Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

1 người đi vòng quanh Trái Đất bằng ô tô với tốc độ 60 km/h.Hỏi người đó đi trọn 1 vòng quanh Trái Đất theo đường xích đạo mất hết bao nhiêu giờ

*

đường xích đạo TĐ dài khoảng 40075 km

=> người đó đi 1 vòng TĐ theo đường xích đạo mất:

40075 : 60 = khoảng 668 giờ

Một người đi vòng quanh trái đất bằng ô tô với vận tốc 60 km/h. Hỏi người đó đi trọn một vòng quanh trái đất theo đường xích đạo mất hết bao nhiêu giờ?

Một người đi tàu với vận tốc 450km/h,muốn đi hết một vòng quanh Trái Đất theo đường Xích Đạo thì phải đi bao nhiêu ngày ? (Giả sử 1 ngày đi liên tục trong 24h)

Giúpmìnhvới!Gấp!

đường Xích đạo của Trái đất là 40076 km.Bạn đang xem: 1 vòng trái đất bao nhiêu km

muốn tính thời gian dựa vào vận tốc và quãng đường ta có công thức (học hồi lớp 5 rùi nha, đừng có ai quên đó)

thời gian = quãng đường : vận tốc

trong đó:

quãng đường=40076 km

vận tốc=450 km/h

thời gian=?

từ đó, ta có: 40076 : 450 = 89,0577… (giờ)

người đó đi hết số ngày là: 89,0577..:24= 3,710…

Đang xem: 1 vòng trái đất bao nhiêu km

=> Vậy người đó đi trong 3 ngày và còn dư 1 ít thời gian

(đùa thui chứ em mới hok lớp 6 à)

Trái Đất quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 giờ. Bán kính Trái Đất: R = 6400 km. Gia tốc hướng tâm của một điểm ở xích đạo Trái Đất là

A. 2,65. 10 – 3 m / s 2

B. 33,85. 10 – 3 m / s 2

C. 25,72. 10 – 3 m / s 2

D. 37,56. 10 – 3 m / s 2

Chọn đáp án B

Tốc độ góc của một điểm ở xích đạo Trái Đất:

*

*

*

=33,85. 10 – 3 m / s 2

Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm (trung bình là 365 ngày). Biết vận tốc quay của Trái Đất bằng 108000 km/h. Lấy π ≈ 3,14 thì giá trị trung bình bán kính quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là bao nhiêu?

Trái đất quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 giờ. Bán kính Trái đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng tâm của một điểm ở xích đọa Trái đất là

2 , 65 . 10 – 3 m / s 2

B.

Xem thêm: Tìm Hiểu Giải Quần Vợt Lâu Đời Nhất Thế Giới, 4 Giải Quần Vợt Lớn Nhất Thế Giới Là Gì

33 , 85 . 10 – 3 m / s 2

C.

Xem thêm:

25 , 72 . 10 – 3 m / s 2

D. 37 , 56 . 10 – 3 m / s 2

Trái đất quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 giờ. Bán kính Trái đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng tâm của một điểm ở xích đọa Trái đất là

A.2,65.10-3m/s2

B.33,85.10-3m/s2

C.25,72.10-3m/s2

D.37,56.10-3m/s2

Trái đất quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 giờ. Bán kính Trái đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng tâm của một điểm ở xích đọa Trái đất là:

A.2,65. 10 – 3 m/ s 2

B.33,85. 10 – 3 m/ s 2

C. 25,72. 10 – 3 m/ s 2

D.37,56. 10 – 3 m/ s 2

Trái đất quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 giờ. Bán kính Trái đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng tâm của một điểm ở xích đọa Trái đất là

A. 2 , 65 . 10 – 3 m / s 2

B. 33 , 85 . 10 – 3 m / s 2

C. 25 , 72 . 10 – 3 m / s 2

D. 37 , 56 . 10 – 3 m / s 2

các bạn nói rõ cách giải nhá

1. một bánh xe gắn máy có đường kính 75 cm.Hỏi xe gắn máy sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất đươc 100 vòng, 1000 vòng?

2. Trái Đất ở cáchmặt trời 150 000 000 km. Trong một năm Trái Đất chuyển động ( quay ) được một vòng xung quanh mặt trời. Tính quãng đường Trái Đất di chuyển được trongmột năm ( Gỉa sử Trái Đất quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo Elip )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *