Wellcome to our website

Lê Nam - nâng thứ hạng, đẩy doanh thu  
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Manager

Mr Tính 0982 16 22 55

Luật GTĐB quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Các bạn hành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô cần nhớ để thực hiện các quy định của Nhà nước đã được “luật hóa” về vấn đề này trong tình hình hoạt động giao thông vận tải hiện nay. Cụ thể, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội Khóa XII vừa thông qua ngày 13/11/2008 tại kỳ họp thứ 4 (thay thế Luật GTĐB - 2001). Tại Điều 67 của Luật này quy định “Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”; trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Phải đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

- Phải bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh.

- Phải bảo đảm số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh và phải có hợp đồng lao động bằng văn bản. Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn an toàn giao thông và nghiệp vụ kinh doanh vận tải.

- Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; phải bảo đảm yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

- Người trực tiếp điều hành vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải.

2. Chỉ có các doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, bằng xe taxi và phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Các điều kiện quy định tại khoản 1 (nêu trên).

- Phải có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông.

- Phải đăng ký tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan có thẩm quyền và phải niêm yết công khai.

 

CÔNG TY TNHH LEXIM

Lô 18-A2, KCN Đài Tư, Long Biên, Hà Nội

Hotline: Mr. Tính: 0982 162 255 - Email: tinhauto@gmail.com

Yahoo: mr.nguyentinh - Skype: tinh.nguyenvan