệpcung cấp thương mại & dịch vụ truy nhập internet hoặc điểm tầm nã nhập Internet công cộng để sửdụng các ứng dụng và thương mại & dịch vụ trên Internet.

8. Tài nguyên internet là tập phù hợp tênvà số trực thuộc quyền cai quản của Việt Nam, bao gồm:

a) thương hiệu miền tổ quốc Việt nam giới “.vn”,các tên miền khác liên quan đến quyền lợi giang sơn ViệtNam; địa chỉ cửa hàng Internet, số hiệu mạng, những tên và số không giống được các tổ chức quốc tếphân bửa cho việt nam thông qua Trung vai trung phong Internet vn (VNNIC);

b) tên miền quốc tế, địa chỉInternet, số hiệu mạng, tên và số không giống được tổ chức triển khai quốc tế phân chia cho tổ chức,cá nhân tại Việt Nam.

9. Thương mại dịch vụ trò nghịch điện tử trên mạng(gọi tắt là dịch vụ trò đùa điện tử) là vấn đề cung cấp cho người chơi khả năngtruy nhập vào mạng và chơi những trò chơi điện tử trên mạng.

10. Doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ tròchơi điện tử trên mạng (gọi tắt là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trò chơi điệntử) là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt nam giới cungcấp dịch vụ thương mại trò nghịch điện tử trải qua việc cấu hình thiết lập hệ thống thiết bị với sử dụnghợp pháp phần mềm trò nghịch điện tử.

11. Điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử chỗ đông người là vị trí mà tổ chức, cá nhân được toàn quyền sử dụnghợp pháp nhằm cung cấp cho tất cả những người chơi kĩ năng truy nhập vào mạng và nghịch tròchơi năng lượng điện tử trải qua việc cấu hình thiết lập hệ thống máy tại địa điểm đó.

12. Tín đồ chơi trò đùa điện tử trênmạng (gọi tắt là tín đồ chơi) là cá thể giao phối kết hợp đồng với công ty lớn cungcấp dịch vụ thương mại trò nghịch điện tử hoặc điểm hỗ trợ dịch vụ trò nghịch điện tử công cộngđể chơi game điện tử.

13. Thông tin trên mạng là thông tinđược lưu trữ, truyền đưa, thu thập và xử lý thông qua mạng.

14. Thông tin nơi công cộng là thông tintrên mạng của một nhóm chức, cá thể được công khai cho toàn bộ các đối tượng màkhông cần xác minh danh tính, địa chỉ cửa hàng cụ thể của các đối tượng người sử dụng đó.

15. Tin tức riêng là tin tức trên mạng của một đội chức, cá nhân mà tổ chức, cá thể đó ko công khaihoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm đối tượng người tiêu dùng đã được xác định danh tính,địa chỉ cố thể.

16. Thông tin cá thể là thông tin gắnliền với việc khẳng định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địachỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, add thư năng lượng điện tử với thông tinkhác theo luật pháp của pháp Luật.

17. Thương mại dịch vụ nội dung thông tin là dịch vụ cung cấp tin công cộng cho những người sử dụng dịch vụ.

18. Mối cung cấp tin chính thức là nhữngthông tin được đăng, vạc trên báo chí việt nam hoặc trên những trang thông tinđiện tử của cơ sở Đảng, đơn vị nước theo quy định điều khoản về báo chí, sở hữutrí tuệ.

19. Thông tin tổng đúng theo là thông tinđược tổng hợp từ khá nhiều nguồn thông tin, nhiều mô hình thông tin về một hoặc nhiều nghành nghề dịch vụ chính trị, ghê tế, văn hóa, làng mạc hội.

20. Hệ thống thông tin là tập hợp những thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin bao hàm phần cứng, phầnmềm và đại lý dữ liệu giao hàng cho chuyển động lưu trữ, xử lý, truyền đưa, phân chia sẻ, trao đổi, cung ứng và áp dụng thông tin.

21. Trang tin tức điện tử (website)là khối hệ thống thông tin cần sử dụng để thiết lập cấu hình một hoặc nhiềutrang thông tin được trình bày dưới dạng ký kết hiệu, số, chữviết, hình ảnh, âm nhạc và những dạng tin tức khác ship hàng cho bài toán cung cấpvà sử dụng thông tin trên Internet.

22. Social (social network) là hệthống thông tin cung ứng cho xã hội người thực hiện mạng các dịch vụ lưu trữ,cung cấp, sử dụng, tìm kiếm kiếm, chia sẻ và trao đổi tin tức với nhau, bao gồm dịchvụ sinh sản trang tin tức điện tử cá nhân, diễn bầy (forum), chuyện trò (chat) trựctuyến, share âm thanh, hình hình ảnh và các vẻ ngoài dịch vụ giống như khác.

23. An ninh thông tin là sự bảo vệthông tin và các hệ thống thông tin kị bị truy hỏi nhập, sử dụng, tiết lộ, giánđoạn, sửa thay đổi hoặc phá hoại bất hợp pháp nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mậtvà tính khả dụng của thông tin.

24. An toàn thông tin là việc bảo đảmthông tin bên trên mạng không gây phương sợ hãi đến bình yên quốc gia, chơ vơ tự an toànxã hội, bí mật nhà nước, quyền và ích lợi hợp pháp của tổ chức,cá nhân.

Điều 4. Chínhsách phát triển, quản lý Internet và tin tức trên mạng

1. Liên hệ việc sử dụng Internet trong mọi vận động kinh tế, xã hội đặc biệt quan trọng trong lĩnh vựcgiáo dục, đào tạo, y tế, phân tích khoa học, technology để tăng năng suất lao động,tạo việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống.

2. Khuyến khích trở nên tân tiến các nộidung, vận dụng tiếng Việt giao hàng cho cộng đồng người việt nam trên Internet. Đẩymạnh việc đưa những thông tin lành mạnh, có ích lên Internet.

3. Cải cách và phát triển hạ tầng mạng internet băng rộngđến ngôi trường học, căn bệnh viện, viện nghiên cứu, thư viện, cơ sở nhà nước, doanhnghiệp, các điểm truy vấn nhập Internet công cộng và hộ gia đình. Chú trọng vấn đề phổcập dịch vụ Internet ở quanh vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,vùng tất cả Điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội quan trọng khó khăn.

4. Ngăn ngừa những hành động lợi dụngInternet gây ảnh hưởng đến bình an quốc gia, hiếm hoi tự an ninh xã hội, vi phạm luật đạođức, thuần phong mỹ tục và vi phạm luật quy định của pháp Luật. Áp dụng những biệnpháp đảm bảo trẻ em, thanh thiếu niên khỏi ảnh hưởng tác động tiêu cực của Internet.

5. Bảo vệ chỉ những thông tin hợppháp theo pháp luật Việt Nam new được truyền, tất cả truyền qua biên giới, đếnngười thực hiện Internet tại Việt Nam.

6. Khuyến khích và sản xuất Điều kiện sử dụngrộng rãi thương hiệu miền non sông Việt phái mạnh “.vn”, thương hiệu miền giờ đồng hồ Việt và đưa đổisang công nghệ add Internet IPv6 (gọi tắt là technology IPv6).

7. Đẩy khỏe mạnh hợp tác thế giới vềInternet trên đại lý tôn trọng độc lập, công ty quyền, bình đẳng, những bên cùng tất cả lợi,phù thích hợp với pháp luật Việt Nam cùng Điều ước quốc tế mà cộng hòa xóm hội chủ nghĩaViệt nam giới là thành viên.

Điều 5. Các hànhvi bị cấm

1. Lợi dụng việc cung cấp, áp dụng dịchvụ mạng internet và tin tức trên mạng nhằm mục tiêu mục đích:

a) chống lại Nhà nước cộng hòa buôn bản hộichủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an toàn quốc gia, riêng lẻ tự an ninh xã hội;phá hoại khối đại câu kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, to bố; gây hậnthù, mâu thuẫn giữa những dân tộc, dung nhan tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích rượu cồn bạo lực,dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn làng mạc hội, mê tín dị đoan dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹtục của dân tộc;

c) tiết lộ kín đáo nhà nước, túng bấn mậtquân sự, an ninh, tởm tế, đối ngoại và những kín khác do pháp luật quy định;

d) Đưa tin tức xuyên tạc, vu khống,xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự với nhân phẩm của cá nhân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, sở hữu bánhàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá thành tích báo chí, văn học, nghệ thuật, xuấtbản phẩm bị cấm;

e) hàng fake tổ chức, cá nhân và pháttán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại cho quyền và tác dụng hợppháp của tổ chức, cá nhân.

2. Cản trở trái quy định việc cung cấpvà truy cập thông tin hòa hợp pháp, việc hỗ trợ và sử dụng các dịch vụ vừa lòng pháptrên mạng internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản ngăn trái pháp Luật chuyển động củahệ thống sever tên miền đất nước Việt nam ".vn", vận động hợp phápcủa hệ thống thiết bị cung ứng dịch vụ mạng internet và tin tức trên mạng.

4. Thực hiện trái phép mật khẩu, khóa mậtmã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá thể và tài nguyênInternet.

5. Tạo đường truyền trái phép đối vớitên miền phù hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, mua đặt, phân phát tán phần mềm độc hại,vi-rút thứ tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền Điều khiển hệ thống thông tin,tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Chương 2.

QUẢN LÝ, CUNG CẤPVÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET, TÀI NGUYÊN INTERNET

MỤC 1. DỊCH VỤINTERNET

Điều 6. Cung cấp phépcung cấp dịch vụ Internet

1. Doanh nghiệp lớn chỉ được cung ứng dịchvụ mạng internet khi bao gồm giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụInternet.

2. Việc cấp phép, sửa đổi, bửa sung,gia hạn, tịch thu và cấp cho lại giấy phép cung cấp dịch vụ Internet triển khai theocác giải pháp tại Điều 35, Điều 36, Điều 38, Điều 39 biện pháp viễnthông cùng Điều 18, Điều 23, Điều 24, Điều 28 Nghị định số25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng tư năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể vàthi hành một vài Điều của biện pháp viễn thông.

Điều 7. Quyền vànghĩa vụ của người sử dụng cung cấp thương mại dịch vụ Internet

Ngoài các quyền và nhiệm vụ của doanhnghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông lý lẽ tại Khoản 1 Điều 14Luật viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet có những nghĩa vụ sauđây:

1. Gửi thông tin chính thức cung cấpdịch vụ mạng internet tới Bộ thông tin và truyền thông (Cục Viễn thông) trước khichính thức hỗ trợ dịch vụ theo luật pháp của Bộ thông tin và Truyền thông;

2. Đăng ký kết hợp đồng đại lý Internet mẫu,hợp đồng cung ứng và sử dụng thương mại dịch vụ Internet mẫu với Bộ tin tức và Truyềnthông (Cục Viễn thông) để tiến hành thống độc nhất vô nhị trong toàn doanh nghiệp.

Điều 8. Điều kiệnhoạt cồn của điểm tróc nã nhập internet công cộng

1. Đại lý mạng internet được phép hoạt độngkhi đáp ứng đầy đủ các Điều khiếu nại sau đây:

a) Đăng ký sale đại lýInternet;

b) ký hợp đồng đại lý Internet vớidoanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ truy tìm nhập Internet;

c) ngôi trường hợp cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử phải tuân hành quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định này.

2. Nhà điểm tầm nã nhập internet công cộngcủa doanh nghiệp chưa hẳn đăng ký marketing đại lý internet và ký hợp đồng đạilý Internet. Ngôi trường hợp cung cấp dịch vụ trò đùa điện tử phải vâng lệnh quy địnhtại Khoản 1 Điều 35 Nghị định này.

3. Công ty điểm tróc nã nhập mạng internet công cộngtại khách sạn, công ty hàng, sảnh bay, bến tàu, bến xe, quán coffe và các điểm côngcộng khác khi hỗ trợ dịch vụ truy tìm nhập Internet cho những người sử dụng trong phạmvi các vị trí này:

a) chưa phải đăng ký marketing đạilý internet và ký hợp đồng cửa hàng đại lý Internet còn nếu không thu cước;

b) bắt buộc đăng ký kinh doanh đại lýInternet và ký hợp đồng đại lý phân phối Internet nếu tất cả thu cước.

Điều 9. Quyền,nghĩa vụ của nhà điểm truy nhập internet công cộng

1. Đại lýInternet tất cả quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) thiết lập cấu hình hệ thống vật dụng đầu cuốitại vị trí được quyền sử dụng để cung cấp dịch vụ truy hỏi nhập Internet cho ngườisử dụng dịch vụ thương mại tại địa điểm đó;

b) Treo đại dương “Đại lý Internet” kèmtheo số đăng ký marketing đại lý Internet;

c) Niêm yết công khai minh bạch nội quy sử dụngdịch vụ mạng internet ở vị trí mọi bạn dễ nhận biết bao gồm các hành động bị cấm quy địnhtại Điều 5 Nghị định này, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng Internet quy địnhtại Điều 10 Nghị định này;

d) cung cấp dịch vụ truy nã nhậpInternet theo quality và giá bán cước trong hợp đồng đại lý phân phối Internet;

đ) ngôi trường hợp hỗ trợ dịch vụ tròchơi năng lượng điện tử bên trên mạng có quyền và nghĩa vụ của chủ điểm hỗ trợ dịch vụ tròchơi năng lượng điện tử công cộng quy định tại Điều 36 Nghị định này;

e) không được tổ chức hoặc mang đến phépngười áp dụng Internet sử dụng những tính năng của máy tính tại địa điểm kinhdoanh của chính mình để triển khai hành vi bị cấm luật pháp tại Điều 5 Nghị định này;

g) Được yêu mong doanh nghiệp cam kết hợp đồngđại lý internet với mình phía dẫn, cung cấp tin về thương mại dịch vụ truy nhậpInternet và chịu đựng sự kiểm tra, giám sát của người tiêu dùng Internet đó;

h) Tham gia những chương trình đào tạo,tập huấn về Internet vì cơ quan làm chủ nhà nước với doanh nghiệp cung cấp dịchvụ Internet tổ chức trên địa bàn;

i) thực hiện quy định về đảm bảo an toàn antoàn tin tức và an toàn thông tin.

2. Chủ điểm truy tìm nhập Internetcông cộng của khách hàng có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Treo hải dương “Điểm truy nhập Internetcông cộng” kèm tên công ty và số giấy phép cung ứng dịch vụ mạng internet củadoanh nghiệp;

b) Quyền và nhiệm vụ quy định tại Điểma, c, đ, e, h, i Khoản 1 Điều này.

3. Nhà điểm truy nhập internet công cộngtại khách hàng sạn, nhà hàng, sảnh bay, bến tàu, bến xe, quán càphê và các điểm chỗ đông người khác khi hỗ trợ dịch vụ tầm nã nhập Internet có thucước gồm quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) vâng lệnh giờ mở, ngừng hoạt động của địađiểm;

b) Quyền và nghĩa vụ quy định trên Điểma, c, d, e, g, h, i Khoản 1 Điều này.

4. Nhà điểm tróc nã nhập mạng internet công cộngtại khách sạn, nhà hàng, sảnh bay, bến tàu, bến xe, quán coffe và những điểm côngcộng khác khi cung ứng dịch vụ truy hỏi nhập mạng internet khôngthu cước gồm quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) tuân thủ giờ mở, tạm dừng hoạt động của địađiểm;

b) Quyền và nghĩa vụ quy định trên Điểma, c, e, h, i Khoản 1 Điều này.

Điều 10. Quyềnvà nghĩa vụ của người tiêu dùng Internet

Ngoài việc tuân thủ các quyền vànghĩa vụ lao lý tại Khoản 1 Điều 16 nguyên tắc viễn thông, ngườisử dụng Internet còn tồn tại quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Được sử dụng các dịch vụ trênInternet trừ những dịch vụ bị cấm theo phương pháp của pháp Luật.

2. Tuân thủ thời gian hoạt động củađiểm truy hỏi nhập internet công cộng.

3. Ko được sale lại các dịchvụ mạng internet dưới ngẫu nhiên hình thức nào.

4. Tuân hành các phương pháp về bảođảm an toàn thông tin, bình yên thông tin và những quy định khác có tương quan tạiNghị định này.

Điều 11. Kết nốiInternet

1. Doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụInternet được liên kết trực tiếp đi quốc tế, kết nối trực tiếp với nhau và kết nốivới các trạm trung gửi Internet.

2. Trạm trung gửi Internet quốcgia (VNIX) là trạm trung gửi Internet ở trong Trung trọng tâm Internet việt nam do BộThông tin và media thành lập nhằm hỗ trợ:

a) Bảo đảm bình yên cho hoạt động củatoàn cỗ mạng Internet việt nam trong trường hợp xảy ra sự cố đối với mạng viễnthông trong nước cùng quốc tế;

b) ra đời mạng phân tích côngnghệ IPv6 quốc gia;

c) Tham gia kết nối với trạm trungchuyển mạng internet của khoanh vùng và quốc tế;

d) Kết nối các doanh nghiệp cung cấpdịch vụ mạng internet theo phương pháp phi lợi nhuận nhằm nâng cao chất lượng cùng giảmgiá thành dịch vụ.

3. Bộ tin tức và truyền thông cótrách nhiệm:

a) Quy định ví dụ về hoạt động củaVNIX;

b) phát hành cơ chế, chế độ để tạoĐiều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet liên kết với nhau, vớiVNIX và các trạm trung chuyển Internet khác.

MỤC 2. TÀI NGUYÊNINTERNET

Điều 12. Đăng kýtên miền

1. Bộ thông tin vàTruyền thông thực hiện cai quản tên miền quốc gia Việt phái nam “.vn” cùng tên miền quốctế mà tổ chức triển khai quốc tế phân chia cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

2. Mọi tổ chức, cá nhân đều bao gồm quyềnđăng ký tên miền quốc gia Việt nam giới “.vn” và tên miền quốc tế.

3. Câu hỏi đăngký thương hiệu miền đất nước Việt phái mạnh “.vn” triển khai thông qua nhà đk tên miền“.vn”.

4. Việc đăng ký tên miền nước nhà ViệtNam “.vn” triển khai theo các nguyên tắc sau đây:

a) Bình đẳng, không rành mạch đối xử;

b) Đăng ký kết trước được quyền sử dụngtrước, trừ những tên miền được dành riêng cho đấu giá chỉ theo công cụ của pháp Luật;

c) vâng lệnh cácquy định về bảo vệ tên miền nước nhà Việt phái mạnh “.vn” theo Điều 68 Luật technology thông tin;

d) vâng lệnh quy địnhvề đấu giá, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng tên miền theo pháp luật của cơ chế viễnthông.

5. Tên miền vày tổchức, cá nhân đăng ký phải đảm bảo an toàn không có cụm từ xâm phạm đến công dụng quốcgia hoặc không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phảithể hiện nay tính trang nghiêm để tránh sự phát âm nhầm hoặc xuyên tạc do tính nhiều âm, đanghĩa hoặc lúc không dùng vết trong giờ Việt.

6. Thương hiệu miền là têngọi của tổ chức triển khai Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, ban ngành Nhànước; tổ chức, cá thể khác không được đăng ký, sử dụng những tên miền này.

7. Bộ thông tin vàTruyền thông quy định ví dụ Điềukiện, quy trình, thủ tục đăng ký, thu hồi tên miền nước nhà Việt phái nam “.vn”.

Điều 13. Hệ thốngmáy chủ tên miền quốc gia Việt nam “.vn”

1. Khối hệ thống máy chủ tên miền quốc giaViệt phái nam “.vn” là hệ thống kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động đến tên miền quốcgia việt nam “.vn” trên Internet. Bộ tin tức và media (Trung tâmInternet Việt Nam) thiết lập, thống trị và vận hành hệ thống máy chủ tên miền quốcgia việt nam “.vn”.

2. Những doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụInternet có nhiệm vụ phối hợp, kết nối, định con đường để bảo đảm hệ thống máychủ tên miền đất nước Việt phái mạnh “.vn” hoạt động an toàn, ổn định.

Điều 14. Nhàđăng ký kết tên miền “.vn”

1. Công ty đăng kýtên miền “.vn” là doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ đăng ký, gia hạn tên miền quốcgia việt nam “.vn”.

Xem thêm: Xem Phim Phía Trước Là Bầu Trời Tập 1 Vietsub, Phía Trước Là Bầu Trời Tập 1

2. Nhà đk tên miền “.vn” đượccung cấp thương mại & dịch vụ khi đáp ứng đủ các Điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp thành lập theopháp Luật vn hoặc tổ chức ở quốc tế ký hợp đồng cùng với nhà đăng ký tên miềnchính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức thống trị tên miền thế giới (ICANN);

b) Đăng cam kết kinhdoanh dịch vụ thương mại đăng ký kết tên miền;

c) tất cả đủ năng lực về nhân sự, kỹ thuậtphù hợp với quy mô vận động để triển khai hỗ trợ dịch vụ đăng ký, duy trìtên miền;

d) cam kết hợp đồng với Trung trọng tâm InternetViệt phái mạnh để đổi mới nhà đk tên miền “.vn”.

3. Nhà đăng ký tênmiền “.vn” có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức triển khai việc đăng ký,duy trì tên miền theo chính sách của pháp Luật;

b) lưu trữ đầy đủ, chính xác thôngtin về tổ chức, cá nhân đăng cam kết tên miền theo pháp luật của Bộ thông tin và Truyềnthông;

c) cấu hình thiết lập hệ thống sever tên miền(DNS), khối hệ thống kỹ thuật cung ứng dịch vụ cùng triển khai các biện pháp bảo đảman toàn đối với các thương hiệu miền và dữ liệu tên miền của tổ chức, cá nhân;

d) Được hướng dẫn, hỗ trợ thông tinvề việc đăng ký tên miền và chịu đựng sự thanh tra, bình chọn của Bộ thông tin vàTruyền thông;

đ) trường đoản cú chối cung ứng dịch vụ lúc tổ chức,cá nhân không đáp ứng nhu cầu quy định về đk tên miền;

e) Tạm dứt hoạtđộng, tịch thu tên miền theo yêu ước của cơ quan quản lý nhà nước tất cả thẩm quyền;

g) Nhà đk tên miền “.vn” ngơi nghỉ trongnước yêu cầu sử dụng máy chủ tên miền chính (Primary DNS) sử dụng tên miền quốc giaViệt phái mạnh ".vn" khi cung cấp dịch vụ;

h) tạo ra và công bố công khai cácbiểu mẫu, quy trình, thủ tục đăng ký kết tên miền theo giải pháp của Bộ tin tức vàTruyền thông;

i) Báo cáo, cung cấp tin và phốihợp cùng với cơ quan làm chủ nhà nước bao gồm thẩm quyền theo quy định.

Điều 15. Nhàđăng ký tên miền nước ngoài tại Việt Nam

1. Nhà đăng ký tên miền thế giới tạiViệt phái mạnh là doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ đăng ký, bảo trì tên miền thế giới tạiViệt Nam.

2. Nhà đk tên miền thế giới tạiViệt phái nam được cung ứng dịch vụ khi đáp ứng một cách đầy đủ các Điều khiếu nại sau đây:

a) Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theopháp nguyên lý Việt Nam;

b) Đăng ký kết kinhdoanh thương mại dịch vụ đăng cam kết tên miền;

c) tất cả hợp đồng ký kết với tổ chức quản lýtên miền thế giới (ICANN) hoặc nhà đk tên miền phê chuẩn (AccreditedRegistrar) của Tổ chức làm chủ tên miền nước ngoài để cung ứng dịch vụ đăng ký tênmiền quốc tế tại Việt Nam.

3. Nhà đk tênmiền thế giới tại vn có quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) quản lý thông tin về tổ chức, cánhân ở việt nam đăng ký kết tên miền nước ngoài tại đơn vị chức năng mình bao hàm tên tổ chức, địachỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ cửa hàng thư điện tử so với tổ chức; họvà tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp, địachỉ hay trú, số năng lượng điện thoại, địa chỉ thư năng lượng điện tử so với cá nhân;

b) trả lời tổ chức, cá nhân đăng kýtên miền quốc tế thông tin việc áp dụng tên miền quốc tế theo giải pháp của BộThông tin và Truyền thông;

c) báo cáo BộThông tin và truyền thông media theo quy định;

d) cung cấp tin và phối hợp vớicơ quan làm chủ nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết, xử trí vụ việc liên quan tớitên miền quốc tế mà mình quản lý.

Điều 16. Xử lýtranh chấp thương hiệu miền

1. Tranh chấp về đăng ký, sử dụng tênmiền nước nhà Việt nam giới “.vn” được giải quyết theo các hình thức sau đây:

a) trải qua thương lượng, hòa giải;

b) trải qua trọng tài;

c) Khởi khiếu nại tại Tòa án.

2. Căn cứ giải quyết và xử lý tranh chấp tênmiền theo yêu mong của nguyên đơn:

a) thương hiệu miền tranh chấp trùng hoặc giốngđến mức nhầm lẫn với tên của nguyên đơn; trùng hoặc giống tới cả nhầm lẫn vớinhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu thương mại & dịch vụ mà nguyên solo là người có quyền hoặclợi ích hòa hợp pháp;

b) Bị đơn không có quyền hoặc lợi íchhợp pháp tương quan đến thương hiệu miền đó;

c) Bị đơn dịch vụ cho thuê hay gửi giaotên miền đến nguyên solo là người chủ của tên, thương hiệu thương mại, thương hiệu dịchvụ trùng hoặc giống đến hơn cả gây nhầm lẫn với thương hiệu miền đó; dịch vụ cho thuê hay chuyểngiao cho đối thủ cạnh tranh của nguyên 1-1 vì công dụng riêng hoặc để kiếm lời bấtchính;

d) Bị đơn chiếm dụng, rào cản khôngcho nguyên đối chọi là chủ nhân của tên, nhãn hiệu thương mại, thương hiệu dịch vụđăng cam kết tên miền tương ứng với tên, nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụđó nhằm mục tiêu mục đích đối đầu không lành mạnh;

đ) Bị 1-1 sử dụng thương hiệu miền để hủy hoạidanh giờ của nguyên đơn, cản trở vận động kinh doanh của nguyên 1-1 hoặc gâysự nhầm lẫn, tạo mất lòng tin cho công chúng đối với tên, thương hiệu thương mại,nhãn hiệu thương mại dịch vụ của nguyên đơn nhằm mục đích mục đích tuyên chiến và cạnh tranh không lành mạnh;

e) Trường hòa hợp khác chứng tỏ được việcbị đối chọi sử dụng tên miền vi phạm luật quyền và tác dụng hợp pháp của nguyên đơn.

3. Bị đối chọi được xem là có quyền và lợiích hợp pháp tương quan đến tên miền khi đáp ứng nhu cầu một một trong những Điều kiện sauđây:

a) Đã sử dụng hoặc có vật chứng rõràng đang chuẩn bị sử dụng thương hiệu miền hoặc tên tương xứng với thương hiệu miền đó liênquan mang đến việc cung cấp sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ một cách thực sự trướckhi tất cả tranh chấp;

b) Được công chúng biết đến bởi tênmiền đó đến dù không có quyền thương hiệu thương mại, thương hiệu hàng hóa, nhãn hiệudịch vụ;

c) Đang thực hiện tên miền một cách hợppháp không tương quan tới thương mại hoặc thực hiện tên miền một cách bao gồm đáng,không vì chưng mục đích thương mại dịch vụ hoặc làm cho công bọn chúng hiểu không đúng hoặc nhầm lẫn, ảnhhưởng tới tên, thương hiệu thương mại, thương hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ thương mại củanguyên đơn;

d) Có vật chứng khác chứng tỏ đượctính vừa lòng pháp của bị đơn liên quan đến tên miền.

4. Phòng ban quảnlý tên miền “.vn” giải pháp xử lý tên miền có tranh chấp được thực hiện theo biên bản hòagiải thành của những bên tất cả tranh chấp hoặc theo đưa ra quyết định đã có hiệu lực thực thi hiện hành phápLuật của cơ đặc biệt tài hoặc theo phiên bản án, đưa ra quyết định đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp Luậtcủa Tòa án.

Điều 17. Phân bổ,cấp, thu hồi showroom Internet cùng số hiệu mạng

1. Bộ tin tức và media thựchiện vấn đề đăng ký địa chỉ cửa hàng Internet và số hiệu mạng với những tổ chức quốc tế;phân bổ add Internet, số hiệu mạng cho những doanh nghiệp cung ứng dịch vụInternet và những thành viên địa chỉ cửa hàng Internet khác ở Việt Nam.

2. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụInternet được quyền cấp các địa chỉ cửa hàng Internet cơ mà mình được phân chia cho những thuêbao internet của doanh nghiệp.

3. Tổ chức, doanh nghiệp nhận địa chỉInternet, số hiệu mạng trực tiếp từ các tổ chức quốc tế phải báo cáo và tuân thủcác cơ chế có liên quan của Bộ tin tức và Truyền thông.

4. Cỗ Thông tinvà media quy định cụ thể Điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký, phân bổ,cấp, thu hồi add Internet cùng số hiệu mạng.

Điều 18. Thúc đẩyứng dụng công nghệ IPv6

1. Technology IPv6 thuộc hạng mục côngnghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển. Chuyển động nghiên cứu, sản xuất, nhậpkhẩu các thiết bị, ứng dụng và chuyển động ứng dụng công nghệ IPv6 không giống được hưởngcác mức ưu đãi, cung cấp theo nguyên tắc của Luật technology cao.

2. Khuyến khích, sản xuất Điều kiện chodoanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ Internet chi tiêu phát triển hệ thống mạng sử dụngcông nghệ IPv6.

3. Phòng ban nhà nước khi đầu tư, sở hữu sắmcác thiết bị new có liên kết Internet phải đảm bảo các thiết bị này có hỗ trợcông nghệ IPv6 theo vẻ ngoài của Bộ thông tin và Truyền thông.

4. Bộ thông tin và media chủtrì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chế độ hỗ trợ với lộtrình bảo đảm an toàn tất cả thiết bị, phần mềm viễn thông và công nghệ thông tin kết nốiInternet được cung cấp trong nước và nhập khẩu vào nước ta phải áp dụng côngnghệ IPv6, phía tới chấm dứt hoàn toàn bài toán sản xuất với nhập khẩu thiết bị, phầnmềm không hỗ trợ công nghệ IPv6.

5. Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo hướng dẫnviệc đưa ngôn từ về công nghệ IPv6 vào lịch trình đào tạo của các trường đạihọc và cđ thuộc lĩnh vực technology thông tin với truyền thông.

Điều 19. Quyềnvà nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet

1. Tổ chức, cánhân đk và áp dụng tên miền đất nước Việt nam giới “.vn” bao gồm quyền và nghĩa vụsau đây:

a) phụ trách trước pháp luật vềthông tin đăng ký, bao hàm tính chính xác, trung thực của thông tin và bảo đảmkhông xâm phạm quyền, công dụng hợp pháp của tổ chức, cá thể khác;

b) chịu tráchnhiệm về vấn đề quản lý, áp dụng tên miền của chính bản thân mình theo hiện tượng của pháp Luật.

2. Tổ chức, cánhân sử dụng tên miền nước ngoài phải thông báo với Bộ thông tin và Truyền thôngtheo cách thức tại Điều 23 phương tiện công nghệthông tin. Bộ thông tin và truyền thông quy định cụthể quy trình, thủ tục thông báo sử dụng thương hiệu miền quốc tế.

3. Tổ chức triển khai sử dụngđịa chỉ Internet cùng số hiệu mạng phải thực hiện định tuyến đường và thực hiện địa chỉInternet, số hiệu mạng theo lý lẽ của Bộ tin tức và Truyền thông.

4. Tổ chức, cá thể sử dụng tàinguyên internet phải cung ứng thông tin, phối phù hợp với cơ quan quản lý nhà nướccó thẩm quyền lúc được yêu cầu.

5. Tổ chức, cánhân sử dụng tài nguyên Internet bắt buộc nộp lệ phí đăng ký và phí gia hạn tàinguyên internet theo quy định.

Chương 3.

QUẢN LÝ, CUNG CẤPVÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG

MỤC 1. QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 20. Phân loạitrang tin tức điện tử

Trang thông tin điện tử được phân loạinhư sau:

1. Báo điện tử dưới bề ngoài trangthông tin điện tử.

2. Trang thông tin điện tử tổng hợplà trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thôngtin tổng thích hợp trên các đại lý trích dẫn nguyên văn, đúng mực nguồn tin thỏa thuận vàghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ sở của nguồn tin thiết yếu thức, thời gian đãđăng, phát thông tin đó.

3. Trang thông tin điện tử nội cỗ làtrang tin tức điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đưa thông tin vềchức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghềvà tin tức khác ship hàng cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệpđó cùng không báo tin tổng hợp.

4. Trang thông tin điện tử cá nhân làtrang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập cấu hình thông qua việc sử dụngdịch vụ social để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá thể đó, khôngđại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không báo tin tổng hợp.

5. Trang tin tức điện tử ứng dụngchuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, công ty cungcấp thương mại dịch vụ ứng dụng trong nghành nghề dịch vụ viễn thông, technology thông tin, phátthanh, truyền hình, yêu mến mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dụcvà các nghành nghề dịch vụ chuyên ngành khác cùng không cung cấp thông tin tổng hợp.

Điều 21. Nguyêntắc cai quản lý, cung cấp, sử dụng tin tức trên mạng

1. Việc quản lý, cung cấp, sử dụngthông tin bên trên mạng dưới hình thức báo năng lượng điện tử, xuất bản điện tử cùng quảng cáotrên mạng cần tuân theo những quy định của pháp luật về báo chí, xuất bạn dạng và quảngcáo.

2. Bài toán quản lý, cung cấp, sử dụngthông tin trên mạng dưới hình thức mạng thôn hội, trang thông tin điện tử tổng hợpphải tuân theo luật pháp tại Mục 2 Chương III và những quy định có tương quan tạiNghị định này.

3. Bài toán quản lý, cung cấp, thực hiện dịchvụ nội dung tin tức trên mạng viễn thông di động nên tuân theo quy định tạiMục 3 Chương III và những quy định có liên quan tại Nghị định này.

4. Việc quản lý, cung cấp, sử dụng nộidung thông tin trên trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành nên tuântheo hình thức của quy định chuyên ngành và những quy định có liên quan của Nghịđịnh này.

5. Tổ chức, cá nhân phải chịu tráchnhiệm theo chính sách của luật pháp về các thông tin nhưng mà mình lưu trữ, truyền đưa,cung cung cấp hoặc phát tán trên mạng.

6. Thông tin riêng của tổ chức, cánhân được bảo đảm an toàn bí mật theo quy định của pháp Luật. Việc kiểm soát điều hành thông tinriêng bên trên mạng vì cơ quan quản lý nhà nước tất cả thẩm quyền thực hiện theo quy địnhcủa pháp Luật.

7. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịchvụ bên trên mạng không được tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ trừcác trường phù hợp sau đây:

a) tín đồ sử dụng gật đầu đồng ý cung cấpthông tin;

b) những tổ chức, doanh nghiệp có thỏathuận cùng với nhau bằng văn bản về việc đưa tin cá nhân để ship hàng choviệc tính cước, lập hóa đơn, chứng từ và ngăn chặn hành vi trốn né thực hiệnnghĩa vụ theo hòa hợp đồng;

c) Khi có yêu cầu của phòng ban quản lýnhà nước gồm thẩm quyền theo phép tắc của pháp Luật.

8. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt độngquản lý, cung cấp và sử dụng tin tức trên mạng tất cả trách nhiệm bảo đảm bí mậtnhà nước theo nguyên lý của pháp Luật. Tổ chức, cá nhân khi lưu trữ, truyền đưatrên mạng thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước có trách nhiệm mã hóa thôngtin theo điều khoản của pháp Luật.

Điều 22. Cung cấpthông tin chỗ đông người qua biên giới

1. Những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhânnước ngoại trừ khi đưa thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tạiViệt nam hoặc có truy vấn từ việt nam cần vâng lệnh các phép tắc của pháp Luậtliên quan liêu của Việt Nam.

2. Cỗ Thông tinvà truyền thông quy định ví dụ về đưa thông tin công cộng qua biên giới.

MỤC 2. TRANGTHÔNG TIN ĐIỆN TỬ, MẠNG XÃ HỘI

Điều 23. Quản lýviệc cấu hình thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xóm hội

1. Báo điện tử dưới bề ngoài trangthông tin năng lượng điện tử được tùy chỉnh cấu hình và chuyển động theo pháp luật của lao lý vềbáo chí.

2. Trang tin tức điện tử ứng dụngchuyên ngành được tùy chỉnh và hoạt động theo phép tắc của luật pháp chuyênngành và các quy định có tương quan của Nghị định này.

3. Trang tin tức điện tử cá nhân,trang tin tức điện tử nội bộ phải tuân theo những quy định về đăng ký và sử dụngtài nguyên internet và các quy định có tương quan tại Nghị định này.

4. Tổ chức, doanh nghiệp lớn chỉ được thiếtlập trang tin tức điện tử tổng hợp, tùy chỉnh cấu hình mạng thôn hội khi có Giấy phépthiết lập trang tin tức điện tử tổng hợp, Giấy phép tùy chỉnh thiết lập mạng buôn bản hội.

5. Tổ chức, công ty đượccấp Giấy phép tùy chỉnh thiết lập trang tin tức điện tử tổng hợp, Giấy phép tùy chỉnh mạngxã hội khi bao gồm đủ những Điều khiếu nại sau đây:

a) Là tổ chức, công ty đượcthành lập theo lao lý Việt Nam có chức năng, trọng trách hoặc đk kinhdoanh ngành nghề cân xứng với thương mại dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

b) có nhân sự quảnlý đáp ứng yêu ước theo nguyên lý của Bộ thông tin và Truyền thông;

c) Đã đk tênmiền sử dụng để thiết lập trang tin tức điện tử tổng hợp, mạng làng mạc hội;

d) gồm đủ khả năngtài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự cân xứng với quy mô hoạt động;

đ) Có giải pháp bảođảm an ninh thông tin và an toàn thông tin.

6. Giấy phép thiếtlập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập cấu hình mạng xã hội bao gồm thời hạntheo ý kiến đề nghị của tổ chức, công ty nhưng buổi tối đa không thực sự 10 năm.

7. Bộ tin tức vàTruyền thông cấp phép tùy chỉnh cấu hình mạng thôn hội.

8. Viên quản lýPhát thanh, truyền ảnh và tin tức điện tử - Bộ thông tin và media cấpphép cấu hình thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đến cơ quan lại báo chí, cơ quanngoại giao cùng lãnh sự, tổ chức trực nằm trong Trung ương, tổ chức tôn giáo hoạt độnghợp pháp trên Việt Nam; tổ chức chính phủ và phi thiết yếu phủ quốc tế hoạt độnghợp pháp tại Việt Nam; Sở tin tức và truyền thông media và những cơ quan, tổ chứckhác theo qui định của Bộ tin tức và Truyền thông.

9. Sở tin tức vàTruyền thông cung cấp phép thiết lập cấu hình trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chức,doanh nghiệp không thuộc các đối tượng người tiêu dùng quy định tại Khoản 8 Điều này.

10. Bộ Thông tinvà truyền thông quy định rõ ràng Điềukiện, quy trình, giấy tờ thủ tục cấp, sửa đổi, vấp ngã sung, giahạn, thu hồi, cung cấp lại Giấy phép tùy chỉnh cấu hình trang tin tức điện tử tổng hợp, Giấyphép cấu hình thiết lập mạng xã hội.

11. Cỗ Tài chínhphối hợp với Bộ thông tin và media quy định lệ phí cấp giấy phép thiết lậptrang thông tin điện tử tổng hợp, cấp cho phép cấu hình thiết lập mạng thôn hội.

Điều 24. Quyềnvà nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp tùy chỉnh trang thông tin điện tử tổng hợp

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập cấu hình trangthông tin điện tử tổng hợp có quyền và nhiệm vụ sau đây:

1. Được tùy chỉnh cấu hình trang thông tin điệntử tổng hợp và cung cấp tin tổng phù hợp cho nơi công cộng theo luật pháp của phápLuật;

2. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặttại Việt Nam đáp ứng nhu cầu việc thanh tra, kiểm tra, lưu giữ trữ, tin báo theoyêu mong của cơ quan cai quản nhà nước gồm thẩm quyền và giải quyết khiếu vật nài củakhách hàng đối với việc cung ứng dịch vụ theo phép tắc của Bộ thông tin và Truyềnthông;

3. Thiết kế quy trình làm chủ thôngtin công cộng;

4. Kiểm tra, giám sát, loại trừ nhữngthông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định trên Điều 5 Nghị định này ngaykhi từ bỏ phát hiện hoặc gồm yêu cầu bởi văn bản của cơ quan thống trị nhà nước cóthẩm quyền;

5. Tiến hành quy định của lao lý vềsở hữu trí tuệ tương quan đến việc hỗ trợ và thực hiện thông tin;

6. Lưu lại trữ thông tin tổng hợp buổi tối thiểutrong 90 ngày tính từ lúc thời điểm tin tức được đăng trên trang thông tin điện tửtổng hợp;

7. Report theoquy định và chịu sự thanh tra, soát sổ của cơ quan làm chủ nhà nước gồm thẩmquyền.

Điều 25. Quyềnvà nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp tùy chỉnh mạng buôn bản hội

Tổ chức, doanh nghiệp tùy chỉnh cấu hình mạngxã hội tất cả quyền và nhiệm vụ sau đây:

1. Cung ứng dịch vụ mạng xã hội chocông cộng trừ những dịch vụ bị cấm theo khí cụ của pháp Luật;

2. Công khai minh bạch thỏa thuận cung ứng và sửdụng dịch vụ thương mại mạng xã hội;

3. Có biện pháp bảo vệ bí mật thôngtin riêng, thông tin cá thể của tín đồ sử dụng; thông báo cho người sử dụng vềquyền, nhiệm vụ và những rủi ro khi giữ trữ, bàn bạc và share thông tintrên mạng;

4. Bảo vệ quyền ra quyết định của ngườisử dụng khi chất nhận được thông tin cá nhân của bản thân được cung cấp cho tổ chức,doanh nghiệp, cá thể khác;

5. Ko được chủ động cung cấp thôngtin chỗ đông người có nội dung phạm luật quy định tại Điều 5 Nghị định này;

6. Phối phù hợp với cơ quan quản lý nhànước tất cả thẩm quyền để thải trừ hoặc chống chặn tin tức có nội dung phạm luật quyđịnh trên Điều 5 Nghị định này khi có yêu cầu;

7. Cung cấp thông tin cá nhân vàthông tin riêng biệt của người tiêu dùng có tương quan đến chuyển động khủng bố, tội phạm,vi bất hợp pháp Luật khi tất cả yêu ước của cơ quan quản lý nhà nước tất cả thẩm quyền;

8. Có tối thiểu 01 khối hệ thống máy chủ đặttại Việt Nam đáp ứng nhu cầu việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, đưa tin theoyêu mong của cơ quan quản lý nhà nước bao gồm thẩm quyền và giải quyết khiếu nài nỉ củakhách hàng đối với việc hỗ trợ dịch vụ theo cơ chế của Bộ thông tin và Truyềnthông;

9. Tiến hành việc đăng ký, tàng trữ vàquản lý thông tin cá nhân của người tùy chỉnh trang thông tin điện tử cá nhânvà người cung cấp tin khác trên mạng xã hội theo quy định của bộ Thôngtin với Truyền thông. Bảo vệ chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, thiết yếu xácthông tin cá thể theo quy định bắt đầu được thiết lập cấu hình trang tin tức điện tử cánhân hoặc đưa thông tin trên mạng làng mạc hội;

10. Report theoquy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền.

Điều 26. Quyềnvà nhiệm vụ của người sử dụng dịch vụ mạng làng hội

Ngoài quyền và nhiệm vụ của tín đồ sửdụng Internet vẻ ngoài tại Điều 10 Nghị định này, người tiêu dùng dịch vụ mạng xãhội còn tồn tại quyền và nhiệm vụ sau đây:

1. Được sử dụng dịch vụ thương mại của mạng xóm hộitrừ những dịch vụ bị cấm theo hiện tượng của pháp Luật.

2. Được bảo đảm an toàn bí mật thông tin riêngvà thông tin cá thể theo luật pháp của pháp Luật.

3. Vâng lệnh quy chế quản lý, cung cấpvà sử dụng thương mại dịch vụ mạng làng mạc hội.

4. Phụ trách về nội dung thôngtin vì mình lưu lại trữ, cung cấp, truyền chuyển trên mạng làng hội, vạc tán thông tinqua đường liên kết trực tiếp vị mình thiết lập.

MỤC 3. CUNG CẤP DỊCHVỤ NỘI DUNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG

Điều 27. Cung cấpdịch vụ nội dung tin tức trên mạng viễn thông di động

1. Tổ chức, doanh nghiệp chỉ đượccung cấp thương mại & dịch vụ nội dung tin tức trên mạng viễn thông di động sau khi đãđăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động cầm tay theoquy định của Bộ tin tức và Truyền thông.

2. Điều kiện đăng ký hỗ trợ dịch vụnội dung tin tức trên mạng viễn thông di động:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp lớn thành lậptheo nguyên tắc của quy định Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đk doanhnghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng;

b) bao gồm đủ khả năng tài chính, kỹ thuật,tổ chức, nhân sự cân xứng với bài bản hoạt động;

c) Có biện pháp bảo đảm bình an thôngtin và an toàn thông tin.

3. Bộ thông tin và Truyềnthông quy định ví dụ về quy trình, giấy tờ thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dungthông tin trên mạng viễn thông di động; việc liên kết tổ chức, doanh nghiệp lớn cungcấp dịch vụ thương mại nội dung thông tin trên mạng với doanh nghiệp lớn viễn thông di động vàcác lao lý khác có tương quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng thương mại dịch vụ nộidung tin tức trên mạng viễn thông di động.

Điều 28. Quyềnvà nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung tin tức trênmạng viễn thông di động

Tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụnội dung thông tin trên mạng viễn thông di động có quyềnvà nhiệm vụ sau đây:

1. Được thiết lập cấu hình hệ thống thứ tạiđịa điểm mà lại mình được toàn quyền thực hiện hợp pháp theo công cụ của pháp Luậtvà thuê đường truyền dẫn viễn thông để liên kết tới những doanh nghiệp viễn thông;

2. Có ít nhất 01 hệ thống máy nhà đặttại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu giữ trữ,cung cấp tin tức theo yêu mong của cơ quan làm chủ nhà nước tất cả thẩm quyền vàgiải quyết khiếu nại của bạn đối cùng với việc hỗ trợ dịch vụ theo quy địnhcủa Bộ tin tức và Truyền thông;

3. Được phân bổ kho số viễn thông,tài nguyên internet theo quy hoạch và quy định thống trị tài nguyên viễn thông;

4. Cung cấp dịch vụ nội dung thôngtin tương xứng theo quy định của lao lý có liên quan;

5. Ban hành quy trình, quy chế, thủ tụccung cung cấp và sử dụng thương mại & dịch vụ và giải quyết khiếu nằn nì trên cơ sở tuân thủ quy địnhvề quản lí lý, lưu trữ, truyền tin báo số của Luật technology thông tin vàquy định của luật pháp về kháng thư rác;

6. Hỗ trợ dịch vụ theo như đúng chất lượng,giá cước dịch vụ thương mại đã công bố với người tiêu dùng dịch vụ;

7. Báo cáo theo nguyên lý và chịu sựthanh tra, kiểm tra của các cơ quan cai quản nhà nước gồm thẩm quyền.

Điều 29. Quyềnvà nghĩa vụ của bạn viễn thông di động

Doanh nghiệp viễn thông di động cầm tay cóquyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Tiến hành hợp tác sale với tổchức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông diđộng theo nguyên tắc sau đây:

a) trải qua thương lượng bên trên cơ sởbảo đảm công bằng, thích hợp lý, phù hợp với quyền, công dụng của các bên tham gia;

b) thực hiện hiệuquả tài nguyên viễn thông và hạ tầng viễn thông;

c) bảo đảm an toàn hoạt cồn an toàn, thốngnhất của các mạng viễn thông;

d) bảo đảm an toàn quyền, ích lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông cùng tổ chức, cá nhân có liênquan;

đ) cung cấp kết nối cho các tổ chức,doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ nội dung tin tức trên mạng viễn thông cầm tay tạibất kỳ điểm làm sao khả thi về khía cạnh kỹ thuật trên mạng viễn thông và triển khai kết nốikịp thời, đúng theo lý, công khai, minh bạch;

e) Không khác nhau đối xử về kết nối,giá cước, thanh toán, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, unique mạngvà dịch vụ viễn thông.

2. Không đồng ý kết nối với những tổ chức,doanh nghiệp không đăng ký cung ứng dịch vụ nội dung tin tức trên mạng viễnthông di động theo phép tắc tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định này;

3. Tạm ngừng hoặc ngừng kết nối với tổchức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nội dung tin tức trên mạngviễn thông di động vi phạm quy định về việc hỗ trợ dịch vụ khi tất cả yêu cầu bởi văn bản của cơ quan làm chủ nhà nước cóthẩm quyền;

4. Phối phù hợp với các tổ chức, doanhnghiệp hỗ trợ dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông cầm tay để giảiquyết năng khiếu nại, tranh chấp về giá bán cước, chất lượng dịch vụ cho người sử dụng;

5. Báo cáo theo cách thức và chịu đựng sựthanh tra, kiểm tra của những cơ quan thống trị nhà nước gồm thẩm quyền.

Điều 30. Quyềnvà nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thôngdi động

Người sử dụng thương mại dịch vụ nội dung thôngtin bên trên mạng viễn thông di động tất cả quyền và nhiệm vụ sauđây:

1. Được sử dụng những dịch vụ nội dungthông tin trên mạng viễn thông cầm tay trừ các dịch vụ bị cấm theo luật pháp củapháp Luật;

2. Tuân thủ quy định thực hiện dịch vụnội dung tin tức trên mạng viễn thông di động và dịch vụ thương mại viễn thông theo quyđịnh của pháp Luật;

3. Tự bình chọn và chịu trách nhiệm vềviệc ra quyết định sử dụng thương mại dịch vụ của mình;

4. Có quyền khiếu nại, cáo giác khi nộidung dịch vụ thương mại nhận được không nên với nội dung thương mại dịch vụ mà tổ chức, doanh nghiệpcung cấp thương mại & dịch vụ nội dung tin tức trên mạng viễn thôngdi đụng đã công bố, thỏa thuận.

Chương 4.

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬTRÊN MẠNG

Điều 31. Nguyêntắc cai quản trò đùa điện tử bên trên mạng

1. Trò nghịch điện tử bên trên mạng đượcphân các loại như sau:

a) Phân loại theo cách thức cung cấpvà thực hiện dịch vụ, bao gồm:

- Trò chơi điện tử có sự tương tác giữanhiều tín đồ chơi với nhau đồng thời thông qua khối hệ thống máy chủ trò nghịch củadoanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

- Trò nghịch điện tử chỉ gồm sự ảnh hưởng giữa người chơi với hệ thống máy công ty trò chơi của người tiêu dùng (gọitắt là trò đùa G2);

- Trò chơi điện tử có sự can hệ giữanhiều fan chơi cùng nhau nhưng không tồn tại sự shop giữa bạn chơi với hệ thốngmáy nhà trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơiG3);

- Trò đùa điện tử được download về qua mạng,không có sự cửa hàng giữa tín đồ chơi với nhau cùng giữa bạn chơi cùng với hệ thốngmáy nhà trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

b) Phân nhiều loại theo tuổi của ngườichơi phù hợp với nội dung và kịch phiên bản trò chơi. Bộ thông tin và Truyền thôngquy định cụ thể về phân loại trò nghịch theo độ tuổi tín đồ chơi.

2. Công ty được hỗ trợ dịch vụtrò chơi G1 khi có Giấy phép hỗ trợ dịch vụ trò chơi điệntử và quyết định phê duyệt y nội dung, kịch bạn dạng đối với từng trò nghịch điện tử doBộ tin tức và truyền thông cấp.

3. Công ty được cung ứng dịch vụtrò đùa G2, G3, G4 khi bao gồm Giấy ghi nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò đùa điệntử cùng thông báo hỗ trợ dịch vụ đối với từng trò đùa điện tử.

4. Tổ chức, cá thể nước xung quanh cung cấpdịch vụ trò đùa điện tử bên trên mạng cho những người sử dụng tại vn phải thành lậpdoanh nghiệp theo khí cụ của luật pháp Việt Nam nhằm thực hiện cung ứng dịch vụtrò nghịch điện tử bên trên mạng theo phép tắc tại Nghị định này và nguyên tắc về ?