Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

1 người đi vòng quanh Trái Đất bằng xe hơi với tốc độ 60 km/h.Hỏi fan đó đi trọn 1 vòng xung quanh Trái Đất theo đường xích đạo mất hết từng nào giờ


*

đường xích đạo TĐ dài khoảng tầm 40075 km

=> tín đồ đó đi 1 vòng TĐ theo đường xích đạo mất:

40075 : 60 = khoảng tầm 668 giờ

Một tín đồ đi vòng xung quanh trái khu đất bằng ô tô với vận tốc 60 km/h. Hỏi tín đồ đó đi trọn một vòng quanh trái khu đất theo đường xích đạo mất hết bao nhiêu giờ?

Một tín đồ đi tàu với vận tốc 450km/h,muốn đi hết một vòng xung quanh Trái Đất theo mặt đường Xích Đạo thì yêu cầu đi bao nhiêu ngày ? (Giả sử 1 ngày đi tiếp tục trong 24h)

Giúpmìnhvới!Gấp!

đường Xích đạo của Trái khu đất là 40076 km.Bạn đã xem: 1 vòng trái đất bao nhiêu km

muốn tính thời gian nhờ vào vận tốc với quãng mặt đường ta có công thức (học hồi lớp 5 rùi nha, đừng bao gồm ai quên đó)

thời gian = quãng mặt đường : vận tốc

trong đó:

quãng đường=40076 km

vận tốc=450 km/h

thời gian=?

từ đó, ta có: 40076 : 450 = 89,0577... (giờ)

người kia đi không còn số ngày là: 89,0577..:24= 3,710...

Bạn đang xem: 1 vòng trái đất bao nhiêu km

=> Vậy tín đồ đó đi trong 3 ngày với còn dư 1 không nhiều thời gian

(đùa thui chứ em bắt đầu hok lớp 6 à)

Trái Đất con quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 giờ. Nửa đường kính Trái Đất: R = 6400 km. Tốc độ hướng chổ chính giữa của một điểm ở xích đạo Trái Đất là

A. 2,65. 10 - 3 m / s 2

B. 33,85. 10 - 3 m / s 2

C. 25,72. 10 - 3 m / s 2

D. 37,56. 10 - 3 m / s 2

Chọn lời giải B

Tốc độ góc của một điểm ngơi nghỉ xích đạo Trái Đất:


*

*

*

=33,85. 10 - 3 m / s 2

Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm (trung bình là 365 ngày). Biết tốc độ quay của Trái Đất bởi 108000 km/h. Lấy π ≈ 3,14 thì giá trị trung bình nửa đường kính quỹ đạo của Trái Đất quanh phương diện Trời là bao nhiêu?

Trái khu đất quay một vòng quanh của chính nó trong thời gian 24 giờ. Nửa đường kính Trái đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng tâm của một điểm sống xích đọa Trái đất là

2 , 65 . 10 - 3 m / s 2

B.

Xem thêm: Tìm Hiểu Giải Quần Vợt Lâu Đời Nhất Thế Giới, 4 Giải Quần Vợt Lớn Nhất Thế Giới Là Gì

33 , 85 . 10 - 3 m / s 2

C. 25 , 72 . 10 - 3 m / s 2

D. 37 , 56 . 10 - 3 m / s 2

Trái đất quay một vòng quanh của nó trong thời hạn 24 giờ. Bán kính Trái đất bởi 6400 km. Gia tốc hướng tâm của một điểm ở xích đọa Trái đất là

A.2,65.10-3m/s2

B.33,85.10-3m/s2

C.25,72.10-3m/s2

D.37,56.10-3m/s2

Trái khu đất quay một vòng quanh của chính nó trong thời hạn 24 giờ. Bán kính Trái đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng chổ chính giữa của một điểm sống xích đọa Trái khu đất là:

A.2,65. 10 - 3 m/ s 2

B.33,85. 10 - 3 m/ s 2

C. 25,72. 10 - 3 m/ s 2

D.37,56. 10 - 3 m/ s 2

Trái khu đất quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 giờ. Nửa đường kính Trái đất bởi 6400 km. Vận tốc hướng trọng tâm của một điểm ngơi nghỉ xích đọa Trái khu đất là

A. 2 , 65 . 10 - 3 m / s 2

B. 33 , 85 . 10 - 3 m / s 2

C. 25 , 72 . 10 - 3 m / s 2

D. 37 , 56 . 10 - 3 m / s 2

các chúng ta nói rõ cách giải nhá

1. Một bánh xe lắp máy có 2 lần bán kính 75 cm.Hỏi xe đính thêm máy đang đi được bao nhiêu mét nếu như bánh xe lăn trên mặt đất đươc 100 vòng, 1000 vòng?

2. Trái Đất sinh sống cáchmặt trời 150 000 000 km. Trong một năm Trái Đất hoạt động ( cù ) được một vòng bao quanh mặt trời. Tính quãng đường Trái Đất dịch rời được trongmột năm ( Gỉa sử Trái Đất quay quanh mặt trời theo một tiến trình Elip )